Desteklenmeyen medya tipi, isteğin belirtilen İçerik türü veya içerik kodlaması nedeniyle veya verilerin doğrudan incelenmesi sonucu alınan bir hatadır.