Disaster Recovery as a Service (DRaaS) Nedir? Backup vs Felaket Kurtarma Arasındaki Farklar Nelerdir?

Disaster Recovery as a Service (DRaaS) Nedir? Backup vs Felaket Kurtarma Arasındaki Farklar Nelerdir?
Hosting Fiyatları

Felaket kurtarma (DR) ve iş sürekliliği için hazır bir plana sahip olmak, her büyüklükteki işletme için vazgeçilmezdir. Planlanmamış kapalı kalma süresi, iş operasyonlarının kesintiye uğramasına, hizmet düzeyi anlaşmalarının (SLA’lar) karşılanamamasına ve büyük mali kayıplara neden olabilir. Gartner tarafından yapılan bir araştırmaya göre, şirketlerin %98’i bir saatlik kesintinin maliyetinin kendilerine 100.000 dolar mal olduğunu belirtmektedir. 

İş operasyonlarının aksamaya uğramasını sağlayan sadece kasırga ve depremler gibi doğal olaylar değildir. Fidye yazılımı saldırıları da, bir felaket kurtarma planı olmadan neredeyse kaçınılmaz iş kesintilerine yol açmaktadır.

Bu noktada Disaster Recovery as a Service devreye girer.

Disaster Recovery as a Service (DRaaS) Nedir?

Disaster Recovery as a Service (DRaaS) yani Hizmet Olarak Felaket Kurtarma, işletmelerin bir felaket durumunda sunucu ortamlarının sanal bir kopyasına geçmesine olanak tanıyan bulut tabanlı bir hizmettir. DRaaS, kesinti süresini önemli ölçüde azaltır ve işletmelere maliyetten tasarruf sağlar.

Birçok bulut tabanlı hizmet gibi DRaaS da, felaket kurtarma sürecini basitleştirmeyi, işletmelerin en önemli verilerini yedeklemesini ve bir felaket durumunda şirket içi bir sistemle olduğundan daha kolay, daha az maliyetli ve daha hızlı kurtarmasını sağlamayı amaçlar.

DRaaS Process
Kaynak: intervision

Felaket Kurtarma Nedir?

Disaster recovery (DR) yani Felaket Kurtarma, bir işletmenin yıkıcı olaylara nasıl tepki vereceğini belirleyen bir dizi prosedür, politika ve süreçtir. Şirketler genellikle felaketle mücadele stratejilerini, ekiplere afetlere müdahale etmek için ayrıntılı talimatlar sağlayan resmi bir belgeye göre yapılandırır.

DR’nin amacı, doğal veya insan kaynaklı bir olay olması durumunda bir işletmenin ya çalışmaya devam etmesini ya da BT operasyonlarını hızlı bir şekilde sürdürmesini sağlamaktır. Yaygın felaket senaryoları aşağıdakileri içerir:

 • Tsunamiler, depremler, seller veya kasırgalar gibi doğal afetler
 • Ekipman arızası (elektrik kesintileri, sabit disk arızaları, fiziksel hasar vb.)
 • Verilerin istenmeden silinmesi veya bir BYOD cihazının kaybı gibi kazara meydana gelen insan hataları
 • Endüstriyel kazalar
 • Bir sistemi sabote eden kötü niyetli bir siber saldırı
 • Kuruluş dışından gelen bir siber saldırı (DDoS, SQL enjeksiyonları, fidye yazılımı saldırıları vb.)
 • Veri ihlali

Disaster Recovery as a Service Nasıl Çalışır? 

DRaaS, satıcı tarafından sağlanan bulut kaynaklarını kullanarak bir müşterinin bilgi işlem ortamını kurtararak çalışır. Kurtarma işleminden sonra müşteri, bulut altyapısını kullanarak ticari faaliyetlerine devam edebilir. Bir DRaaS bileşeni de dahil olmak üzere iyi tasarlanmış ve etkili bir şekilde uygulanan bir DR planı, iş üzerinde minimum etkiyle ortamı kurtarabilir.

Aşağıda felaket kurtarmayı oluşturan üç adımı bulabilirsiniz:

1. Çoğaltma

Çoğaltma, veriler ve uygulamalar, kasırgalardan bilgisayar korsanlarına kadar her konuda işletmeleri çalışır durumda tutan ikincil bir BT altyapısı görevi gören tesis dışı konumlara kopyalandığında gerçekleşir.

DRaaS çözümleri, temel olarak, üretim verilerini gerçek zamanlı olarak çoğaltarak düşük düzeyde veri kaybı sunan sürekli veri koruma teknolojilerinden yararlanır.

2. Yük Devretme

Kesinti yaratan bir olay meydana geldiğinde, yük devretme adı verilen bir süreçte uygulamalara erişim uzak bir olağanüstü durum kurtarma sitesine geçer. Bir DRaaS çözümüyle, önceden belirlenmiş bir olağanüstü durum kurtarma bulutuna yük devredersiniz.

3. Yeniden Çalışma

Bir felaketten sonra birincil altyapınız normal çalışma durumuna geldiğinde, yeniden çalışma adı verilen bir süreç, üretim ortamınızı orijinal birincil konumuna geri döndürür.

Disaster Recovery as a Service Türleri

Disaster Recovery as a Service Türleri: Managed DRaaS, Assisted DRaaS, Self-service DRaaS
Kaynak: techtarget

Şirketlerin felaket kurtarma sürecindeki kontrol ve katılım düzeylerini belirlemelerine olanak tanıyan üç farklı DRaaS modeli mevcuttur. Bunlar aşağıdaki şekildedir:

1. Yönetilen DRaaS

Yönetilen DRaaS modeli, bir şirketin DR planını planlama, test etme ve yönetme konusunda tam satıcı desteği sağlar. Sağlayıcı, planın neredeyse tüm yönlerini ve bir felaket durumunda uygulanmasını yönetir. Bu model, felaket kurtarmayı yönetecek zamanı veya becerisi olmayan şirketler için tasarlanmıştır. BT sağlayıcılarının, ortamdaki kurtarmayı etkileyen değişikliklerden haberdar olmaları gerekir.

Yönetilen DRaaS genellikle diğer seçeneklerden daha pahalıdır ancak eksiksiz bir felaket kurtarma hizmeti sunar. Şirketler, satıcının sorumluluklarını tanımlamak için sağlayıcılarıyla bir hizmet düzeyi sözleşmesi (SLA) yapmalıdır.

2. Assisted DRaaS

Assisted DRaaS modelinde, CSP, bir işletmeye DR çözümünü geliştirirken, test ederken ve yönetirken rehberlik sağlar. Müşteri, planın yürütülmesinden sorumludur. Bazı durumlarda sağlayıcı, kurtarma işlemine yardımcı olması için teknik kaynakları kullanıma sunabilir.

Temel olarak, desteklenen DRaaS modeliyle hiçbir SLA ilişkilendirilmez. Bulutta olağanüstü durum kurtarmanın başarısına ilişkin sorumluluk tamamen müşteriye aittir.

3. Self Servis DRaaS

Self servis DRaaS en ucuz seçenektir ve müşterinin bir DR planının planlanması, test edilmesi ve yürütülmesine ilişkin tüm sorumlulukları üstlenmesini gerektirir. CSP, yedekleme yönetimi yazılımı sağlamaktan ve altyapı öğelerini müşteriye sunmaktan sorumludur. Bu model, bir şirketin kurtarmayı planlamak ve gerçekleştirmek için gerekli teknik kaynağa sahip olmasını gerektirir. Temelde bir felaket durumunda kullanılmak üzere sanallaştırılmış bir altyapı sağlar.

Disaster Recovery as a Service Kullanmanın Avantajları

Aşağıdaki listede Disaster Recovery as a Service kullanmanın bazı avantajlarını bulabilirsiniz:

1. Ölçeklenebilirlik

Herhangi bir bulut hizmetinin fiziksel ve şirket içi altyapılara göre en önemli avantajlarından biri daha hızlı, daha kolay ve daha ucuz ölçeklenebilir olmasıdır.

Bulut tabanlı olmayan bir DR sisteminin inşa edilmesi ve genişletilmesinin kapladığı fiziksel alan yüzünden oldukça zordur. Ayrıca, ölçeği büyütürken gerekli ekipmanı satın almak yüksek bir maliyet gerektirir.

DRaaS ile ihtiyaçlarınızı sürekli gözden geçirebilir, gerektiğinde sisteminizi güncelleyebilir ve genişletebilirsiniz. DRaaS’ın yukarı ve aşağı doğru ölçeklenebilirliği, maliyetin çok altında, ihtiyaç duyduğunuz kadar çok VM’yi, veri tabanını, siteyi ve depolama konumunu kapsamanıza olanak tanır.

2. Esneklik

DRaaS’ın diğer bulut tabanlı sistemlerle paylaştığı bir başka avantaj da esnekliktir. DRaaS sizi tek bir sunucuya, veri tabanına, yedeklemeye veya ağ teknolojisine hapsetmez ve sizin için en uygun işletim sistemlerini, platformları, yönetim sistemlerini ve yedekleme araçlarını seçmenize olanak tanır.

Dahası, size kurtarma hedeflerini seçme özgürlüğü vermenin yanı sıra tek tek dosyaları mı yoksa tüm sistemi mi geri yükleyeceğiniz konusunda seçenekler sunar.

Ayrıca, işletmenizin ihtiyaçlarına uygun bir çözüm oluşturmak için kaynakları ihtiyaç duyduğunuzda ve istediğiniz zaman kullanmanıza izin veren bir hizmet de seçebilirsiniz.

3. Güvenlik

Şirket içi DR sistemleri bilgisayar korsanlarından kaynaklanan ihlallere karşı savunmasızdır, bu da kritik ve hassas verilerin tehlikeye girme riski altında olabileceği anlamına gelir.

Özel bir sağlayıcıdan bulut tabanlı bir olağanüstü durum kurtarma sistemi ile daha güvenli bir veri altyapısı yedeklemesine sahip olabilirsiniz ve birçoğu standart olarak şifreli veri depolama sunar.

4. Uyumluluk

DRaaS ile işletmeniz, kritik verilerinizi izlemek ve korumak için gerekli kontrollere erişerek BT altyapınızın hayati uyumluluk ve mevzuat gerekliliklerini karşılamasına yardımcı olur.

Güncel güvenlik önlemleri ve bulut tabanlı bir hizmetin diğer ek avantajları ile DRaaS, işletmenizin düzenleyicilere, denetçilere ve müşterilere verilerinizin tam olarak nerede olduğunu, kimin kontrol ettiğini ve ona erişimi olduğunu ve nasıl yedeklendiğini tek bir grafik kullanıcı arabirimi içinde göstermesini sağlar.

5. Maliyet Verimliliği

Şirket içi DR sistemleri genellikle bir dizi pahalı donanımdan oluşur. Öte yandan DRaaS, aynı DR yeteneklerini, hantal bir şirket içi sistem kurma maliyetinin çok altında olan, kullandıkça öde oranında sunar.

Ayrıca şirket içi bir sistemi çalıştırmak için bir BT ekibi çalıştırmanın maliyetlerini de ortadan kaldırır.

Disaster Recovery as a Service Kullanmanın Dezavantajları 

BT uzmanları, DRaaS ile ilgili Tech Target tarafından vurgulanan aşağıdaki gibi sorunları dikkate almalıdır:

 • BT organizasyonu, bir felaket durumunda uygun şekilde yanıt vermek ve kurtarma noktası hedeflerini karşılamak için hizmet sağlayıcının insafına kalmıştır. Yeteneklerindeki eksiklikler, bir acil durum ortaya çıkana kadar belirgin olmayabilir.
 • Bulutta çalışan uygulamalarda performans sorunları ortaya çıkabilir, ancak uygun testler sorunları azaltabilir.
 • Şirket içi bir veri merkezine geri geçiş de sorunlara yol açabilir.

Disaster Recovery as a Service Hizmeti Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Hangi DRaaS sağlayıcısının şirketiniz için en uygun olduğuna karar verirken aşağıdaki ipuçlarını dikkate almanız gerekir:

 • Şirketinizin kurum içi BT uzmanlığı kapasitesi gibi kurumsal yeteneklerinize uyacak şekilde sunulan operasyon modeli.
 • Kullanım kolaylığı ve otomasyon olanakları.
 • İşletmenizin dağıtılan platformları için destek. Örneğin, şirketinizin bir HP-UX platformunu koruması gerekiyorsa, yalnızca bu platformu destekleyen DRaaS sağlayıcılarını seçmelisiniz.
 • Belirli dosyaların/uygulama nesnelerinin ve tam VM’lerin yedeklerden geri yüklenmesine izin veren yedekleme ve anında kurtarma desteği.
 • Şirketinizin güvenlik ve mevzuat gereksinimlerine uygunluk.
 • Şirketinizin RTO’sunu ve RPO’sunu karşılayan bir hizmet sağlayıcı.
 • Veri korumasını doğrulama yeteneği.
 • DRaaS sağlayıcısı, hem normal çalışma sırasında hem de bir felaket durumunda kabul edilebilir ağ performansı sağlayan özellikler sunmalıdır. Bunlar ağ performansı geliştirme özellikleri, bant genişliği azaltma, doğrudan bağlantı hizmeti, veri tekilleştirme ve trafik sıkıştırmayı içerir.
 • Esnek ve şirketinizin gelişen gereksinimlerine cevap verebilecek bir fiyatlandırma modeli. Bu noktada cihaz başına, kullanıcı başına ve sabit ücret yaygın MSP fiyatlandırma modelleridir.

Backup vs Felaket Kurtarma Arasındaki Farklar Nelerdir?

BaaS ürünleri, belirli bir zamanda veri yedekleme ve veri kurtarma sağlar. Temel olarak, BaaS bir dereceye kadar kesinti süresinin tolere edilebildiği durumlarda kullanılır. Bazı BaaS ürünleri, genel bulutta barındırılan ve yöneticilerin koruma işlerini doğrudan yönetmesini gerektiren basit yedekleme uygulamalarıdır.

BaaS’ın aksine DRaaS, daha sıkı uygulama kullanılabilirliği hizmet seviyelerinin yanı sıra görev açısından kritik iş yükleri için iş sürekliliğini ele alır. Basitçe ifade etmek gerekirse, DRaaS, olağanüstü durum kurtarma tesislerinin ve altyapısının yükünü bir hizmet sağlayıcıya devretmeyi ve çoğaltma, yük devretme ve yeniden çalışmadan hizmet sağlayıcı hizmetlerini kullanmayı ifade eder.

Felaket Kurtarma İle İlgili Bilmeniz Gereken Terimler

Olağanüstü durum kurtarma ve iş sürekliliği stratejileri, BT ve iş operasyonlarının birçok farklı alanını içerir. Her bir yaklaşımla ilgili en önemli terimlerden bazılarının ayrıntılı bir özeti aşağıdaki şekildedir:

1. Yıllık Zarar Riski – Annual Loss Exposure

Annual Loss Exposure (ALE), bir işletmenin belirli bir riskten bir yıl boyunca maruz kalabileceği tahmini mali kaybı ifade eder. Kaybın potansiyel ciddiyetini ve kaybın meydana gelme olasılığını birleştirir.

2. Eşzamansız Çoğaltma – Asynchronous Replication

Eşzamansız çoğaltma, veri değişikliklerini ve güncellemeleri hemen yerine daha sonra bir yedekleme sistemine gönderilmek üzere kaydeden bir veri yedekleme işlemidir. 

3. İş Sürekliliği Planı – Business Continuity Plan

Business Continuity Plan (BCP), bir işletmenin yangın, sel veya siber saldırı gibi bir felaket karşısında izlemesi gereken prosedürleri ve talimatları özetleyen bir belgedir. Plan, kesintiye uğrayan bir olay sırasında operasyonların ve temel iş fonksiyonlarının devam edebilmesini sağlar.

4. İş Sürekliliği Yönetimi – Business Continuity Management

Business Continuity Management (BCM), bir işletmenin iç ve dış tehditlere maruz kalma riskini belirlemeye yönelik bir çerçevedir. BCM’nin amacı, kilit paydaşlarının çıkarlarını, itibarını ve değer yaratan faaliyetlerini koruyan etkili bir yanıt sağlamaktır.

5. İş Etkisi Analizi – Business Impact Analysis 

Business Impact Analysis (BIA), bir felaket, kaza veya acil durum nedeniyle kritik iş operasyonlarındaki kesintinin olası etkilerini belirlemek ve değerlendirmek için sistematik bir süreçtir. İş sürekliliği planlamasının önemli bir parçasıdır.

6. Kaskad Sistemi – Cascade System

Kaskad sistemi, iş sürekliliği planlamasında ve felaket kurtarmada kullanılan çok düzeyli ve sıralı bir sistemdir. Bir sistemin arızalanması durumunda sıradaki sistemin otomatik olarak devreye girmesini sağlar ve böylece arızaya karşı birden fazla koruma katmanı sunar.

7. Sürekli Kullanılabilirlik – Continuous Availability

Sürekli kullanılabilirlik, bir BT sisteminin meydana gelebilecek herhangi bir arıza veya kesintiye rağmen kesintisiz hizmet sağlama yeteneğini ifade eder. Bu genellikle, hizmetleri her zaman kullanılabilir ve çalışır durumda tutmak için tasarlanmış yedekli sistemleri ve yük devretme mekanizmalarını içerir.

8. Veri Yansıtma – Data Mirroring

Veri yansıtma, bir felaket durumunda korunmasını sağlamak için verilerin birden fazla konumda gerçek zamanlı olarak çoğaltılmasını içerir. Bu süreç, veri dayanıklılığını artırmak için aynı veri merkezi içindeki sunucular arasında veya coğrafi olarak dağınık siteler arasında gerçekleşebilir.

9. Veri Kurtarma – Data Recovery 

Veri kurtarma, çeşitli nedenlerle kaybolan, yanlışlıkla silinen, bozulan veya erişilemez hale gelen verileri geri getirme işlemidir. Veri kurtarmanın amacı, kesinti süresini ve iş operasyonlarının potansiyel kaybını en aza indirirken değerli verileri geri yüklemektir.

10. Kesinti – Downtime

Donanım veya yazılım arızaları, rutin bakım veya ağ bağlantısının olmaması nedeniyle bir sistemin kullanılamadığı veya çevrimdışı olduğu herhangi bir dönem, genel olarak kesinti olarak adlandırılır. Bu kesintiler bir işletmenin üretkenliğini, karlılığını ve itibarını önemli ölçüde etkileyebilir.

11. Yeniden Çalışma – Failback

Yeniden çalışma, bir felaket veya kesinti sırasında bir yük devretme gerçekleştikten sonra bir sistemi, aygıtı veya dosya grubunu orijinal durumuna geri yükleme işlemidir. Bu, olağanüstü durum kurtarma sürecinin önemli bir parçasıdır ve normal operasyonların mümkün olan en kısa sürede devam etmesini sağlar.

12. Yük Devretme – Failover

Yük devretme, daha önce aktif olanın arızalanması veya anormal şekilde sonlandırılması üzerine yedekli veya beklemedeki bir bilgisayar sunucusuna, sisteme, donanım bileşenine veya ağa otomatik geçiştir. Yük devretmenin amacı, kesinti süresini ve kesintiyi en aza indirerek sürekli çalışmayı sürdürmektir.

13. Hata Toleransı

Hata toleransı, bir veya daha fazla bileşenin arızalanması durumunda bir sistemin, cihazın veya ağın etkin bir şekilde çalışmaya devam etme yeteneğini ifade eder. Genellikle, bir arıza durumunda sorunsuz bir şekilde devralmak ve hizmetlerin kullanıcılar tarafından kullanılabilir durumda kalmasını sağlamak için tasarlanmış yedek bileşenler içerir.

14. Tam Donanımlı FKM – Hot Site

Hot site, bir sistem arızası veya felaket durumunda anında BT operasyonlarını devralmaya hazır, donanım, ağ cihazları ve gerçek zamanlı veri replikasyonu ile donatılmış, tamamen işlevsel bir tesis dışı veri merkezidir.

15. Kritik Görev Uygulaması

Bir işletmenin temel işlevleri için gerekli olan herhangi bir yazılım veya araç, görev açısından kritik bir uygulama olarak kabul edilir. Bu uygulamalarda başarısızlık veya aksama yaşandığında, kesintinin iş operasyonları, kârlılık ve itibar üzerinde ciddi bir etkisi olabilir.

16. N+1 Redundancy 

N+1 Redundancy, ”N” operasyonel birimin ve ”1” ek yedekleme biriminin olduğu, yani bir arıza durumunda sistem işlevselliğini sürdürmek için her bileşen için tek bir yedek birimin olduğu bir dayanıklılık stratejisidir.

17. 2N Redundancy

Tam yedeklilik (veya 2N yedeklilik), her bileşenin aynı yedeğe sahip olduğu bir sistemi ifade eder. Başka bir deyişle, toplam sistem kapasitesi ikiye katlanarak, bir sistemin tamamı arızalansa bile tamamen işlevsel başka bir sistemin devralmaya hazır olması sağlanır.

18. Recovery Site

Recovery site, bir şirketin bir felaket durumunda operasyonlarını taşıyarak iş sürekliliğini sağlayabileceği alternatif bir tesistir. Bu alanlar, tesisin hazırlık düzeyine bağlı olarak sıcak, ılık veya soğuk alanlar olabilir.

19. Eşzamanlı Çoğaltma – Synchronous Replication

Eşzamanlı çoğaltma, verilerin yazıldığı gibi eş zamanlı olarak tesis dışı bir konuma kopyalandığı bir veri koruma yöntemidir. Bu, sıfır veri kaybı sağlar ancak gecikme nedeniyle uygulama performansını potansiyel olarak etkileyebilir.

Felaket Kurtarma Planı Nedir, Nasıl Oluşturulur? 

Siber saldırılardan sunucuların çökmesine ve uzun süreli elektrik kesintilerine kadar, teknolojinin geniş kapsamlı etkileri olabilecek güvenlik açıkları vardır. Bu özellikle işletmeler için geçerlidir. Teknolojiye güvenen işletmeler, yalnızca bu tür kesinti riskini azaltmak için çalışmakla kalmaz, aynı zamanda bu tür kesintilerin meydana gelip gelmediği ve ne zaman meydana geldiğine ilişkin bir eylem planına da ihtiyaç duyar. Bu plan genellikle felaket kurtarma planı olarak adlandırılır. Hayati önem taşıyan sistemlerin ve verilerin korunması ve kurtarılması için adım adım talimatlar sunar.

Felaket kurtarma planı hazırlandıktan sonra güvenli ve tesis dışında erişilebilir bir yerde saklanması önerilir. Etkili bir felaket kurtarma planı oluşturmak için önerilen adımlar aşağıdaki şekildedir:

 • Ana hedefler: Felaket kurtarma planının birincil hedeflerini geniş terimlerle ve ana hatlarıyla belirleyerek başlayın.
 • Personel: Veri işleyen personelinizi belgeleyin ve plana bir organizasyon şeması ekleyin.
 • Uygulama profili: Kritik olup olmadıklarını ve değerli olup olmadıklarını belirterek uygulamaları listeleyin.
 • Envanter profili: Üreticiyi, modeli, seri numarasını, maliyeti ve her bir öğenin sahip olunan veya kiralanan olup olmadığını kaydedin.
 • Bilgi hizmetleri yedekleme prosedürleri: Günlük alıcılarını değiştirme ve değiştirilen nesneleri belirli kitaplıklarda ve dizinlerde kaydetme programı gibi ayrıntıları içerir.
 • Felaket kurtarma prosedürleri: Herhangi bir felaket kurtarma planında şu üç unsuru ele alın: Yaşamları korumak ve hasarı en aza indirmek için yangınlara, doğal afetlere veya diğer olaylara uygun müdahaleyi ana hatlarıyla belirleyen acil durum müdahale prosedürleri. Bir kesintiden sonra temel veri işleme görevlerinin devam etmesini sağlamak için yedekleme işlemleri prosedürleri. Bir felaketin ardından bir veri işleme sisteminin hızlı bir şekilde geri yüklenmesini sağlamak için kurtarma eylemleri prosedürleri.
 • Mobil site için acil durum planı: Bir mobil site kurulum planı, bir iletişim felaket planı (kablo şemaları dahil) ve bir elektrik servis şeması ekleyin.
 • Etkin site için DR planı: Birincil site yeniden kurulurken yedek siteye geçici bir sistem sağlayan alternatif bir etkin site planı oluşturun.
 • Tüm sistemi geri yükleme: Sisteminizi felaket öncesi durumuna geri yüklemek için sistem yönetimi: Yedekleme ve kurtarma bölümündeki tam sistem kaybından kurtarma prosedürlerini izleyin.
 • Yeniden inşa süreci: Yönetim ekibi hasarı değerlendirmeli ve yeni bir veri merkezinin inşa sürecine başlamalıdır.
 • Felaket kurtarma ve siber kurtarma planının test edilmesi: Veri işleme operasyonları değişken olduğundan ve ekipman, program ve belgelerde sık sık değişikliklere tabi olduğundan, etkinliğini sağlamak için felaket kurtarma planını düzenli olarak test edin ve değerlendirin. Planı sürekli gelişen bir belge olarak ele alın.
 • Felaket bölgesini yeniden inşa etme: Bu adım, bir veri merkezi kat planını, potansiyel alternatiflerle birlikte mevcut donanım ihtiyaçlarını, veri merkezi metrekaresini, güç gereksinimlerini ve güvenlik gereksinimlerini kapsamalıdır.
 • Plan değişikliklerinin kaydı: Yapılandırmanız, uygulamalarınız, yedekleme programları ve prosedürlerinizdeki değişikliklerin kayıtlarını tutarak güncel bir olağanüstü durum kurtarma planı sürdürün.

İşletmeler Neden Felaket Kurtarma Servisi (DRaaS) Kullanmalıdır?

Bir işletmenin sürdürülebilirliği, müşterilerine sürekli olarak çözüm ve hizmet sunmaya bağlıdır. Ancak, doğal afetler veya siber saldırılar gibi yıkıcı bir olay işinizi günlerce hatta haftalarca durdurabilir. Hizmet Olarak Felaket Kurtarma’yı seçmek, müşterilere hizmet vermeye devam etmenizi sağlayacaktır. Temel olarak DRaaS kullanıcıları, karmaşık BT ortamlarını koruması gereken orta ila büyük ölçekli işletmelerdir. Bu işletmeler, sürekli çalışma süresi gerektiren ve veri kaybını tolere edemeyen görev açısından kritik iş yüklerine sahiptir.


İlgili İçerikler:

Bulut Bilişim Nedir? Şirketler Dijital Dönüşüm Sürecinde Cloud Ortamına Nasıl Entegre Olmalıdır?

Private Cloud Nedir? İşletmeler Neden Özel Bulut Veri Merkezinde Verilerini Barındırmalı?

Bulut Bilişimde SaaS, IaaS, PaaS Arasındaki Farklar Nelerdir?

DevSecOps Nedir? Yeni Başlayanlar İçin Geliştirici Güvenlik Operasyonları

Bulut Teknolojisi Nedir? Popüler Bulut Depolama Servisleri

HCI (Hyper Converged Infrastructure) Nedir? Hiper Bütünleşik Altyapı Mimarisi Hakkında Her Şey

Rancher Nedir? Nasıl Çalışır? Rancher Konteyner Kurulumu ve Yönetimi

Serverless Nedir? Serverless Teknolojisi, Serverless Mimarisi, Serverless Computing (Sunucusuz Bilişim)

WAF (Web Application Firewall) Nedir? Web Uygulamalarınızı Koruyun

Load Balancer Nedir? Avantajları, Kullanım Alanları ve Örnekleri

PaaS (Platform as a Service) Nedir? PaaS vs. IaaS Arasındaki Farklar

Iaas (Infrastructure as a Service) Nedir? Iaas vs. Paas Arasındaki Farklar

Saas (Software as a Service) Nedir? İşletmeler Neden Hizmet olarak Yazılım Modelini Tercih Etmelidir?

DevOps Nedir, Ne İşe Yarar? Yeni Başlayanlar İçin DevOps

Docker Nedir, Ne İşe Yarar?, Kubernetes Nedir?

Domain Sorgulama