TR Domainler

.tr Domain Tescili

Uzantılara ve Sektörlere Göre Gereken Evraklar

 • .tr alan adlarının bir kısmı Belge ile tesciledilmektedir. İbraz etmeniz gereken resmi belgeler, almak istediğiniz alan adı uzantısına göre aşağıda belirtilmiştir
 • Sistemimiz nic.tr API hizmeti kullandığı için yapacağınız tüm Tescil, Yenileme ve Belge gönderme işlemleri anında online olarak gerçekleştirilecektir.

Belge ile tescil edilen uzantılar

.tr üst alan adları için belge ibraz edilmesi gereken uzantıları ve evrakların listesini ilgili alan adına tıklayarak bulabilirsiniz. Belge gerektiren alan adları da diğerleri gibi online olarak tescil edilir. Belgeleri taratarak çevrimiçi evrak sistemimiz üzerinden gönderebilirsiniz.

isimsoyisim.com.tr başvurusu yapan kişinin TC kimlik numarası doğru ise belgesiz olarak tescil işlemi yapılabilir.

Belge gerektirmeyen alan adları

Aşağıda listelediğimiz uzantılara sahip alan adları için belge ibraz etmek gerekmez. Diğer global alan adları gibi önce gelen kuralı işletilir. Hosting.com.tr bu alan adlarını hiç başka bilgiye gerek duymadan online olarak yapılır ve ödemeyi takiben anında aktif duruma gelir.

.gen.tr
.web.tr
.biz.tr
.info.tr
.tv.tr

COM.TR Alan Adı Tescili için gerekli belgeler

Kişisel (ad-soyad.com.tr) Alan Adları için

Kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan alan adının birebir uyuşmaması halinde, T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi yeterli olacaktır.

Ticari Amaçlı Tüzel Kişilikler ve Kuruluşlar için

Aşağıdaki belgelerden herhangi bir tanesi yeterli olacaktır:

 • Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı
 • Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi"
 • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi"
İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için
Vakıf, dernek ya da odalar için
Otel ve tatil köyleri için
Seyahat acenteleri için
Dershaneler için
Televizyon programları için
Film adları için
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış kayıt tescil belgesi
Sanatçılar için
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi
Özel hastaneler için
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı"
İrtibat büroları için
 • Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi"
Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi
Radyo ve televizyonlar için
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı
Dergi ve gazeteler için
Süresiz yayınlar için
İlaç isimleri için
Çiftlikler için
Gemiler için
Fuarlar için
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"
Özel numaralar için

Aşağıda yer alan belgelerden, faaliyet alanınıza uygun olan bir tanesinin Nic.tr(".tr" Alan Adları) Yönetimi'ne iletilmesi yeterli olacaktır.

 • Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınmış "İSS (İnternet Servis Sağlayıcı) Genel İzin Belgesi" (Telekomünikasyon Lisansı),
 • Web tabanlı çalışan tüm kişi ya da kuruluşlar için, başvuran kişi ya da kuruluş tarafındanbaşvurunun ayrıntılarını içeren (var olan .com ya da .net uzantılı web sayfalarının adresleri vb.)bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte),
 • İnternet hizmeti vereceğini beyan ederek "net.tr" uzantısı için başvuran kişi ya da kuruluşlar için,başvurunun ayrıntılarını içeren ve yapılacağı taahhüt edilen web sayfanın yapılmadığının tespitidurumunda, ilgili alan adının silineceğinin kabul edildiğini belirten bir dilekçe (kişi adınayapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte).
 • Dilekçe örneği için lütfen tıklayınız
 • Alan Adı Tahsis Formunu ve
 • Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı başvurularında, başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfasının- ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne iletilmesi gerekmektedir.
 • Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumların ise ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.
 • Alan Adı Tahsis Formunu ve
 • Alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesinin ya da
 • "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
 • Alan Adı Tahsis Formunu ve
 • Alan adı talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin, ya da Alan Adı Tahsis Formu'nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
 • Alan adı talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Kurum Açma İzin Belgesi ile ilgili belediyeye başvurularak temin edilen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nın ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
 • Alan Adı Tahsis Formunu ve
 • ".av.tr" alt alan adının tahsisi ile ilgili olarak, TBB'nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 grup döküman hazırlanmış ve bu dökümanlar http://www.barobirlik.org.tr/avtr/ adresinde kullanıcılara sunulmustur.
 • ".av.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için; tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, Türkiye Barolar Birliği (TBB) web sitesinde yer alan online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu işlemi takiben, yapılan alan adı başvurusu, TBB Bilişim Koordinatörlüğü'nce "av.tr Alan Adı Tahsis Kuralları" çerçevesinde denetlenecek, kurallara uygunsa TBB tarafından onay verilecektir. Başvurusu bulunan alan adı, TBB'ginden gönderilecek olan onayı takiben tahsis edilecektir.

Alan Adı Tahsis Formu

Belge gerektiren .tr uzantılı domain kayıt başvurunuzun gerçeklelebilmesi için yazılı ve imzalı onayınız gerekmektedir. Aşağıda yer alan PDF veya .doc uzantılı başvuru formlarından birini doldurarak ve kaşeleyip imzalayarak tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. Gönderim işlemini kontrol panelimizden online olarak yapabilirsiniz.

 • -Başvuru formunda kuruluş yetkilisinin ad soyad bilgisini giriniz.
 • -Kurum kaşesini mutlaka basınız ve imzalayınız.
 • -Başvuru esnasında girilen kuruluş adı ile kaşedeki kuruluş adı aynı olmak zorundadır.
 • -Bireysel başvurularda imzalı başvuru formu yanısıra başvuru sahibinin kimlik belgesi gönderilmelidir.

Alan Adı Başvuru Formu

Domain Sorgulama & Kayıt ve Alan Adı Satın Alma İşlemlerinde Size Yardımcı Olmamızı İster Misiniz?

Alan Adınızı Neden Hosting.com.tr'ye Transfer Etmelisiniz?

Sabit Yenileme Fiyatları

Domain adresiniz için hiçbir zaman fahiş fiyatlar ödemez ve her zaman ödeyeceğiniz tutarı bilirsiniz. Bu sayede büyük tasarruf edersiniz.

Yönetim Kolaylığı

Domain servislerinin tamamının kullanımı oldukça kolaydır. DNS yönetimi, isim sunucu oluşturma, parking gibi hizmetleri kolayca kullanırsınız.

Tüm Domain Servisleri Ücretsiz

Kullanabileceğiniz tüm domain servisleri ücretsizdir. DNS yönetimi, parking, özel isim sunucu oluşturma işlemlerini ücretsiz yaparsınız.

Ücretsiz DNS Zone Yönetimi

Domain adresinizi ücretsiz olarak park sunucularımıza yönlendirerek dilediğiniz gibi ve kolay bir şekilde DNS yönetimi yaparsınız.

Özel İsim Sunucu Oluşturma

Ücretsiz olarak kendinize özel isim sunucu oluşturarak yönetimini kolayca yapar ve markanızın bilinirliğini arttırırsınız.

Ücretsiz Whois Gizleme

Whois gizleme oldukça önemli bir özelliktir. Bu özellik sayesinde kişiler sizin bilgilerinize görüntüleyemez. Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlarsınız.
Müşteri
39309+ Müşteri
Domain
64126+ Domain
Site
23879+ Site

Yıl Boyu En İyi Domain Fiyatları

Yıl boyu en iyi fiyatlara alan adınızı kayıt edebilir, sürpriz fiyatlar olmadan alan adlarınızı yenileyebilirsiniz

Uzantı Grup Kayıt Yenileme Transfer
.com İndirim PopülerPopüler $9,99 87,01₺ $8,99 78,30₺ $9,99 87,01₺ $9,99 87,01₺
.net İndirim PopülerPopüler $13,99 121,85₺ $12,99 113,14₺ $13,99 121,85₺ $13,99 121,85₺
.com.tr İndirim PopülerPopüler $9,99 87,01₺ $1,99 17,33₺ $9,99 87,01₺ $1,99 17,33₺
.store İndirim PopülerPopüler $59,95 522,16₺ $1,99 17,33₺ $60,25 524,78₺ $59,95 522,16₺
.site İndirim PopülerPopüler $29,99 261,21₺ $0,99 8,62₺ $30,29 263,83₺ $29,99 261,21₺
.xyz JenerikJenerik $11,95 104,08₺ $12,25 106,70₺ $11,95 104,08₺
.online İndirim PopülerPopüler $49,99 435,41₺ $1,99 17,33₺ $49,99 435,41₺ $49,99 435,41₺
.me JenerikJenerik $9,99 87,01₺ $1,99 17,33₺ $19,99 174,11₺ $19,99 174,11₺
.biz İndirim JenerikJenerik $17,99 156,69₺ $7,99 69,59₺ $19,99 174,11₺ $19,99 174,11₺
.org JenerikJenerik $10,99 95,72₺ $12,99 113,14₺ $12,99 113,14₺
.info İndirim JenerikJenerik $19,99 174,11₺ $6,99 60,88₺ $24,99 217,66₺ $24,99 217,66₺
.web.tr TR UzantılıTR Uzantılı $3,99 34,75₺ $5,99 52,17₺ $5,99 52,17₺
.gen.tr TR UzantılıTR Uzantılı $3,99 34,75₺ $5,99 52,17₺ $5,99 52,17₺
.biz.tr TR UzantılıTR Uzantılı $3,99 34,75₺ $5,99 52,17₺ $5,99 52,17₺
.info.tr TR UzantılıTR Uzantılı $3,99 34,75₺ $5,99 52,17₺ $5,99 52,17₺
.name.tr TR UzantılıTR Uzantılı $3,99 34,75₺ $5,99 52,17₺ $5,99 52,17₺
.tv.tr TR UzantılıTR Uzantılı $3,99 34,75₺ $5,99 52,17₺ $5,99 52,17₺
.av.tr TR UzantılıTR Uzantılı $9,99 87,01₺ $9,99 87,01₺ $9,99 87,01₺
.k12.tr TR UzantılıTR Uzantılı $9,99 87,01₺ $9,99 87,01₺ $9,99 87,01₺
.org.tr TR UzantılıTR Uzantılı $9,99 87,01₺ $9,99 87,01₺ $9,99 87,01₺
.bel.tr TR UzantılıTR Uzantılı $24,99 217,66₺ $24,99 217,66₺ $24,99 217,66₺
.net.tr TR UzantılıTR Uzantılı $24,99 217,66₺ $24,99 217,66₺ $24,99 217,66₺
.app Yeni YeniYeni $17,99 156,69₺ $17,99 156,69₺ $17,99 156,69₺
.art İndirim YeniYeni $14,99 130,56₺ $8,99 78,30₺ $20,29 176,73₺ $19,99 174,11₺
.bet Yeni YeniYeni $21,99 191,53₺ $24,99 217,66₺ $24,99 217,66₺
.best Yeni YeniYeni $100,79 877,88₺ $101,09 880,49₺ $100,79 877,88₺
.bike Yeni YeniYeni $33,59 292,57₺ $34,07 296,75₺ $33,59 292,57₺
.bingo Yeni YeniYeni $52,79 459,80₺ $53,27 463,98₺ $52,79 459,80₺
.blog Yeni YeniYeni $29,95 260,86₺ $30,25 263,48₺ $29,95 260,86₺
.blue İndirim YeniYeni $19,99 174,11₺ $8,99 78,30₺ $24,99 217,66₺ $24,99 217,66₺
.clinic Yeni YeniYeni $52,79 459,80₺ $53,27 463,98₺ $52,79 459,80₺
.cafe Yeni YeniYeni $32,39 282,12₺ $32,87 286,30₺ $32,39 282,12₺
.city İndirim YeniYeni $23,39 203,73₺ $7,99 69,59₺ $23,69 206,34₺ $23,39 203,73₺
.club Yeni YeniYeni $11,95 104,08₺ $12,25 106,70₺ $11,95 104,08₺
.coffee İndirim YeniYeni $33,59 292,57₺ $9,99 87,01₺ $34,07 296,75₺ $33,59 292,57₺
.email İndirim JenerikJenerik $23,39 203,73₺ $4,99 43,46₺ $24,09 209,82₺ $23,39 203,73₺
.dental Yeni YeniYeni $52,79 459,80₺ $53,27 463,98₺ $52,79 459,80₺
.digital Yeni YeniYeni $32,39 282,12₺ $32,87 286,30₺ $32,39 282,12₺
.domains Yeni YeniYeni $32,39 282,12₺ $32,87 286,30₺ $32,39 282,12₺
.fans Yeni YeniYeni $73,19 637,48₺ $73,49 640,10₺ $73,19 637,48₺
.fit Yeni YeniYeni $28,79 250,76₺ $29,27 254,94₺ $28,79 250,76₺
.fun İndirim YeniYeni $22,79 198,50₺ $3,99 34,75₺ $23,09 201,11₺ $22,79 198,50₺
.futbol Yeni YeniYeni $14,95 130,21₺ $15,65 136,31₺ $14,95 130,21₺
.games Yeni YeniYeni $20,99 182,82₺ $21,69 188,92₺ $20,99 182,82₺
.gifts Yeni YeniYeni $32,39 282,12₺ $32,87 286,30₺ $32,39 282,12₺
.gold Yeni YeniYeni $97,79 851,75₺ $98,49 857,85₺ $97,79 851,75₺
.global Yeni YeniYeni $71,99 627,03₺ $72,29 629,65₺ $71,99 627,03₺
.help İndirim YeniYeni $29,99 261,21₺ $13,99 121,85₺ $30,47 265,39₺ $29,99 261,21₺
.kim İndirim YeniYeni $19,99 174,11₺ $8,99 78,30₺ $24,99 217,66₺ $24,99 217,66₺
.live İndirim YeniYeni $25,79 224,63₺ $5,99 52,17₺ $26,49 230,73₺ $25,79 224,63₺
.ltd İndirim YeniYeni $23,39 203,73₺ $10,99 95,72₺ $24,09 209,82₺ $23,39 203,73₺
.market Yeni YeniYeni $31,79 276,89₺ $32,49 282,99₺ $31,79 276,89₺
.menu Yeni YeniYeni $35,99 313,47₺ $36,47 317,65₺ $35,99 313,47₺
.media Yeni YeniYeni $32,39 282,12₺ $32,87 286,30₺ $32,39 282,12₺
.mobi İndirim YeniYeni $22,99 200,24₺ $8,99 78,30₺ $24,99 217,66₺ $24,99 217,66₺
.moda Yeni YeniYeni $32,95 286,99₺ $33,65 293,09₺ $32,95 286,99₺
.name JenerikJenerik $11,95 104,08₺ $12,25 106,70₺ $11,95 104,08₺
.network Yeni YeniYeni $22,19 193,27₺ $22,49 195,89₺ $22,19 193,27₺
.pink İndirim YeniYeni $19,99 174,11₺ $8,99 78,30₺ $19,99 174,11₺ $19,99 174,11₺
.pizza Yeni YeniYeni $52,79 459,80₺ $53,27 463,98₺ $52,79 459,80₺
.photo İndirim YeniYeni $28,79 250,76₺ $14,99 130,56₺ $29,09 253,37₺ $28,79 250,76₺
.plus Yeni YeniYeni $32,39 282,12₺ $32,87 286,30₺ $32,39 282,12₺
.pro İndirim JenerikJenerik $19,99 174,11₺ $6,99 60,88₺ $24,99 217,66₺ $24,99 217,66₺
.pub Yeni YeniYeni $34,99 304,76₺ $39,99 348,31₺ $39,99 348,31₺
.red İndirim YeniYeni $19,99 174,11₺ $8,99 78,30₺ $19,99 174,11₺ $19,99 174,11₺
.show Yeni YeniYeni $32,39 282,12₺ $32,87 286,30₺ $32,39 282,12₺
.shop Yeni YeniYeni $35,99 313,47₺ $36,29 316,09₺ $35,99 313,47₺
.software Yeni YeniYeni $32,39 282,12₺ $32,87 286,30₺ $32,39 282,12₺
.team Yeni YeniYeni $32,39 282,12₺ $32,87 286,30₺ $32,39 282,12₺
.tech İndirim YeniYeni $49,99 435,41₺ $14,99 130,56₺ $49,99 435,41₺ $49,99 435,41₺
.website İndirim YeniYeni $19,99 174,11₺ $9,99 87,01₺ $25,29 220,28₺ $24,99 217,66₺
.vip Yeni YeniYeni $15,59 135,79₺ $15,89 138,40₺ $15,59 135,79₺
.video Yeni YeniYeni $24,59 214,18₺ $25,29 220,28₺ $24,59 214,18₺
.asia ÜlkeÜlke $29,99 261,21₺ $39,99 348,31₺ $39,99 348,31₺
.bz JenerikJenerik $27,99 243,79₺ $29,99 261,21₺ $29,99 261,21₺
.id Yeni YeniYeni $21,59 188,05₺ $21,59 188,05₺ $21,59 188,05₺
.tv JenerikJenerik $39,95 347,96₺ $40,25 350,58₺ $39,95 347,96₺
.co İndirim JenerikJenerik $29,95 260,86₺ $14,99 130,56₺ $30,25 263,48₺ $29,95 260,86₺
.es ÜlkeÜlke $39,99 348,31₺ $49,99 435,41₺ 0.00 0.00
.fm Yeni YeniYeni $149,00 1.297,79₺ $149,00 1.297,79₺ $149,00 1.297,79₺
.ae ÜlkeÜlke $50,00 435,50₺ $80,00 696,80₺ $50,00 435,50₺
.cn ÜlkeÜlke $29,99 261,21₺ $39,99 348,31₺ $39,99 348,31₺
.eu İndirim ÜlkeÜlke $19,99 174,11₺ $14,99 130,56₺ $29,99 261,21₺ $29,99 261,21₺
.de ÜlkeÜlke $39,99 348,31₺ $39,99 348,31₺ $39,99 348,31₺
.in ÜlkeÜlke $9,95 86,66₺ $10,25 89,28₺ $9,95 86,66₺
.nl ÜlkeÜlke $49,99 435,41₺ $49,99 435,41₺ $49,99 435,41₺
.ru ÜlkeÜlke $49,99 435,41₺ $49,99 435,41₺ 0.00 0.00
.fr ÜlkeÜlke $8,39 73,08₺ $8,87 77,26₺ $8,39 73,08₺
.uk ÜlkeÜlke $29,99 261,21₺ $39,99 348,31₺ 0.00 0.00
.us İndirim ÜlkeÜlke $29,99 261,21₺ $7,99 69,59₺ $39,99 348,31₺ $39,99 348,31₺
.at ÜlkeÜlke $19,99 174,11₺ $19,99 174,11₺ $19,99 174,11₺
.ws JenerikJenerik $27,99 243,79₺ $29,99 261,21₺ $29,99 261,21₺

Domain Sorgulama İçin Blog İçerikleri

E-Ticaret Siteleri İçin SEO Nasıl Yapılır? Bilmeniz Gereken 3 Temel SEO Optimizasyonu
İnsanların %44'ünün çevrimiçi alışveriş yolculuğuna bir Google aramasıyla başladığını ve Google'daki 1 numaralı sonucun tüm tıklamaların %31,7'sini aldığını düşünürsek, bir e-ticaret web sitesine sahipseniz, arama motorlarının üst sıralarında yer almanın bir öncelik olduğunu muhtemelen biliyorsunuzdur. Peki üst sıralarda olmak için ne yapmanız gerekiyor? "SEO". https://www.hosting.com.tr/blog/seo-nedir/ Bu tabii ki sadece bizim verdiğimiz bir öneri değil. Dijital pazarlama uzmanları ile yapılan bir ankete göre, uzmanların %42’si, e-ticaret web siteleri için en iyi sonuçlar veren kanalın SEO olduğunu söylüyor. Neden mi? SEO, sıfırdan bir yatırım ve uzun vadeli taahhüt gerektirse de, eğer doğru yaparsanız, sürdürülebilir bir trafik akışı sağlar. Başka bir deyişle, PPC veya ücretli ..
Domain Backorder Nedir? Hayalinizdeki Alan Adı İçin Sipariş Verin
İnternet siteleri internette, domain (alan adı) ile temsil edilirler. Bu domainler ister ilk sizin tarafınızdan üretilsin ister başkası tarafından kullanılıyor olsun, her defasında en az bir yıllık olarak tescil edilmek ve kullanılacaksa yenilenmek zorundadır.  Kimi durumlarda kullanıcılar ister bilinçli olarak isterse farkında olmadan tescil sürelerini kaçırmaktadır. Bu yazıda böyle durumlarda, yenileme süresi geçen domainler hakkında neler yapmanız gerektiğini ve süresi geçen domainlerin “Domain backorder” yöntemiyle nasıl geri alınacağını yani “Domain Backorder Nedir?” konusunu işleyeceğiz. Domain Backorder Nedir? Domain Backorder, kelime anlamı olarak alan adı ön siparişi demektir. Aslında tam da kelime anlamını ifade eden bir işlemdir. Yenileme süresi geçmiş bir alan adı (d..
Domain IP Sorgulama Nedir, Nasıl Yapılır?
Domainler internet sitelerini kolaylıkla bulmamızı sağlayan kelime ve rakam kombinasyonlarından oluşan adreslerdir. Normalde internete bağlı olan her dijital varlık için bir IP adresi tanımlanmaktadır. Alan adımızın da (domain) benzer şekilde bir IP adresi olacaktır. Domain IP sorgulama işlemi de DNS (Domain Name System) sistemi sayesinde yapılabilmektedir. IP (Internet Protocol) adresleri belirli bir düzendeki rakam dizilimleri ile ifade edilirler. Her internet sitesinin IP adresine ait rakam kombinasyonunun kullanıcılar tarafından ezberlemesi pek mümkün olmadığı için domain sistemi devreye sokulmuştur. Domain ve IP arasındaki ilişkiyi anlatmadan önce DNS (Domain Name System) ve NS (Name Server) sisteminin ne olduğu anlamamız gerekiyor. Name Server (NS) Nedir? Name Server (NS) isim..
E-Ticaret Nasıl Yapılır? Adım Adım E-Ticaret Sitesi Kurma Rehberi
İnternet üzerinden satış yapmak hem heyecan verici, hem avantajlı, hem de dezavantajlı yanları olan, ticari potansiyel olarak ucu açık bir konudur. Amazon'un sahibi Jeff Bezos, 1994 yılında tek başında bir garajda başladığı faaliyetine, şimdi bir trilyon dolarlık (USD) şirketler grubuyla devam ediyor. E-Ticaret Nedir? E-Ticaret ( Elektronik Ticaret) online ticaret, 90’larda yaygınlaşan internet vasıtasıyla bazı ticari faaliyetlerin internete, elektronik ortama taşınmasına verilen isimdir. İnternet ortamında yapılan her türlü online alışveriş E-Ticaret olarak değerlendirilmelidir. En çok merak edilen sorular “E-Ticaret Nasıl yapılır?”, “E-Ticaret Sitesi Nasıl Hazırlanır?” “İnternetten satış nasıl yapılır?” şeklinde olmaktadır. Bu yazıda dikkat edilecek çok detaylı aşamaları olan e-tic..

Domain Sorgulama Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Alan adı tahsis formu, belge gerektiren TR uzantılı domain satın almak isteyen müşterilerimizin doldurması gereken bir belgedir. Form içerisindeki bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak imzalı ve kaşeli olarak tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. Alan adı tahsis formunu aşağıdan indirebilirsiniz.

Alan Adı Tahsis Formu

Hayır. TR uzantılı domainler süresinin dolmasından sonra 90 gün içerisinde yenilenebilir. 90 günden sonra ki süreçte ilgili TR uzantılı domain boşa düşer ve herkesin satın alımına açılır.

TR uzantılı domainlerde  whois gizleme işlemi diğer uzantılardan daha farklı gerçekleşmektedir. Örneğin, TR uzantılı domain bir şahısa ait ise domain sahibinin bilgileri gizlenmektedir. Fakat ilgili TR uzantılı domain bir firmaya ait ise whois gizleme özelliği aktifleştirilememekte ve firma bilgileri açık olarak görüntülenmektedir.

TT uzantılı domain transferi, sorumlu değişikliği formunun doldurulup tarafımıza iletmeniz durumunda gerçekleştirilebilir. Sorumlu değişiklik formunu indirip eksiksiz ve doğru bilgiler ile doldurduktan sonra imzalı ve kaşeli bir şekilde tarafımıza iletmeniz durumunda gerekli işlemler sizin için yapılacaktır. Sorumlu değişiklik formu ve bize iletebileceğiniz yolları aşağıda bulabilirsiniz.

Sorumlu Değişiklik Formu

 
Sorumlu Değişiklik Formu Gönderme Yolları

1-) [email protected] adresimize mail olarak gönderebilirsiniz.

2-) Müşteri Paneli -> Domainlerim -> İlgili domainin "Yönet" butonuna tıklayınız -> Sol menüde "Belge Gönder" kısmından gerekli belgeleri bize iletebilirsiniz.

Evet, .TR uzantılı olanlar ve diğer tüm domain uzantılarının yönetimi online olarak gerçekleşmektedir. Whois değişikliği ve name server değişikliği gibi işlemler kontrol panelden anında yapılmaktadır.

TR uzantılı alan adları satın alırken belge göndermeniz gerekmeyen domainlerde mevcuttur. Belge gerektirmeyen TR uzantılı domainleri TC. kimlik numarası ile satın alabilirsiniz. Aşağıdaki TR uzantılı domainleri sadece TC. kimlik numaranız ile satın alabilirsiniz.

.gen.tr | .web.tr | .biz.tr | .info.tr | .tv.tr

TR uzantılı alan adınız için 2 farklı yol ile bize gerekli belgelerinizi gönderebilirsiniz. .TR uzantılı alan adı satın alma işlemi gerçekleştirdikten sonra beyan etmeniz gereken belgeleri bize aşağıdaki yollar ile iletebilirsiniz.

1-) [email protected] adresimize mail olarak gönderebilirsiniz.

2-) Müşteri Paneli -> Domainlerim -> İlgili domainin "Yönet" butonuna tıklayınız -> Sol menüde "Belge Gönder" kısmından gerekli belgeleri bize iletebilirsiniz.

Evet. Domain sorgulaması yaparak oluşturduğunuz bütün domain siparişleri ödeme yaptığınız taktirde anında tescil edilir bu duruma .TR uzantılı domain adresleri de dahildir. .TR uzantılı domain belge gerektiren bir alan adı ise satın almak istediğiniz .TR uzantılı domain sizin için rezerve edilir ve belgeleriniz onaylandığında tescillenir..

Firmamız TR kayıt operatörlerinin en eski ve köklülerinden biridir ve sayılı tescil edici firmalardan bir tanesidir. Özel anlaşmalarımız sayesinde Türkiye’de en ucuz .TR uzantılı domainleri biz sağlıyoruz.

Tüm paketlerimiz için Kullanıcı Sözleşmesi ve Genel Kullanım Koşulları'na ek olarak aşağıda yer alan kullanım maddeleri geçerlidir.

Domain Hizmet Sözleşmesi detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Domain kayıt, transfer ve yenileme konularındaki sözleşme detaylarına Domain Hizmet Sözleşmesi bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 • Her kampanyanın bitiş tarihi ilgili domain uzantısına göre belirlidir. Kampanyalar sayfasında görebilirsiniz.
 • Kampanya sadece yeni kayıtlarda geçerlidir. Yenileme ve transferlerde geçerli değildir.
 • Kampanyalı fiyat, yalnızca yeni kayıt işlemlerinde ve ilk yık için geçerlidir.
 • Kullanıcılar, herhangi bir adet kısıtlama olmaksızın kampanyalı domain kayıt fiyatından faydalanabilir.
 • Yenileme fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Hosting.com.tr kampanyayı dilediği zaman kapatma hakkını saklı tutar.

Faturalarınız kredi & banka kartı veya Havale/EFT seçenekleri ile ödeyebilirsiniz. Banka hesap bilgilerimize buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Çözüm Odaklı Destek

Çerezler Hakkında BilgilendirmeAlışveriş deneyiminizi geliştirmek ve hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. Hosting.com.tr'yi kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.
Tamam