Profesyonel E-posta ile Tanışın! Sepette Ek %50 Net Hosting İndirimi Seni Bekliyor - Fırsatı Yakala

TR Domainler

.tr Domain Tescili

Uzantılara ve Sektörlere Göre Gereken Evraklar

 • .tr alan adlarının bir kısmı Belge ile tesciledilmektedir. İbraz etmeniz gereken resmi belgeler, almak istediğiniz alan adı uzantısına göre aşağıda belirtilmiştir
 • Sistemimiz nic.tr API hizmeti kullandığı için yapacağınız tüm Tescil, Yenileme ve Belge gönderme işlemleri anında online olarak gerçekleştirilecektir.

Belge ile tescil edilen uzantılar

.tr üst alan adları için belge ibraz edilmesi gereken uzantıları ve evrakların listesini ilgili alan adına tıklayarak bulabilirsiniz. Belge gerektiren alan adları da diğerleri gibi online olarak tescil edilir. Belgeleri taratarak çevrimiçi evrak sistemimiz üzerinden gönderebilirsiniz.

isimsoyisim.com.tr başvurusu yapan kişinin TC kimlik numarası doğru ise belgesiz olarak tescil işlemi yapılabilir.

Belge gerektirmeyen alan adları

Aşağıda listelediğimiz uzantılara sahip alan adları için belge ibraz etmek gerekmez. Diğer global alan adları gibi önce gelen kuralı işletilir. Hosting.com.tr bu alan adlarını hiç başka bilgiye gerek duymadan online olarak yapılır ve ödemeyi takiben anında aktif duruma gelir.

.gen.tr
.web.tr
.biz.tr
.info.tr
.tv.tr

COM.TR Alan Adı Tescili için gerekli belgeler

Kişisel (ad-soyad.com.tr) Alan Adları için

Kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan alan adının birebir uyuşmaması halinde, T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi yeterli olacaktır.

Ticari Amaçlı Tüzel Kişilikler ve Kuruluşlar için

Aşağıdaki belgelerden herhangi bir tanesi yeterli olacaktır:

 • Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı
 • Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi"
 • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi"
İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için
Vakıf, dernek ya da odalar için
Otel ve tatil köyleri için
Seyahat acenteleri için
Dershaneler için
Televizyon programları için
Film adları için
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış kayıt tescil belgesi
Sanatçılar için
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi
Özel hastaneler için
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı"
İrtibat büroları için
 • Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi"
Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi
Radyo ve televizyonlar için
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı
Dergi ve gazeteler için
Süresiz yayınlar için
İlaç isimleri için
Çiftlikler için
Gemiler için
Fuarlar için
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"
Özel numaralar için

Aşağıda yer alan belgelerden, faaliyet alanınıza uygun olan bir tanesinin Nic.tr(".tr" Alan Adları) Yönetimi'ne iletilmesi yeterli olacaktır.

 • Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınmış "İSS (İnternet Servis Sağlayıcı) Genel İzin Belgesi" (Telekomünikasyon Lisansı),
 • Web tabanlı çalışan tüm kişi ya da kuruluşlar için, başvuran kişi ya da kuruluş tarafındanbaşvurunun ayrıntılarını içeren (var olan .com ya da .net uzantılı web sayfalarının adresleri vb.)bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte),
 • İnternet hizmeti vereceğini beyan ederek "net.tr" uzantısı için başvuran kişi ya da kuruluşlar için,başvurunun ayrıntılarını içeren ve yapılacağı taahhüt edilen web sayfanın yapılmadığının tespitidurumunda, ilgili alan adının silineceğinin kabul edildiğini belirten bir dilekçe (kişi adınayapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte).
 • Dilekçe örneği için lütfen tıklayınız
 • Alan Adı Tahsis Formunu ve
 • Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı başvurularında, başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfasının- ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne iletilmesi gerekmektedir.
 • Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumların ise ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.
 • Alan Adı Tahsis Formunu ve
 • Alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesinin ya da
 • "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
 • Alan Adı Tahsis Formunu ve
 • Alan adı talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin, ya da Alan Adı Tahsis Formu'nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
 • Alan adı talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Kurum Açma İzin Belgesi ile ilgili belediyeye başvurularak temin edilen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nın ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
 • Alan Adı Tahsis Formunu ve
 • ".av.tr" alt alan adının tahsisi ile ilgili olarak, TBB'nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 grup döküman hazırlanmış ve bu dökümanlar http://www.barobirlik.org.tr/avtr/ adresinde kullanıcılara sunulmustur.
 • ".av.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için; tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, Türkiye Barolar Birliği (TBB) web sitesinde yer alan online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu işlemi takiben, yapılan alan adı başvurusu, TBB Bilişim Koordinatörlüğü'nce "av.tr Alan Adı Tahsis Kuralları" çerçevesinde denetlenecek, kurallara uygunsa TBB tarafından onay verilecektir. Başvurusu bulunan alan adı, TBB'ginden gönderilecek olan onayı takiben tahsis edilecektir.

Alan Adı Tahsis Formu

Belge gerektiren .tr uzantılı domain kayıt başvurunuzun gerçeklelebilmesi için yazılı ve imzalı onayınız gerekmektedir. Aşağıda yer alan PDF veya .doc uzantılı başvuru formlarından birini doldurarak ve kaşeleyip imzalayarak tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. Gönderim işlemini kontrol panelimizden online olarak yapabilirsiniz.

 • -Başvuru formunda kuruluş yetkilisinin ad soyad bilgisini giriniz.
 • -Kurum kaşesini mutlaka basınız ve imzalayınız.
 • -Başvuru esnasında girilen kuruluş adı ile kaşedeki kuruluş adı aynı olmak zorundadır.
 • -Bireysel başvurularda imzalı başvuru formu yanısıra başvuru sahibinin kimlik belgesi gönderilmelidir.

Alan Adı Başvuru Formu

Müşteriler
32852+ Müşteri
Domainler
54207+ Domain
Ürünler
20304+ Site

Domain Satın Almaya Nasıl Başlamalı?

Domain ve Marka Uyumu
Domain ve Marka Uyumu
Hali hazırda bir işletmeniz var ise domain adresiniz işletmenizin ismi ile uyumlu olmalıdır. Dikkat etmeniz gereken tek şey bu isimde başka bir işletme veya sitenin olmamasıdır.
Telaffuz Kolaylığı
Telaffuz Kolaylığı
Domain isminizin kolay tellafuz edilebilir olduğundan ve değişik harfler içermediğinden emin olmalısınız. Aksi halde domain isminizi hatırlamak zor olacaktır. Bunlar olmaması gereken durumlardır.
Kısa ve Hoş
Kısa ve Hoş
Domain isminiz olabildiğince kısa ve hoş olmalıdır. Bu hatırlanabilirliği ve bilinirliğini arttıracaktır. Böyle bir alan adı altın değerindedir.
Domain Uygunluğu
Domain Uygunluğu
Domain isminizin herhangi biri tarafından alınmadığına emin olmak için sorgulama yapın. Ayrıca bu isimlerin sosyal medya üzerinden de kullanıcısı olmamasına dikkat edilmelidir.
Marka Tescili
Marka Tescili
Domain isminizin herhangi bir marka tescilinin olmadığına emin olun. Ayrıca aldığınız domain isminin ve işletmenizin isminin marka tescilinin yapılması da önemlidir.
Tüm Uzantılara Sahip Olun
Tüm Uzantılara Sahip Olun
Domain isminizin .com, .net ve .org uzantılarına sahip olmanız oldukça önemlidir. Markanızın farklı uzantılar üzerinden başkaları tarafından kullanılmasını böylece engellenmelidir.

Alan Adınızı Neden Hosting.com.tr'ye Transfer Etmelisiniz?

Sabit Yenileme Fiyatları
Domain adresiniz için hiçbir zaman fahiş fiyatlar ödemez ve her zaman ödeyeceğiniz tutarı bilirsiniz. Bu sayede büyük tasarruf edersiniz.
Yönetim Kolaylığı
Domain servislerinin tamamının kullanımı oldukça kolaydır. DNS yönetimi, isim sunucu oluşturma, parking gibi hizmetleri kolayca kullanırsınız.
Tüm Domain Servisleri Ücretsiz
Kullanabileceğiniz tüm domain servisleri ücretsizdir. DNS yönetimi, parking, özel isim sunucu oluşturma işlemlerini ücretsiz yaparsınız.
Ücretsiz DNS Zone Yönetimi
Domain adresinizi ücretsiz olarak park sunucularımıza yönlendirerek dilediğiniz gibi ve kolay bir şekilde DNS yönetimi yaparsınız.
Özel İsim Sunucu Oluşturma
Ücretsiz olarak kendinize özel isim sunucu oluşturarak yönetimini kolayca yapar ve markanızın bilinirliğini arttırırsınız.
Ücretsiz Whois Gizleme
Whois gizleme oldukça önemli bir özelliktir. Bu özellik sayesinde kişiler sizin bilgilerinize görüntüleyemez. Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlarsınız.

Mükemmel Bir Domain Kaydetmeden Önce Fikir Alın

Arkadaşlarınıza Domain Hakkında Sorun

Aklınızdaki domain sizin için ideal görünebilir, ancak çevrenizdeki insanların fikri de oldukça önemlidir.

Domain Kaydetmeden Önce Sorabileceğiniz Sorular

 • Domain ismini sesli söyleyin ve bir yere yazmalarını isteyin. Doğru yazıldı mı?
 • Domain kelimelerinde telaffuz açısından bir zorluk var mı ?
 • Aynı isimli bir işletme veya dernek var mı?
 • Domain kolayca hatırlanabilir mi?
 • Domain yeterince sade ve kısa mı?

Yıl Boyu En İyi Domain Fiyatları

Yıl boyu en iyi fiyatlara alan adınızı kayıt edebilir, sürpriz fiyatlar olmadan alan adlarınızı yenileyebilirsiniz

Uzantı Grup Kayıt Yenileme Transfer
.com İndirim PopülerPopüler $9,99 79,12₺ $8,99 71,20₺ $9,99 79,12₺ $9,99 79,12₺
.net PopülerPopüler $12,99 102,88₺ $12,99 102,88₺ $12,99 102,88₺
.com.tr İndirim PopülerPopüler $9,99 79,12₺ $1,99 15,76₺ $9,99 79,12₺ $1,99 15,76₺
.store İndirim PopülerPopüler $59,95 474,80₺ $1,99 15,76₺ $60,25 477,18₺ $59,95 474,80₺
.site İndirim PopülerPopüler $29,99 237,52₺ $0,99 7,84₺ $30,29 239,90₺ $24,99 197,92₺
.org JenerikJenerik $10,99 87,04₺ $12,99 102,88₺ $12,99 102,88₺
.xyz İndirim JenerikJenerik $11,95 94,64₺ $1,99 15,76₺ $12,25 97,02₺ $11,95 94,64₺
.info İndirim JenerikJenerik $14,99 118,72₺ $6,99 55,36₺ $14,99 118,72₺ $14,99 118,72₺
.me İndirim JenerikJenerik $9,99 79,12₺ $1,99 15,76₺ $19,99 158,32₺ $19,99 158,32₺
.biz İndirim JenerikJenerik $14,79 117,14₺ $7,99 63,28₺ $17,09 135,35₺ $14,79 117,14₺
.web.tr TR UzantılıTR Uzantılı $3,99 31,60₺ $5,99 47,44₺ $5,99 47,44₺
.gen.tr TR UzantılıTR Uzantılı $3,99 31,60₺ $5,99 47,44₺ $5,99 47,44₺
.biz.tr TR UzantılıTR Uzantılı $3,99 31,60₺ $5,99 47,44₺ $5,99 47,44₺
.info.tr TR UzantılıTR Uzantılı $3,99 31,60₺ $5,99 47,44₺ $5,99 47,44₺
.name.tr TR UzantılıTR Uzantılı $3,99 31,60₺ $5,99 47,44₺ $5,99 47,44₺
.tv.tr TR UzantılıTR Uzantılı $3,99 31,60₺ $5,99 47,44₺ $5,99 47,44₺
.av.tr TR UzantılıTR Uzantılı $9,99 79,12₺ $9,99 79,12₺ $9,99 79,12₺
.k12.tr TR UzantılıTR Uzantılı $9,99 79,12₺ $9,99 79,12₺ $9,99 79,12₺
.org.tr TR UzantılıTR Uzantılı $9,99 79,12₺ $9,99 79,12₺ $9,99 79,12₺
.net.tr TR UzantılıTR Uzantılı $24,99 197,92₺ $24,99 197,92₺ $24,99 197,92₺
.bel.tr TR UzantılıTR Uzantılı $24,99 197,92₺ $24,99 197,92₺ $24,99 197,92₺
.app Yeni YeniYeni $17,99 142,48₺ $17,99 142,48₺ $17,99 142,48₺
.art İndirim YeniYeni $14,99 118,72₺ $8,99 71,20₺ $20,29 160,70₺ $19,99 158,32₺
.bet Yeni YeniYeni $16,79 132,98₺ $17,09 135,35₺ $16,79 132,98₺
.best Yeni YeniYeni $100,79 798,26₺ $101,09 800,63₺ $100,79 798,26₺
.blog Yeni YeniYeni $29,95 237,20₺ $30,25 239,58₺ $29,95 237,20₺
.blue İndirim YeniYeni $16,79 132,98₺ $8,99 71,20₺ $17,09 135,35₺ $16,79 132,98₺
.clinic Yeni YeniYeni $52,79 418,10₺ $53,27 421,90₺ $52,79 418,10₺
.cafe Yeni YeniYeni $32,39 256,53₺ $32,87 260,33₺ $32,39 256,53₺
.city Yeni YeniYeni $23,39 185,25₺ $23,69 187,62₺ $23,39 185,25₺
.club Yeni YeniYeni $11,95 94,64₺ $12,25 97,02₺ $11,95 94,64₺
.coffee İndirim YeniYeni $33,59 266,03₺ $9,99 79,12₺ $34,07 269,83₺ $33,59 266,03₺
.email İndirim JenerikJenerik $23,39 185,25₺ $3,99 31,60₺ $24,09 190,79₺ $23,39 185,25₺
.dental Yeni YeniYeni $52,79 418,10₺ $53,27 421,90₺ $52,79 418,10₺
.domains Yeni YeniYeni $32,39 256,53₺ $32,87 260,33₺ $32,39 256,53₺
.fit Yeni YeniYeni $28,79 228,02₺ $29,27 231,82₺ $28,79 228,02₺
.fun İndirim YeniYeni $22,79 180,50₺ $3,99 31,60₺ $23,09 182,87₺ $22,79 180,50₺
.futbol Yeni YeniYeni $14,95 118,40₺ $15,65 123,95₺ $14,95 118,40₺
.games Yeni YeniYeni $20,99 166,24₺ $21,69 171,78₺ $20,99 166,24₺
.gifts Yeni YeniYeni $32,39 256,53₺ $32,87 260,33₺ $32,39 256,53₺
.gold Yeni YeniYeni $97,79 774,50₺ $98,49 780,04₺ $97,79 774,50₺
.help İndirim YeniYeni $29,99 237,52₺ $13,99 110,80₺ $30,47 241,32₺ $29,99 237,52₺
.kim İndirim YeniYeni $19,99 158,32₺ $8,99 71,20₺ $24,99 197,92₺ $24,99 197,92₺
.live İndirim YeniYeni $25,79 204,26₺ $5,99 47,44₺ $26,49 209,80₺ $25,79 204,26₺
.ltd İndirim YeniYeni $23,39 185,25₺ $10,99 87,04₺ $24,09 190,79₺ $23,39 185,25₺
.market Yeni YeniYeni $31,79 251,78₺ $32,49 257,32₺ $31,79 251,78₺
.menu Yeni YeniYeni $35,99 285,04₺ $36,47 288,84₺ $35,99 285,04₺
.digital Yeni YeniYeni $32,39 256,53₺ $32,87 260,33₺ $32,39 256,53₺
.mobi İndirim YeniYeni $19,95 158,00₺ $8,99 71,20₺ $20,25 160,38₺ $19,95 158,00₺
.moda Yeni YeniYeni $32,95 260,96₺ $33,65 266,51₺ $32,95 260,96₺
.name JenerikJenerik $11,95 94,64₺ $12,25 97,02₺ $11,95 94,64₺
.pink İndirim YeniYeni $16,79 132,98₺ $8,99 71,20₺ $17,09 135,35₺ $16,79 132,98₺
.pizza Yeni YeniYeni $52,79 418,10₺ $53,27 421,90₺ $52,79 418,10₺
.plus Yeni YeniYeni $32,39 256,53₺ $32,87 260,33₺ $32,39 256,53₺
.pro İndirim JenerikJenerik $19,99 158,32₺ $6,99 55,36₺ $24,99 197,92₺ $24,99 197,92₺
.es ÜlkeÜlke $39,99 316,72₺ $49,99 395,92₺ 0.00 0.00
.red İndirim YeniYeni $16,79 132,98₺ $8,99 71,20₺ $17,09 135,35₺ $16,79 132,98₺
.shop Yeni YeniYeni $35,99 285,04₺ $36,29 287,42₺ $35,99 285,04₺
.tech İndirim YeniYeni $49,99 395,92₺ $14,99 118,72₺ $49,99 395,92₺ $49,99 395,92₺
.online İndirim PopülerPopüler $49,99 395,92₺ $1,99 15,76₺ $49,99 395,92₺ $49,99 395,92₺
.vip Yeni YeniYeni $15,59 123,47₺ $15,89 125,85₺ $15,59 123,47₺
.website İndirim YeniYeni $19,99 158,32₺ $9,99 79,12₺ $25,29 200,30₺ $24,99 197,92₺
.id Yeni YeniYeni $21,59 170,99₺ $21,59 170,99₺ $21,59 170,99₺
.tv JenerikJenerik $39,95 316,40₺ $40,25 318,78₺ $39,95 316,40₺
.co JenerikJenerik $29,95 237,20₺ $11,99 94,96₺ $30,25 239,58₺ $29,95 237,20₺
.fm Yeni YeniYeni $149,00 1.180,08₺ $149,00 1.180,08₺ $149,00 1.180,08₺
.ae ÜlkeÜlke $50,00 396,00₺ $80,00 633,60₺ $50,00 396,00₺
.asia ÜlkeÜlke $29,99 237,52₺ $39,99 316,72₺ $39,99 316,72₺
.cn ÜlkeÜlke $29,99 237,52₺ $39,99 316,72₺ $39,99 316,72₺
.eu İndirim ÜlkeÜlke $19,99 158,32₺ $14,99 118,72₺ $29,99 237,52₺ $29,99 237,52₺
.de ÜlkeÜlke $39,99 316,72₺ $39,99 316,72₺ $39,99 316,72₺
.in ÜlkeÜlke $9,95 78,80₺ $10,25 81,18₺ $9,95 78,80₺
.nl ÜlkeÜlke $49,99 395,92₺ $49,99 395,92₺ $49,99 395,92₺
.ru ÜlkeÜlke $49,99 395,92₺ $49,99 395,92₺ 0.00 0.00
.fr ÜlkeÜlke $8,39 66,45₺ $8,87 70,25₺ $8,39 66,45₺
.uk ÜlkeÜlke $29,99 237,52₺ $39,99 316,72₺ 0.00 0.00
.global Yeni YeniYeni $71,99 570,16₺ $72,29 572,54₺ $71,99 570,16₺
.us İndirim ÜlkeÜlke $29,99 237,52₺ $7,99 63,28₺ $39,99 316,72₺ $39,99 316,72₺
.pub Yeni YeniYeni $34,99 277,12₺ $39,99 316,72₺ $39,99 316,72₺
.at ÜlkeÜlke $19,99 158,32₺ $19,99 158,32₺ $19,99 158,32₺

Hosting.com.tr Blog

Domain Uzantısı Nedir, Hangisini Satın Almalı? En Popüler Uzantılar Hangileridir?
Bir web sitesi kurduğunuzda, dikkat etmeniz gereken ilk şey domain’iniz ve bununla birlikte gelen domain uzantısıdır. Geçmişte .com veya .net. gibi yalnızca iki tane domain uzantısı olduğu için seçiminizi yapmanız kolaydı, fakat bu durum artık değişti ve şu an binden fazla domain uzantısı kullanılabiliyor. .com hala web’de en popüler domain uzantısı olsa da, domain uzantısı seçerken göz önünde bulundurmanız gereken farklı faktörler de var.  Domain Uzantısı Nedir? Domain uzantısı veya alan adı uzantısı olarak da bilinen üst düzey domain (Top Level Domain – TLD), URL'nin nokt..
Dünyanın En Pahalı Alan Adları
Hiç alan adlarının milyonlarca dolar değerinde olabileceğini düşünmüş müydünüz? Dikkat çekici alan adlarını yıllar öncesinden satın alan ve bunu fırsata dönüştüren kişiler, alan adlarını dikkat çekici projelere imza atmak isteyen firmalara oldukça yüksek fiyatlar karşılığında satıyorlar. İşte bu yüzden internetin kilit parçalarından biri olan alan adları doğru ve uygun seçilirse siteniz ya da markanızın başarısı, itibarı ve bilinirliği açısından çok ciddi etkiler yaratabilir. Bu yazımızda alan adının ne olduğundan, dünyanın en pahalı alan adlarından, ne kadara satıldıklarından bahsedeceği..
Düşen Domain Yatırımcıları İçin En İyi 5 Site
Bir alan adı aldığınız zaman, o alan adı sonsuza dek sizin olmaz. Aldığınız alan adı için yıllık bir ücret ödersiniz. Son kullanma tarihi olan bir ürün gibi düşünün, son kullanma tarihi olmadan domain de alamazsınız. Belirtilen sürenin sona ermesi ile birlikte yeniden ödeme yapmazsanız, bu alan adı üzerindeki haklarınızı kaybedersiniz. Alan adınız belirli bir süre sonunda bir kez daha satışa çıkar ve isteyen herkes alan adınızı satın alabilir.  Düşen Domain (Alan Adı) Nedir? Süresi dolmuş yani düşen domainler; kişiler, işletmeler veya kuruluşlar tarafından kaydedilen ancak sözleşme s..
Domain Değeri Öğrenme ve Hesaplama
Domain, online dünyada web sitenizi inşa edeceğiniz arazidir. Alan adınız üzerinde bir web sitesi oluşturmasanız dahi, alan adınız bazı kriterler doğrultusunda çok değerli olabilir. Domain değeri en fazla ne kadar olabilir ki diye düşünebilirsiniz. Peki alan adı değeri 2.5 milyar dolar olan cars.com'un 872 milyon dolara satıldığını biliyor muydunuz? Alan adı yatırımcılığı, az ya da çok farketmeksizin istediğiniz kadar domain satın almanıza olanak sağlar. Profesyonel alan adı yatırımcıları, açık arttırmalara katılarak ikinci el domain pazarındaki hazineleri kovalarlar. Dünyaca ünlü internet..

Sıkça Sorulan Sorular

Alan adı tahsis formu, belge gerektiren TR uzantılı domain satın almak isteyen müşterilerimizin doldurması gereken bir belgedir. Form içerisindeki bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak imzalı ve kaşeli olarak tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. Alan adı tahsis formunu aşağıdan indirebilirsiniz.

Alan Adı Tahsis Formu

Hayır. TR uzantılı domainler süresinin dolmasından sonra 90 gün içerisinde yenilenebilir. 90 günden sonra ki süreçte ilgili TR uzantılı domain boşa düşer ve herkesin satın alımına açılır.

TR uzantılı domainlerde  whois gizleme işlemi diğer uzantılardan daha farklı gerçekleşmektedir. Örneğin, TR uzantılı domain bir şahısa ait ise domain sahibinin bilgileri gizlenmektedir. Fakat ilgili TR uzantılı domain bir firmaya ait ise whois gizleme özelliği aktifleştirilememekte ve firma bilgileri açık olarak görüntülenmektedir.

TT uzantılı domain transferi, sorumlu değişikliği formunun doldurulup tarafımıza iletmeniz durumunda gerçekleştirilebilir. Sorumlu değişiklik formunu indirip eksiksiz ve doğru bilgiler ile doldurduktan sonra imzalı ve kaşeli bir şekilde tarafımıza iletmeniz durumunda gerekli işlemler sizin için yapılacaktır. Sorumlu değişiklik formu ve bize iletebileceğiniz yolları aşağıda bulabilirsiniz.

Sorumlu Değişiklik Formu

 
Sorumlu Değişiklik Formu Gönderme Yolları

1-) [email protected] adresimize mail olarak gönderebilirsiniz.

2-) Müşteri Paneli -> Domainlerim -> İlgili domainin "Yönet" butonuna tıklayınız -> Sol menüde "Belge Gönder" kısmından gerekli belgeleri bize iletebilirsiniz.

Evet, .TR uzantılı olanlar ve diğer tüm domain uzantılarının yönetimi online olarak gerçekleşmektedir. Whois değişikliği ve name server değişikliği gibi işlemler kontrol panelden anında yapılmaktadır.

TR uzantılı alan adları satın alırken belge göndermeniz gerekmeyen domainlerde mevcuttur. Belge gerektirmeyen TR uzantılı domainleri TC. kimlik numarası ile satın alabilirsiniz. Aşağıdaki TR uzantılı domainleri sadece TC. kimlik numaranız ile satın alabilirsiniz.

.gen.tr | .web.tr | .biz.tr | .info.tr | .tv.tr

TR uzantılı alan adınız için 2 farklı yol ile bize gerekli belgelerinizi gönderebilirsiniz. .TR uzantılı alan adı satın alma işlemi gerçekleştirdikten sonra beyan etmeniz gereken belgeleri bize aşağıdaki yollar ile iletebilirsiniz.

1-) [email protected] adresimize mail olarak gönderebilirsiniz.

2-) Müşteri Paneli -> Domainlerim -> İlgili domainin "Yönet" butonuna tıklayınız -> Sol menüde "Belge Gönder" kısmından gerekli belgeleri bize iletebilirsiniz.

Evet. Domain sorgulaması yaparak oluşturduğunuz bütün domain siparişleri ödeme yaptığınız taktirde anında tescil edilir bu duruma .TR uzantılı domain adresleri de dahildir. .TR uzantılı domain belge gerektiren bir alan adı ise satın almak istediğiniz .TR uzantılı domain sizin için rezerve edilir ve belgeleriniz onaylandığında tescillenir..

Firmamız TR kayıt operatörlerinin en eski ve köklülerinden biridir ve sayılı tescil edici firmalardan bir tanesidir. Özel anlaşmalarımız sayesinde Türkiye’de en ucuz .TR uzantılı domainleri biz sağlıyoruz.

Çözüm Odaklı Destek

Çerezler Hakkında BilgilendirmeAlışveriş deneyiminizi geliştirmek ve hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. Hosting.com.tr'yi kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.
Tamam