TR Domainler

.tr Domain Tescili

Uzantılara ve Sektörlere Göre Gereken Evraklar

 • .tr alan adlarının bir kısmı Belge ile tesciledilmektedir. İbraz etmeniz gereken resmi belgeler, almak istediğiniz alan adı uzantısına göre aşağıda belirtilmiştir
 • Sistemimiz nic.tr API hizmeti kullandığı için yapacağınız tüm Tescil, Yenileme ve Belge gönderme işlemleri anında online olarak gerçekleştirilecektir.

Belge ile tescil edilen uzantılar

.tr üst alan adları için belge ibraz edilmesi gereken uzantıları ve evrakların listesini ilgili alan adına tıklayarak bulabilirsiniz. Belge gerektiren alan adları da diğerleri gibi online olarak tescil edilir. Belgeleri taratarak çevrimiçi evrak sistemimiz üzerinden gönderebilirsiniz.

isimsoyisim.com.tr başvurusu yapan kişinin TC kimlik numarası doğru ise belgesiz olarak tescil işlemi yapılabilir.

Belge gerektirmeyen alan adları

Aşağıda listelediğimiz uzantılara sahip alan adları için belge ibraz etmek gerekmez. Diğer global alan adları gibi önce gelen kuralı işletilir. Hosting.com.tr bu alan adlarını hiç başka bilgiye gerek duymadan online olarak yapılır ve ödemeyi takiben anında aktif duruma gelir.

.gen.tr
.web.tr
.biz.tr
.info.tr
.tv.tr

COM.TR Alan Adı Tescili için gerekli belgeler

Kişisel (ad-soyad.com.tr) Alan Adları için

Kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan alan adının birebir uyuşmaması halinde, T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi yeterli olacaktır.

Ticari Amaçlı Tüzel Kişilikler ve Kuruluşlar için

Aşağıdaki belgelerden herhangi bir tanesi yeterli olacaktır:

 • Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı
 • Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi"
 • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi"
İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için
Vakıf, dernek ya da odalar için
Otel ve tatil köyleri için
Seyahat acenteleri için
Dershaneler için
Televizyon programları için
Film adları için
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış kayıt tescil belgesi
Sanatçılar için
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi
Özel hastaneler için
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı"
İrtibat büroları için
 • Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi"
Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi
Radyo ve televizyonlar için
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı
Dergi ve gazeteler için
Süresiz yayınlar için
İlaç isimleri için
Çiftlikler için
Gemiler için
Fuarlar için
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"
Özel numaralar için

Aşağıda yer alan belgelerden, faaliyet alanınıza uygun olan bir tanesinin Nic.tr(".tr" Alan Adları) Yönetimi'ne iletilmesi yeterli olacaktır.

 • Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınmış "İSS (İnternet Servis Sağlayıcı) Genel İzin Belgesi" (Telekomünikasyon Lisansı),
 • Web tabanlı çalışan tüm kişi ya da kuruluşlar için, başvuran kişi ya da kuruluş tarafındanbaşvurunun ayrıntılarını içeren (var olan .com ya da .net uzantılı web sayfalarının adresleri vb.)bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte),
 • İnternet hizmeti vereceğini beyan ederek "net.tr" uzantısı için başvuran kişi ya da kuruluşlar için,başvurunun ayrıntılarını içeren ve yapılacağı taahhüt edilen web sayfanın yapılmadığının tespitidurumunda, ilgili alan adının silineceğinin kabul edildiğini belirten bir dilekçe (kişi adınayapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte).
 • Dilekçe örneği için lütfen tıklayınız
 • Alan Adı Tahsis Formunu ve
 • Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı başvurularında, başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfasının- ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne iletilmesi gerekmektedir.
 • Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumların ise ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.
 • Alan Adı Tahsis Formunu ve
 • Alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesinin ya da
 • "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
 • Alan Adı Tahsis Formunu ve
 • Alan adı talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin, ya da Alan Adı Tahsis Formu'nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
 • Alan adı talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Kurum Açma İzin Belgesi ile ilgili belediyeye başvurularak temin edilen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nın ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
 • Alan Adı Tahsis Formunu ve
 • ".av.tr" alt alan adının tahsisi ile ilgili olarak, TBB'nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 grup döküman hazırlanmış ve bu dökümanlar http://www.barobirlik.org.tr/avtr/ adresinde kullanıcılara sunulmustur.
 • ".av.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için; tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, Türkiye Barolar Birliği (TBB) web sitesinde yer alan online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu işlemi takiben, yapılan alan adı başvurusu, TBB Bilişim Koordinatörlüğü'nce "av.tr Alan Adı Tahsis Kuralları" çerçevesinde denetlenecek, kurallara uygunsa TBB tarafından onay verilecektir. Başvurusu bulunan alan adı, TBB'ginden gönderilecek olan onayı takiben tahsis edilecektir.

Alan Adı Tahsis Formu

Belge gerektiren .tr uzantılı domain kayıt başvurunuzun gerçeklelebilmesi için yazılı ve imzalı onayınız gerekmektedir. Aşağıda yer alan PDF veya .doc uzantılı başvuru formlarından birini doldurarak ve kaşeleyip imzalayarak tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. Gönderim işlemini kontrol panelimizden online olarak yapabilirsiniz.

 • -Başvuru formunda kuruluş yetkilisinin ad soyad bilgisini giriniz.
 • -Kurum kaşesini mutlaka basınız ve imzalayınız.
 • -Başvuru esnasında girilen kuruluş adı ile kaşedeki kuruluş adı aynı olmak zorundadır.
 • -Bireysel başvurularda imzalı başvuru formu yanısıra başvuru sahibinin kimlik belgesi gönderilmelidir.

Alan Adı Başvuru Formu

Müşteriler
27001+ Müşteri
Domainler
43833+ Domain
Ürünler
17588+ Site

Yıl Boyu En İyi Domain Fiyatları

Yıl boyu en iyi fiyatlara alan adınızı kayıt edebilir, sürpriz fiyatlar olmadan alan adlarınızı yenileyebilirsiniz

Uzantı Grup Kayıt Yenileme Transfer
.com İndirim PopülerPopüler $9,99 65,73₺ $8,99 59,15₺ $9,99 65,73₺ $9,99 65,73₺
.net İndirim PopülerPopüler $12,99 85,47₺ $11,99 78,89₺ $12,99 85,47₺ $12,99 85,47₺
.com.tr İndirim PopülerPopüler $9,99 65,73₺ $2,99 19,67₺ $9,99 65,73₺ $2,99 19,67₺
.org JenerikJenerik $10,99 72,31₺ $12,99 85,47₺ $12,99 85,47₺
.xyz Yeni YeniYeni $11,95 78,63₺ $12,25 80,61₺ $11,95 78,63₺
.site Yeni YeniYeni $29,99 197,33₺ $30,29 199,31₺ $24,99 164,43₺
.info İndirim JenerikJenerik $12,95 85,21₺ $5,99 39,41₺ $13,25 87,19₺ $12,95 85,21₺
.biz JenerikJenerik $14,79 97,32₺ $17,09 112,45₺ $14,79 97,32₺
.web.tr TR UzantılıTR Uzantılı $3,99 26,25₺ $5,99 39,41₺ $5,99 39,41₺
.gen.tr TR UzantılıTR Uzantılı $3,99 26,25₺ $5,99 39,41₺ $5,99 39,41₺
.biz.tr TR UzantılıTR Uzantılı $3,99 26,25₺ $5,99 39,41₺ $5,99 39,41₺
.info.tr TR UzantılıTR Uzantılı $3,99 26,25₺ $5,99 39,41₺ $5,99 39,41₺
.name.tr TR UzantılıTR Uzantılı $3,99 26,25₺ $5,99 39,41₺ $5,99 39,41₺
.av.tr TR UzantılıTR Uzantılı $9,99 65,73₺ $9,99 65,73₺ $9,99 65,73₺
.k12.tr TR UzantılıTR Uzantılı $9,99 65,73₺ $9,99 65,73₺ $9,99 65,73₺
.org.tr TR UzantılıTR Uzantılı $9,99 65,73₺ $9,99 65,73₺ $9,99 65,73₺
.net.tr TR UzantılıTR Uzantılı $24,99 164,43₺ $24,99 164,43₺ $24,99 164,43₺
.bel.tr TR UzantılıTR Uzantılı $24,99 164,43₺ $24,99 164,43₺ $24,99 164,43₺
.name JenerikJenerik $11,95 78,63₺ $12,25 80,61₺ $11,95 78,63₺
.tv JenerikJenerik $39,95 262,87₺ $40,25 264,85₺ $39,95 262,87₺
.cc JenerikJenerik $11,95 78,63₺ $13,25 87,19₺ $11,95 78,63₺
.co JenerikJenerik $29,95 197,07₺ $30,25 199,05₺ $29,95 197,07₺
.me PopülerPopüler $9,99 65,73₺ $19,99 131,53₺ $19,99 131,53₺
.bz JenerikJenerik $22,79 149,96₺ $23,09 151,93₺ $22,79 149,96₺
.fm JenerikJenerik $149,00 980,42₺ $149,00 980,42₺ $149,00 980,42₺
.pro İndirim JenerikJenerik $14,95 98,37₺ $5,99 39,41₺ $15,25 100,35₺ $14,95 98,37₺
.mobi İndirim JenerikJenerik $19,95 131,27₺ $7,99 52,57₺ $20,25 133,25₺ $19,95 131,27₺
.store JenerikJenerik $59,95 394,47₺ $60,25 396,45₺ $59,95 394,47₺
.blog Yeni YeniYeni $29,95 197,07₺ $30,25 199,05₺ $29,95 197,07₺
.email Yeni PopülerPopüler $23,39 153,91₺ $24,09 158,51₺ $23,39 153,91₺
.press Yeni YeniYeni $71,99 473,69₺ $72,29 475,67₺ $71,99 473,69₺
.online Yeni YeniYeni $49,99 328,93₺ $49,99 328,93₺ $49,99 328,93₺
.website Yeni YeniYeni $19,99 131,53₺ $25,29 166,41₺ $24,99 164,43₺
.tech Yeni YeniYeni $47,99 315,77₺ $30,29 199,31₺ $47,99 315,77₺
.kim İndirim YeniYeni $14,99 98,63₺ $9,99 65,73₺ $20,29 133,51₺ $14,99 98,63₺
.cafe Yeni YeniYeni $32,39 213,13₺ $32,87 216,28₺ $32,39 213,13₺
.chat Yeni YeniYeni $32,39 213,13₺ $32,87 216,28₺ $32,39 213,13₺
.ltd Yeni YeniYeni $23,39 153,91₺ $24,09 158,51₺ $23,39 153,91₺
.shop Yeni PopülerPopüler $35,99 236,81₺ $36,29 238,79₺ $35,99 236,81₺
.one Yeni YeniYeni $10,79 71,00₺ $11,09 72,97₺ $10,79 71,00₺
.vip Yeni YeniYeni $15,59 102,58₺ $15,89 104,56₺ $15,59 102,58₺
.art İndirim YeniYeni $14,99 98,63₺ $8,99 59,15₺ $20,29 133,51₺ $19,99 131,53₺
.fans Yeni YeniYeni $73,19 481,59₺ $73,49 483,56₺ $73,19 481,59₺
.car Yeni YeniYeni $2.881,19 18.958,23₺ $2.881,49 18.960,20₺ $2.881,19 18.958,23₺
.global Yeni YeniYeni $71,99 473,69₺ $72,29 475,67₺ $71,99 473,69₺
.photo Yeni YeniYeni $28,79 189,44₺ $29,09 191,41₺ $28,79 189,44₺
.bet Yeni YeniYeni $16,79 110,48₺ $17,09 112,45₺ $16,79 110,48₺
.futbol Yeni YeniYeni $14,95 98,37₺ $15,65 102,98₺ $14,95 98,37₺
.pizza Yeni YeniYeni $52,79 347,36₺ $53,27 350,52₺ $52,79 347,36₺
.recipes Yeni YeniYeni $52,79 347,36₺ $53,27 350,52₺ $52,79 347,36₺
.tennis Yeni YeniYeni $52,79 347,36₺ $53,27 350,52₺ $52,79 347,36₺
.vision Yeni YeniYeni $32,39 213,13₺ $32,87 216,28₺ $32,39 213,13₺
.best Yeni YeniYeni $100,79 663,20₺ $101,09 665,17₺ $100,79 663,20₺
.bike Yeni YeniYeni $33,59 221,02₺ $34,07 224,18₺ $33,59 221,02₺
.black İndirim YeniYeni $51,59 339,46₺ $14,99 98,63₺ $51,89 341,44₺ $51,59 339,46₺
.blue İndirim YeniYeni $16,79 110,48₺ $8,99 59,15₺ $17,09 112,45₺ $16,79 110,48₺
.clinic Yeni YeniYeni $52,79 347,36₺ $53,27 350,52₺ $52,79 347,36₺
.video Yeni YeniYeni $24,59 161,80₺ $25,29 166,41₺ $24,59 161,80₺
.computer Yeni YeniYeni $32,39 213,13₺ $32,87 216,28₺ $32,39 213,13₺
.city Yeni YeniYeni $23,39 153,91₺ $23,69 155,88₺ $23,39 153,91₺
.moda Yeni YeniYeni $32,95 216,81₺ $33,65 221,42₺ $32,95 216,81₺
.club İndirim YeniYeni $11,95 78,63₺ $3,99 26,25₺ $12,25 80,61₺ $11,95 78,63₺
.dance Yeni YeniYeni $24,59 161,80₺ $24,89 163,78₺ $24,59 161,80₺
.dental Yeni YeniYeni $52,79 347,36₺ $53,27 350,52₺ $52,79 347,36₺
.digital Yeni YeniYeni $32,39 213,13₺ $32,87 216,28₺ $32,39 213,13₺
.domains Yeni YeniYeni $32,39 213,13₺ $32,87 216,28₺ $32,39 213,13₺
.events Yeni YeniYeni $32,39 213,13₺ $32,87 216,28₺ $32,39 213,13₺
.express Yeni YeniYeni $32,39 213,13₺ $32,87 216,28₺ $32,39 213,13₺
.farm Yeni YeniYeni $32,39 213,13₺ $32,87 216,28₺ $32,39 213,13₺
.finance Yeni YeniYeni $52,79 347,36₺ $53,27 350,52₺ $52,79 347,36₺
.fitness Yeni YeniYeni $32,39 213,13₺ $32,87 216,28₺ $32,39 213,13₺
.fun Yeni YeniYeni $22,79 149,96₺ $23,09 151,93₺ $22,79 149,96₺
.gallery Yeni YeniYeni $22,19 146,01₺ $22,49 147,98₺ $22,19 146,01₺
.games Yeni YeniYeni $20,99 138,11₺ $21,69 142,72₺ $20,99 138,11₺
.gifts Yeni YeniYeni $32,39 213,13₺ $32,87 216,28₺ $32,39 213,13₺
.de ÜlkeÜlke $39,99 263,13₺ $39,99 263,13₺ $39,99 263,13₺
.eu ÜlkeÜlke $19,99 131,53₺ $29,99 197,33₺ $29,99 197,33₺
.us ÜlkeÜlke $29,99 197,33₺ $39,99 263,13₺ $39,99 263,13₺
.ru ÜlkeÜlke $29,99 197,33₺ $29,99 197,33₺ $29,99 197,33₺
.nl ÜlkeÜlke $19,99 131,53₺ $19,99 131,53₺ $19,99 131,53₺
.uk ÜlkeÜlke $29,99 197,33₺ $29,99 197,33₺ $29,99 197,33₺
.ca ÜlkeÜlke $29,99 197,33₺ $39,99 263,13₺ $39,99 263,13₺
.in ÜlkeÜlke $9,95 65,47₺ $10,25 67,45₺ $9,95 65,47₺
.cn ÜlkeÜlke $29,99 197,33₺ $39,99 263,13₺ $39,99 263,13₺
.asia ÜlkeÜlke $29,99 197,33₺ $39,99 263,13₺ $39,99 263,13₺
.ae ÜlkeÜlke $50,00 329,00₺ $80,00 526,40₺ $50,00 329,00₺

Sıkça Sorulan Sorular

Alan adı tahsis formu, belge gerektiren TR uzantılı domain satın almak isteyen müşterilerimizin doldurması gereken bir belgedir. Form içerisindeki bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak imzalı ve kaşeli olarak tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. Alan adı tahsis formunu aşağıdan indirebilirsiniz.

Alan Adı Tahsis Formu

Hayır. TR uzantılı domainler süresinin dolmasından sonra 90 gün içerisinde yenilenebilir. 90 günden sonra ki süreçte ilgili TR uzantılı domain boşa düşer ve herkesin satın alımına açılır.

TR uzantılı domainlerde  whois gizleme işlemi diğer uzantılardan daha farklı gerçekleşmektedir. Örneğin, TR uzantılı domain bir şahısa ait ise domain sahibinin bilgileri gizlenmektedir. Fakat ilgili TR uzantılı domain bir firmaya ait ise whois gizleme özelliği aktifleştirilememekte ve firma bilgileri açık olarak görüntülenmektedir.

TT uzantılı domain transferi, sorumlu değişikliği formunun doldurulup tarafımıza iletmeniz durumunda gerçekleştirilebilir. Sorumlu değişiklik formunu indirip eksiksiz ve doğru bilgiler ile doldurduktan sonra imzalı ve kaşeli bir şekilde tarafımıza iletmeniz durumunda gerekli işlemler sizin için yapılacaktır. Sorumlu değişiklik formu ve bize iletebileceğiniz yolları aşağıda bulabilirsiniz.

Sorumlu Değişiklik Formu

 
Sorumlu Değişiklik Formu Gönderme Yolları

1-) belge@hosting.com.tr adresimize mail olarak gönderebilirsiniz.

2-) Müşteri Paneli -> Domainlerim -> İlgili domainin "Yönet" butonuna tıklayınız -> Sol menüde "Belge Gönder" kısmından gerekli belgeleri bize iletebilirsiniz.

Evet, .TR uzantılı olanlar ve diğer tüm domain uzantılarının yönetimi online olarak gerçekleşmektedir. Whois değişikliği ve name server değişikliği gibi işlemler kontrol panelden anında yapılmaktadır.

TR uzantılı alan adları satın alırken belge göndermeniz gerekmeyen domainlerde mevcuttur. Belge gerektirmeyen TR uzantılı domainleri TC. kimlik numarası ile satın alabilirsiniz. Aşağıdaki TR uzantılı domainleri sadece TC. kimlik numaranız ile satın alabilirsiniz.

.gen.tr | .web.tr | .biz.tr | .info.tr | .tv.tr

TR uzantılı alan adınız için 2 farklı yol ile bize gerekli belgelerinizi gönderebilirsiniz. .TR uzantılı alan adı satın alma işlemi gerçekleştirdikten sonra beyan etmeniz gereken belgeleri bize aşağıdaki yollar ile iletebilirsiniz.

1-) belge@hosting.com.tr adresimize mail olarak gönderebilirsiniz.

2-) Müşteri Paneli -> Domainlerim -> İlgili domainin "Yönet" butonuna tıklayınız -> Sol menüde "Belge Gönder" kısmından gerekli belgeleri bize iletebilirsiniz.

Evet. Domain sorgulaması yaparak oluşturduğunuz bütün domain siparişleri ödeme yaptığınız taktirde anında tescil edilir bu duruma .TR uzantılı domain adresleri de dahildir. .TR uzantılı domain belge gerektiren bir alan adı ise satın almak istediğiniz .TR uzantılı domain sizin için rezerve edilir ve belgeleriniz onaylandığında tescillenir..

Firmamız TR kayıt operatörlerinin en eski ve köklülerinden biridir ve sayılı tescil edici firmalardan bir tanesidir. Özel anlaşmalarımız sayesinde Türkiye’de en ucuz .TR uzantılı domainleri biz sağlıyoruz.

Çözüm Odaklı Destek