İsteğin başarılı olduğunu belirten standart bir yanıttır.