Bulut Bilişim Nedir? Şirketler Dijital Dönüşüm Sürecinde Cloud Ortamına Nasıl Entegre Olmalıdır?

Bulut Bilişim Nedir? Şirketler Dijital Dönüşüm Sürecinde Cloud Ortamına Nasıl Entegre Olmalıdır?
Hosting Fiyatları

Günümüzde şirketler, bir işletmenin gelişmesi için gereken tüm bilgi işlem hizmetlerini sağlayan kendi veri merkezlerine sahip olmak yerine uygulamalara veya depolama kaynaklarına erişimde daha uygun maliyetli bir yaklaşım olarak bulut bilişimi kullanmaktadır. 

Peki bulut bilişim tam olarak nedir?

Bulut Bilişim Nedir?

Kaynak: interviewbit

Basitçe ifade etmek gerekirse bulut bilişim, büyük ölçekte hızla dağıtılabilen bilgi işlem, depolama ve ağ hizmetleri sunan, talep üzerine paylaşılan kaynaklardan oluşan uzak bir sanal havuzdur. Bulut bilişim teknolojisi sanallaştırmaya dayanmaktadır. Sanallaştırma, her biri ayrı bir işletim sistemi ve tek bir fiziksel sunucu üzerinde kurulu uygulamalar çalıştıran birden fazla sanal makineye sahip olma imkanı sağlar. Bu sanal makinelerin hepsi, sunucunun temel donanım kaynaklarını paylaşırken birbirlerinin varlığından haberdar olmadan aynı anda çalışır.

Sanallaştırmanın, daha az sermaye harcaması da dahil olmak üzere önemli avantajları vardır. Tek bir fiziksel ana bilgisayara birden fazla sanal makine yükleyebildiğiniz için çok fazla fiziksel donanım satın almanız gerekmez. Daha az donanım, veri merkeziniz veya sunucu çiftliğiniz için daha küçük bir ayak izi ve daha düşük güç ve soğutma maliyetleri anlamına gelir. Bir bulut ortamında kaynak ve ekipman optimizasyonu, altyapıyı kullanan herkesin (hem satıcılar hem de tüketiciler) bu yaklaşımdan faydalanabileceği anlamına gelir.

Bulut Bilişim İstatistikleri

Mevcut bulut bilişim pazarı hakkında bilinmeye değer birkaç istatistik aşağıdaki şekildedir:

 • Teknoloji şirketlerinin %74’ünden fazlası bulut bilişimin işleri üzerinde ölçülebilir bir etki yarattığını iddia etmektedir.
 • KOBİ’ler bulut bilişim kullanmanın eşdeğer bir şirket içi sisteme göre %40 daha uygun maliyetli olduğunu ifade etmektedir.
 • Bulut kullanan şirketlerin neredeyse %82’si verimliliği ve ekip üretkenliğini artırmaktadır.
 • Ortalama bir işletme yaklaşık 1.400 bulut tabanlı uygulamaya kullanır. Ortalama bir çalışan bir iş haftasında 36 bulut tabanlı hizmet kullanmaktadır.
 • İşletmelerin %90’ından fazlası bulutu benimsedikten sonra güvenliğin arttığını ve uyumluluğun kolaylaştığını ifade etmektedir.
 • Bulut veri merkezleri 2021 sonunda tüm iş yüklerinin %94’ünü işledi.
 • AWS şu anda bulut pazarının %31’ini elinde tutarken, onu Microsoft Azure (%20) ve Google Cloud (%7) takip etmektedir.
 • Google Drive, internet kullanıcılarının %94,44’ünün yararlandığı, dünyanın en çok kullanılan bulut depolama hizmetidir. Dropbox %62,2 ile ikinci ve OneDrive %39,35 ile üçüncü sırada yer almaktadır.
 • Bulut kullanan işletmelerin neredeyse %92’si çoklu bulut stratejisine sahiptir.
 • Ortalama bir şirketin BT harcamalarının yaklaşık 1/3’ü bulut bilişim hizmetlerine gitmektedir.
 • Bulut kullanımını çevreleyen en yaygın sorunlardan üçü güvenlik (%83), bulut bilişim harcamalarının yönetimi (%82) ve yönetişimdir (%79).
 • İşletme sahipleri, bulut bütçelerinin yaklaşık %30’unun boşa gittiğini iddia etmektedir.
 • Bulut kullanımını geliştirmek isteyen şirketlerin üç ana hedefi daha fazla iş yükünü taşımak (%70), mevcut bulut maliyetlerini optimize etmek (%59) ve bulut öncelikli bir strateji izlemektir (%50).
 • Buluttaki güvenlik arızalarının %88’inin nedeni insan hatasıdır.

Bulut Bilişim Özellikleri

Günümüzde şirketler, bir işletmenin gelişmesi için gereken tüm bilgi işlem hizmetlerini sağlayan kendi veri merkezlerine sahip olmak yerine uygulamalara veya depolama kaynaklarına erişimde daha uygun maliyetli bir yaklaşım olarak bulut bilişimi kullanmaktadır. ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’ne (NIST) göre bulut bilişim hizmetlerinin bu şekilde adlandırılması için temel alabileceğimiz kriterler aşağıdakileri içermektedir:

1. Talep üzerine self-servis

Bulut bilişim, son kullanıcıların depolama kaynakları, RAM ve sunucu süresi gibi bilgi işlem yeteneklerini sağlamasına olanak tanıyarak, ihtiyaç duyulan hizmetleri yönetmek ve sağlamak için bir BT yöneticisine bağımlı olmanın geleneksel yolunu ortadan kaldırır. 

2. Geniş ağ erişimi 

Son kullanıcının bilgisayar veya mobil cihaz gibi birçok cihaz türünü kullanarak internete veya diğer ağ türlerine bağlı olduğu sürece abone olduğu bulut verilerine her yerden erişebilir.

3. Kaynak havuzu oluşturma

Bulut sağlayıcısı, belirli bir abonenin kullanımı için belirli sunucuları ayırmak yerine kaynaklarını bir havuzda toplar ve bunları müşterilerinin ihtiyaçlarına göre dinamik olarak tahsis eder.

4. Hızlı esneklik

Hızlı esneklik, müşterilerin bulut hizmetlerine ve bulut altyapısına olan ihtiyaçlarını ihtiyaçlarına göre serbestçe ölçeklendirebileceği veya azaltabileceği anlamına gelir; bu da gelecekte ihtiyaç duyulmayacak bir şey için çok fazla maliyet harcama riskini ortadan kaldırır.

Bulut Bilişim Mimarisi

Kaynak: javatpoint

Bulut bilişim mimarisi, bulut bilişim için gerekli bileşenleri ve alt bileşenleri ifade eder. Bu bileşenler temel olarak bir ön uç platformu, arka uç platformları, bulut tabanlı bir dağıtım ve bir ağdan oluşur. Bu bileşenler bir araya geldiğinde bulut bilişim mimarisini oluşturur. Bulut çözümleri tasarımı, son 20 yıl içinde geliştirilen mimari prosedür ve yöntemlere dayanmaktadır.

Bulut Bilişim Türleri

Aşağıdaki listede bulut bilişim türlerini bulabilirsiniz:

1. Genel Bulut (Public Cloud)

Genel bulut, birden fazla kişi veya kuruluş tarafından paylaşılan donanım, ağ cihazları ve depolama alanlarını ifade eder. Gmail, Dropbox, Google Drive, Microsoft Azure ve Alibaba Cloud genel bulut çözümlerinin örnekleridir. Bu hizmetlerden herhangi birine giriş yaptığınızda, hesaplama kaynaklarını aynı anda başka birçok kişiyle paylaşırsınız.

Genel bulut ortamları, bir bulut sunucusunun nasıl çalıştığına dair temel bir unsuru ortaya çıkarır. Buluttaki bir sunucu, bir internet bağlantısı kullanarak kendisine bağlanan bireylere veri alır ve gönderir. Genel bulutta, bir bulut sunucusu aynı anda birçok kullanıcıyla iletişim kurabilir.

2. Özel Bulut (Private Cloud)

Özel bulut, tek bir kişi veya kuruluşa ayrılmış bulut alanını ifade eder. Özel bulut kurulumundaki kaynakları, abone olanlar dışında başka kimse kullanmaz.

Okumanızı Öneririz: Private Cloud Nedir? İşletmeler Neden Özel Bulut Veri Merkezinde Verilerini Barındırmalı?

3. Çoklu Bulut 

Çoklu bulut mimarisi, bir işletmenin aynı tür bulut hizmetini sağlamak için birden fazla tedarikçi kullandığı bir mimaridir. Örneğin, bir şirket belgeleri depolamak ve paylaşmak için hem Google Drive hem de Dropbox kullanıyorsa, çoklu bulut kurulumuna sahiptir.

4. Hibrit Bulut (Hybrid Cloud)

Kaynak: interviewbit

Hibrit bulut ortamında bir işletme, şirket içi bilişimin yanı sıra özel veya genel bulut hizmetlerinden de yararlanır. Örneğin, bir şirket hassas müşteri finansal bilgilerini şirket içinde saklıyor ancak ödemeleri işlemek için bulut tabanlı bir ödeme çözümü olan PayPal’ı kullanıyorsa, hibrit bir bulut mimarisi kullanıyor demektir.

Bulut Bilişim Servisleri

Aşağıdaki listede bulut bilişim servislerini bulabilirsiniz:

1. SaaS

SaaS veya hizmet olarak yazılım, bulutta çalıştırılan, yönetilen ve güvenliği sağlanan yazılım anlamına gelir. Yazılım önünüzdeki bilgisayar veya cihazda çalışmak yerine uzak bir veri tabanındaki kaynaklar üzerinde çalıştırılır.

Okumanızı Öneririz: Saas (Software as a Service) Nedir? İşletmeler Neden Hizmet olarak Yazılım Modelini Tercih Etmelidir?

2. IaaS

IaaS, hizmet olarak altyapı anlamına gelir ve sabit diskler, yedekleme depolaması, ağ hizmetleri ve sanallaştırma gibi bulutta sağlanan bilgi işlem altyapısını ifade eder. IaaS kullanan bir işletme, minimum şirket içi donanım ve yazılım kaynaklarıyla ince istemcileri veya diğer küçük bilgisayarları bağlayabilir.

Okumanızı Öneririz: Iaas (Infrastructure as a Service) Nedir? Iaas vs. Paas Arasındaki Farklar

3. PaaS

PaaS veya hizmet olarak platform, kullanıcılara bulutta donanım ve yazılım sağlayarak kullanıcıların erişebileceği bir platformun tamamını oluşturur. PaaS genellikle geliştiriciler tarafından uygulama oluşturmak ve yönetmek için kullanılır.

Okumanızı Öneririz: PaaS (Platform as a Service) Nedir? PaaS vs. IaaS Arasındaki Farklar

4. Sunucusuz Bilişim

Sunucusuz bilişim modelinde, bulut tabanlı altyapıyı sağlayan, yöneten ve ölçeklendiren sağlayıcıdır. Geliştiriciler kod yazmaya odaklanırken olay tabanlı hizmetler (AWS Lambda veya Azure Functions gibi) yürütmeyi gerçekleştirir. Müşteriler yalnızca işlevin yürüttüğü işlem sayısı için ödeme yapar.

PaaS’ta olduğu gibi sağlayıcı tüm rutin yönetimden sorumludur (işletim sistemi güncellemeleri ve yamaları, güvenlik yönetimi, kapasite planlama, bulut izleme vb.) Doğru uygulandığında, sunucusuz bilişim aşağıdakileri sağlar:

 • Daha düşük geliştirme maliyetleri.
 • Daha hızlı yayınlama süresi.
 • Şirket içi ekip için daha fazla esneklik.

Sunucusuz bilişim sunucu kullanımını ortadan kaldırmaz, ancak müşterinin ekibinin donanımla hiçbir ilgisi yoktur. Bunun yerine, geliştiriciler yalnızca uygulamalar ve olay işleme rutinleri oluşturmaya odaklanır, bu nedenle sunucusuz bilgi işlem genellikle NoOps hareketiyle ilişkilendirilir.

Okumanızı Öneririz: Serverless Nedir? Serverless Teknolojisi, Serverless Mimarisi, Serverless Computing (Sunucusuz Bilişim)

5. Diğer Servisler

XaaS olarak tanımlanan ve aslında bir hizmet olarak her şey anlamına gelen ve Hizmet Olarak Felaket Kurtarma, Hizmet Olarak İletişim ve Hizmet Olarak İzleme’yi içeren bir dizi başka bulut bilişim hizmeti vardır.

Bulut Bilişim Avantajları

Bulut bilişimin bu kadar güçlü bir hizmet olmasını sağlayan bir dizi önemli özellik vardır:

1. İsteğe bağlı kaynak kullanımı

Bulut içinde bir kaynak sağlamak istediğinizde, bu kaynak neredeyse anında kullanımınıza sunulur. İhtiyaç duyduğunuz zaman ve yerde tahsis edebilirsiniz, böylece kullanmadan önce donanımın sipariş edilmesini, depolanmasını, kablolanmasını ve yapılandırılmasını beklemek zorunda kalmazsınız.

2. Ölçeklenebilirlik

Bulut bilişim, uygulama ve hizmetlerinizin gereksinimlerine ve taleplerine bağlı olarak ortamınızın kaynaklarını hızlı bir şekilde yukarı ve aşağı ya da içeri ve dışarı ölçeklendirmenize olanak tanır. 

Bu, yalnızca maliyet açısından bakıldığında şirket içi çözümlere kıyasla önemli bir avantaj sunar. Genel bulut kaynakları optimize edildiğinden ve farklı kuruluşlar arasında paylaşıldığından, son kullanıcı geleneksel barındırmaya kıyasla son derece düşük bilgi işlem depolama ve ağ maliyetlerinden faydalanabilir.

3. Esneklik 

Bulut bilişim, tasarım yaklaşımınıza büyük bir esneklik sunar. İhtiyaç duyduğunuz kadar çok veya az kaynağa sahip olmayı seçebilirsiniz. Bunları ne kadar ve ne kadar süreyle ve hangi ölçekte istediğinize siz karar verirsiniz. Hizmetler için bağlı kalmanız gereken sözleşmeler yoktur.

4. Büyüme

Bulut bilişim, işletmenize geniş bir kaynak ve hizmet yelpazesi sullanarak büyüme olanağı sunar. Bunu daha önce bahsettiğimiz isteğe bağlı unsurla birleştirdiğinizde, klasik bir ortama kıyasla büyüme kısıtlamalarınız önemli ölçüde azalır.

5. Paylaşılan altyapı

Bulut içindeki ana bilgisayarlar sanallaştırılmıştır. Sonuç olarak, birden fazla kiracı aynı donanım parçası üzerinde örnekler çalıştırabilir. Bu, gereken fiziksel donanım miktarını önemli ölçüde azaltır, bu da veri merkezinde gereken güç, kablo ve alan miktarını azaltır. Bu da sizin için daha düşük maliyetler anlamına gelir.

6. Yüksek kullanılabilirlik

Tasarım gereği, genel bulut ve onun altında yatan altyapı ile temel hizmetlerin çoğu farklı coğrafi bölgelerde çoğaltılır. Verilerin birden fazla farklı yerde kapsanması, bu esneklik için bir mimar yapılandırmanıza bile gerek kalmadan verilerinizin ve hizmetlerinizin dayanıklılığını ve kullanılabilirliğini otomatik olarak sağlamanıza yardımcı olur. Bunların hepsi satıcı tarafından hizmetlerinin bir parçası olarak sağlanır.

Bulut Bilişim Dezavantajları

Bulut bilişim kullanmanın başlıca dezavantajları aşağıdakileri içerir:

1. Ekipmana asla sahip olamazsınız

Bulutta kurulum yapmak şirket içi bir sunucu odası inşa etmekten daha ucuz olsa da, masraflar zamanla birikir. Birkaç yıl içinde geriye dönüp baktığınızda tüm maliyetin özel bir barındırma tesisine gidebileceğini fark edebilirsiniz.

2. Karmaşıklık

Özel bulutlar, çoklu bulut ve hibrit mimarileri tasarlamak, kurmak, korumak ve yönetmek zordur. Bu yüzden iddialı bir bulut projesine girişmeden önce kurum içi ekibin yeterli beceri setine sahip olduğundan emin olmanız gerekir.

3. İnternet yoksa erişim de yoktur

Verilere erişmek için yalnızca internet bağlantısına ihtiyaç duymak hem bir avantaj hem de bir endişe kaynağıdır. Çevrimdışıysanız, tekrar çevrimiçi olana kadar buluta erişmenin bir yolu yoktur.

4. Satıcı kilitlenmesi

İş yüklerini üçüncü taraf bir sağlayıcıda kurarsanız, muhtemelen zaman içinde satıcı kilitlenmesi yaşarsınız. Bu sorun, barındırılan uygulamayı etkilemeden başka bir sağlayıcıya geçmeyi engeller. Yaygın sorunlar arasında uzun süreli kesintiler, yazılım uyumsuzlukları ve pahalı bulut geçişleri yer alır.

5. Sınırlı kontrol

Bulutun sahibi ve yöneticisi sağlayıcıdır. Bu hands-off yaklaşımı sizin için uygun değilse uzak durmanız gerekir (veya ofisinizde özel bir bulut kurun).

6. Uyumluluk sorunları

Verileri üçüncü taraf bir tesiste barındırırken sektöre özgü düzenlemeleri karşılamak bazen zor olabilir.

7. Güvenlik ve risk endişeleri

Sağlayıcılar verileri güvende tutmak için büyük yatırımlar yapsa da bulut bilişim, verileri üçüncü bir tarafla paylaşmanızı gerektirir. Veri depolama üzerinde doğrudan kontrolünüz veya tam görünürlüğünüz yoktur, bu da yeni riskleri beraberinde getirir.

Şirketler Neden Bulut Bilişime Geçiş Yapmalıdır?

İşletmeler aşağıdaki nedenlerden dolayı bulut bilişime geçmek isteyebilir:

1. Esneklik

Bulut bilişim, bir işletmenin çalışanları için daha fazla esneklik sunar. Sağlam bir bulut tabanlı BT kurulumuyla, masaüstü, tablet veya telefon gibi herhangi bir yetkili cihazdan oturum açarak projeler üzerinde çalışabilir, iş arkadaşlarıyla işbirliği yapabilir ve daha uygun ve rahat bir şekilde çalışabilirsiniz. 

2. Uzaktan Erişim

Bulut tabanlı bir proje yönetimi ve veri depolama çözümü tercih edildiğinde, dosyalara ve verilerinize nerede olurlarsa olsunlar erişilebilirsiniz. İnternet bağlantısının mevcut olması koşuluyla, herhangi bir popüler bulut tabanlı belge ve dosya paylaşım kurulumu, hareket halindeyken de insanlara avantaj sağlayabilir. 

3. Daha Az Güvenlik Riski

Siber güvenlik, şirket içi BT altyapısına sahip kuruluşların başına gelen çok sayıda siber saldırı ile büyüyen ve gelişen bir sorundur. Bulut ortamları ve depolama, yaygın boşlukları kapatabilir ve karşılaşabileceğiniz potansiyel siber güvenlik sorunlarının sayısını azaltabilir.

Sonuç olarak, şirketler veri bütünlüklerini ve siber saldırılara karşı dayanıklılıklarını artırırken, hassas bilgileri veya dosyaları kaybetme veya yanlış yere koyma konusunda endişelenmek zorunda kalmaz.

4. Düşük Maliyetler

Buluta geçiş, donanım maliyetlerini büyük ölçüde azaltarak kaynakları diğer iş ihtiyaçları için serbest bırakabilir. Ayrıca, birçok bulut sağlayıcısının kurumsal paketlerinin bir parçası olarak sunduğu sürekli BT desteğinden de tasarruf edilebilir.

Çevreye duyarlı işletme sahipleri, bulut tabanlı veri depolamanın uzun vadede daha çevre dostu ve uygun maliyetli olabileceğini düşünebilir. Örneğin yerinde sunucu soğutması, bir şirketin enerji faturasını hızla yükseltebilir.

5. Ek Alan

İster ofiste ister evden çalışıyor olun, her metrekare önemlidir. Özel sunucular yeterli alan ve yatırım gerektirir. Bulut ortamına geçiş bu ihtiyacı ortadan kaldırır ve yerinde sunucular için kullanılacak alanları serbest bırakır. 

Bulut Bilişim Güvenliği

Bulut güvenliği çok önemlidir, çünkü kullanıcılar bulut verilerine istedikleri zaman erişebilir. Sonuç olarak, bulut ortamlarının sürekli olarak korunması gerekir ve bu da bulut güvenliğini genel kurumsal güvenliğin hayati bir parçası haline getirir.

Bulut güvenliği; kimlik ve erişim yönetimi, yönetişim, ağ ve cihaz güvenliği; güvenlik izleme ve uyarma; felaket kurtarma ve iş sürekliliği planlaması ve yasal uyumluluğu içerir.

Bulut güvenliği, ortaya çıkan tehditlere ve açıkta kalan güvenlik açıklarına karşı genel koruma sağlamak için birden fazla stratejinin bir arada kullanılmasını gerektirir. Bulut ortamları fiziksel ve sanal ağları; veri depolama sürücülerini, veri sunucularını, sanallaştırma çerçevelerini, işletim sistemlerini, çalışma zamanı ortamlarını ve diğer birçok bileşeni içerir. Bu, açıkta kalan güvenlik açıkları olmadığından ve tehditlerin azaltılabildiğinden emin olmak için birden fazla yöntemin kullanılması gerektiği anlamına gelir. Bulut güvenliği, veri güvenliği, kimlik ve erişim yönetimi (IAM); veri saklama, iş sürekliliği planlaması ve tehdit önleme; tespit ve azaltma politikaları gibi yönetişimin bir kombinasyonu ile gerçekleştirilir.

Bulut Bilişimin Kullanım Alanları

Bulut bilişimin uygulanmasına yönelik en yaygın kullanım durumlarından bazıları aşağıdaki şekildedir:

1. Depolama

Günümüzde insanlar dosyalarını depolamak ve bunlara erişmek için bulutu kullanır. Dosyayı birden fazla cihazdan depolayabilir ve bu cihazlardan dosyaya erişebilir ve diğer bulut tabanlı hizmetleri kullanabilirsiniz. Bulutta depolama yalnızca kullanışlı olmakla kalmaz, aynı zamanda yüksek hız, ölçeklenebilirlik avantajları ve entegre güvenlik ile birlikte gelir.

Ödenen belirli bir miktar karşılığında depolama neredeyse sınırsızdır ve verilerin günlük bakımına gerek yoktur. Şirketler, uyumluluk gereksinimlerine göre verileri tesislerinde veya tesis dışında depolayabilir. Ayrıca müşteri spesifikasyonlarına göre üçüncü taraflarca da depolanabilir.

Okumanızı Öneririz: En İyi & Popüler 10 Bulut Depolama Servisi

2. Büyük veri analizi   

Büyük veri analizi, büyük veri setleri (terabayt veya zettabayt olabilir) üzerinde gelişmiş ve çeşitli analitik tekniklerin kullanılması anlamına gelir. Bu veri setleri yapılandırılmış, yapılandırılmamış veya yarı yapılandırılmış olabilir. Bulut bilişimin en büyük başarılarından biri büyük veri analizine yaptığı katkıdır. Bulutun sunduğu depolama olanağı sayesinde insanlar artık yapılandırılmamış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmış verilerden yararlanabilir ve bunları iş değerine dönüştürebilir.

İşletmeler bu verileri analiz ederek pazar eğilimlerini, satın alma modellerini ve tüketicileri öğrenebilir ve bu bilgileri hedefli pazarlama ve reklamlar için kullanabilir. Sosyal medya, kullanıcıların davranış kalıplarını anlamak ve onlar hakkında anlamlı bilgiler edinmek ve özel öneriler sunmak için genellikle büyük veri analizini kullanır. 

Okumanızı Öneririz: Big Data (Büyük Veri) Nedir, Nasıl Analiz Edilir?, Veri Analizi Nedir, Büyük Veri Analizi Nasıl Yapılır?, Veri Görselleştirme (Data Visualization) Nedir, Nasıl Yapılır? En İyi 5 Veri Görselleştirme Aracı/Programı/Uygulaması

3. Test ve geliştirme

Bulut bilişim uygulamaları birçok geliştirici için harika bir test ve geliştirme ortamı yaratılmasına yardımcı olabilir. Bulut bilişim sayesinde tüm bu kaynakların neredeyse anında ve nispeten daha düşük bir maliyetle size ulaştırılmasını sağlayabilirsiniz.

Bulut Bilişimin Geleceği

Bulut bilişim sürekli gelişen ve değişime açık bir sektördür. Aşağıda önümüzdeki yıllarda bulut bilişimin geleceğine dair neler beklendiğine dair hızlı bir genel bakış bulabilirsiniz:

 • Bulut bilişim pazarının değeri 2022 yılı sonunda 623,3 milyar dolara ulaştır. Bu rakam 2025 yılında 832 milyar doları geçecek.
 • Uzmanlar, 2025 yılına kadar işletmelerin tüm yeni iş yüklerinin %95’ini bulut tabanlı platformlarda kullanacağını öngörüyor.
 • Sağlayıcılar pazar payı için rekabet etmeye devam edecek, bu nedenle genel bulut tekliflerinin gelişmesini bekleyebilirsiniz. 
 • Şirketler bulut bilişim hizmetlerine daha fazla güvenmeye başlayacak. Şu anda işletmelerin yaklaşık %48’i gizli verilerin bulutta depolanması (hem normal hem de şifrelenmiş veriler) konusunda rahat. Bu rakam önümüzdeki yıllarda artmaya devam edecek.
 • Şirketler, ekipleri altyapı yönetiminden tamamen kurtarmanın değerini anladıkça sunucusuz bilişimin popülaritesi artmaya devam edecek.
 • Daha fazla şirket büyük veri işleme için genel bulutu kullanmaya başlayacak. Sağlayıcılar şimdiden devasa veri setlerini işlemeye yönelik çözümlerle (örneğin, Google BigQuery ve Microsoft Azure Data Lake) yanıt veriyor.
 • SaaS, önümüzdeki yıllarda tüm bulut hizmeti türleri arasında en önemli yükselişi görecek. SaaS ürünleri pazarının 2024 yılına kadar 200 milyar dolara yaklaşması beklenmektedir.
 • Şirketler giderek daha fazla bulut tabanlı yapay zeka ve makine öğrenimi hizmetlerine yönelecek. KOBİ’ler, bu tür yazılımları kendi bünyelerinde oluşturamayacakları için kullanıma hazır gelişmiş hizmetlerden en fazla faydayı sağlayacaktır.
 • Uç bilişim, verileri gerçek zamanlı olarak işlemesi gereken bulut tabanlı uygulamalar için başvurulacak bir çözüm olarak büyümeye devam edecek.

Bulut Sağlayıcı Nasıl Seçilir?

Bir bulut sağlayıcısı seçmek söz konusu olduğunda, sahip olduğunuz gereksinimler ve kullandığınız değerlendirme kriterleri işletmenize özgü olacaktır. Bununla birlikte, herhangi bir hizmet sağlayıcı değerlendirmesi sırasında odaklanılması gereken bazı ortak alanlar vardır. Bunlar aşağıdaki şekildedir:

 • Sertifikalar ve Standartlar
 • Teknolojiler ve Hizmet Yol Haritası
 • Veri Güvenliği, Veri Yönetişimi ve İş Politikaları
 • Hizmet Bağımlılıkları ve Ortaklıklar
 • Sözleşmeler ve SLA’lar
 • Güvenilirlik ve Performans
 • Geçiş Desteği, Satıcı Kilitleme ve Çıkış Planlaması
 • İş Sağlığı & Şirket Profili

Okumanızı Öneririz:

Bulut Bilişim Nedir? Şirketler Dijital Dönüşüm Sürecinde Cloud Ortamına Nasıl Entegre Olmalıdır?

Bulut Bilişimde SaaS, IaaS, PaaS Arasındaki Farklar Nelerdir?

DevSecOps Nedir? Yeni Başlayanlar İçin Geliştirici Güvenlik Operasyonları

HCI (Hyper Converged Infrastructure) Nedir? Hiper Bütünleşik Altyapı Mimarisi Hakkında Her Şey

VMware Nedir, Ne İşe Yarar?

Cloud Hosting ile Cloud Server Arasında Fark Var mı?

Rancher Nedir? Nasıl Çalışır? Rancher Konteyner Kurulumu ve Yönetimi

Load Balancer Nedir? Avantajları, Kullanım Alanları ve Örnekleri

VDS (Virtual Dedicated Server) Server Nedir, Ne İşe Yarar?

MS. Hyper-V Nedir, Ne İşe Yarar? Microsoft Sunucu Sanallaştırma Nasıl Çalışır?

DevOps Nedir, Ne İşe Yarar? Yeni Başlayanlar İçin DevOps

Docker Nedir, Ne İşe Yarar?, Kubernetes Nedir?

Domain Sorgulama