İstenen işlem başka bir eyleme bağlı olmakta ve bu işlem başarısız olduğu için isteğin kaynakta gerçekleşmedi durumlarda alınan hatadır.