İsteğin yerine getirildiğini, bir veya daha fazla kaynak oluşturulduğunu belirtir.