Bir Çoklu-Durum yanıtı, çoklu durum kodlarının uygun olabileceği durumlarda çoklu kaynaklar hakkında bilgi iletir.