ALM (Application Lifecycle Management) Nedir? Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi

ALM (Application Lifecycle Management) Nedir? Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi
Hosting Fiyatları

İş dünyası, hizmet ve ürün sunmak için giderek daha fazla yazılıma bağımlı hale gelmektedir. Bu bağımlılık, işletmelerin kullandığı uygulamaların sayısında da hızlı bir artışa neden olmaktadır. Bununla birlikte, aynı eğilim aynı zamanda uygulama yönetimi için artan bir ihtiyaç da yaratır. Daha fazla uygulama, BT departmanları için daha fazla risk ve daha fazla sorumluluk anlamına gelir. Küresel işgücünün yüzde 60’ının 2025 yılına kadar mobil cihazlarda çalışacağı düşünülünce, bu, uygulama yönetiminin önümüzdeki yıllarda daha da büyük bir zorluk olacağı anlamına gelmektedir.

ALM  (Application Lifecycle Management) Nedir?

Application Lifecycle Management yani ALM, yazılım uygulamalarının yaşam döngülerini takip etmeye yönelik çerçevedir. Her şeyin olduğu gibi yazılım uygulamalarının da bir ömrü vardır. Tedarik edildikten sonra entegrasyona ihtiyaç duyar ve ardından devreye alınırlar. Kullanım süreleri boyunca, arızaların meydana gelmesi muhtemeldir. Bu arızalardan bazılarının onarımı oldukça kolaydır, ancak bazıları yazılımın tüm yaşam döngüsü için bir yük olabilir, onu yavaşlatabilir veya potansiyelini düşürebilir. Bu gibi durumlarda, yazılım kullanımdan kaldırılabilir/hizmet dışı bırakılabilir veya yeniden barındırma ya da yeniden platform oluşturma gibi başka bir strateji uygulanabilir. Ayrıca Application Lifecycle Management, uygulamanın çeşitli pazarlarda gösterilmeden ve dağıtılmadan önce geliştirme aşamasında yürütülebilir.

Application Lifecycle Management, yazılımın ömrü boyunca tüm bu değişiklikleri hesaba katar. Bu metodik yaklaşım, yazılımın bu ilerlemelerini, değişikliklerini ve güncellemelerini izler ve yazılımın genel kontrolünü kolaylaştırmak için görsel veriler oluşturur. Tüm bu süreç, bir uygulamaya yatırım yapma veya kullanımdan kaldırma ile ilgili kararlar vermeyi kolaylaştırır. BT ortamındaki görünürlük, böylesine verimli bir akışı sürdürmek için kilit faktördür.

ALM (Application Lifecycle Management)
Kaynak: tms-outsource

ALM  (Application Lifecycle Management) Neden Önemlidir?

İşletmeler ölçemediklerini ve izleyemediklerini yönetemezler. Application Lifecycle Management, işletmelerin envanterindeki uygulamaların performans, sağlık ve verimlilik durumlarının izlenmesini sağlar. Bu, işletmelerin yazılım geliştirme projelerine yapılan yatırımlarda yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmak için varlıklarının performansını en iyi nasıl optimize edecekleri konusunda bilinçli kararlar almalarına olanak tanır.

Application Lifecycle Management’in amacı, uygulamaların doğru bir şekilde oluşturulmasını ve iş gereksinimlerini karşılamasını sağlamak, yaşam döngüleri boyunca yüksek bir kalite düzeyini korumak ve artık ihtiyaç duyulmadığında bunları kullanımdan kaldırmaktır.

Uygulama Yaşam Döngüsü Aşamaları

Uygulama Yaşam Döngüsü Aşamaları
Kaynak: inflectra

ALM, entegre bir yaşam döngüsü izleme sağlar, bu nedenle yazılımın yaşam döngüsündeki farklı aşamaları takip etmek, kapsamlı bir yol haritası olarak ortaya çıkar. Application Lifecycle Management’ta genellikle tercih edilen birkaç aşama vardır. Bunlar aşağıdaki şekildedir:

1. Gelişim

Bu adım uygulamayı geliştirmeyip sadece satın aldıktan sonra kullanan işletmeler ile ilgili değildir. Bu aşama, uygulamanın gerçek kodlamasına ve yapılandırılmasına ayrılmıştır. Uygulama yönetişimi, uygulama geliştirme, yazılım testi, dağıtım ve operasyonlar ve bakım, bir uygulama geliştirirken temel adımlar olarak sayılabilir.

2. Satın Alma

Bir uygulamanın satın alma aşaması, bir şirket için uygulamanın yaşam döngüsündeki ilk adımdır. Bir uygulamanın yaşam döngüsünün gerçek başlangıcıdır.

3. Entegrasyon

Tedarik edildikten sonra uygulamaların boyutlarına bağlı olarak bir miktar entegrasyona ihtiyacı olabilir. Bazı uygulamalar için bu süreç uzarken diğerleri için (örneğin SaaS) anında entegrasyon gerçekleştirilebilir. Her durumda, entegrasyon aşaması, Application Lifecycle Management için bir aşama olarak kabul edilir.

4. Güncellemeler

Bir uygulamanın işleyişindeki her güncelleme veya değişiklik yeni bir sayfadır. Bu ilerlemelerin haritasını çıkarmak, uygulamanın daha sonra nasıl performans gösterdiğini izlemeyi kolaylaştırır. Bu şekilde, bir uygulamanın farklı versiyonlarını karşılaştırmak da mümkündür.

5. Geçiş

Bazı şirketler BT altyapılarını değiştirmeye karar verebilir ve bu da bu uygulamaları taşıma ihtiyacının ortaya çıkmasına neden olabilir. Bazı uygulamalar için bu geçiş süreci sorunsuzdur. 

6. Arızalar

İstenmese de arızaların olması kaçınılmazdır. Bir uygulamanın iş süreçleri için ne kadar önemli olduğunu analiz etmek için önemlidir. Bunun nedeni, şirketin bir uygulaması olmadığında haritanın çıkarılması, bir uygulamanın gerçek iş değerini analiz etmek için önemli bir eksen olabilir. Öte yandan, geriye dönük olarak incelenirken bir uygulamanın arızaya oldukça yatkın olduğunu görmek, bu kronik arızalara çözüm bulunması konusunda fikir verebilir.

7. Kullanımdan Kaldırma

Bir uygulamanın yaşam döngüsünün son aşaması, başka bir deyişle kullanımdan kaldırma veya hizmetten çıkarmadır. Bu, bir uygulamaya artık ihtiyaç olmadığı ve bir şirketin uygulama envanterinden çıktığı anlamına gelir.

ALM  (Application Lifetime Management) Araçları

ALM’de kullanılan araçlar, her aşamanın akışını kontrol etmeye yardımcı olur ve gündemde hangi görevlerin olduğu ve projenin durumu ve ilerlemesi konusunda herkesin aynı fikirde olmasını sağlar.

ALM’de standart olan birkaç araç aşağıdaki şekildedir:

 • Atlassian Jira
 • IBM Collaborative Lifecycle Management
 • Confluence
 • ALMComplete
 • HP Application Lifecycle Management
 • DevSuite
 • Microsoft ALM Suite with Visual Studio
 • CA Agile Central
 • CollabNet

ALM’nin Diğer Yaşam Döngüsü Yönetim Metodolojilerinden Farkı Nedir?

ALM, yazılım geliştirmeye yönelik geleneksel bir yaklaşımı kullanmanın neden olabileceği sorunları çözmek için yazılım tasarlamak ve oluşturmak için kullanılan bir metodolojiden başka bir şey değildir.

ALM çerçevesinin en sık kullandığı iki yaklaşım aşağıdaki şekildedir:

 • Agile Methodologies (Çevik Metodolojiler)
 • Waterfall Methodologies (Şelale Metodolojileri)

Agile, yüksek derecede karmaşıklık veya öngörülemezlik içeren projeler için en uygun olan yinelemeli ve artımlı geliştirme yöntemlerini güçlü bir şekilde vurgular. Şelale, tüm ALM aşamalarını gerçekleştirmek için doğrusal bir yaklaşım kullandığından, açıkça tanımlanmış hedef ve prosedürleri olan projelere en uygun olanıdır.

Agile, müşterinin katılımını ve geri bildirimi gerektiren sık yazılım sürümlerini teşvik ederken, Waterfall modeli, projenin hedefleri ve spesifikasyonları önceden bilindiği için bunu yapmaz.

Sonuç olarak çevik metodoloji, geliştirme ekipleri ve son kullanıcılar arasındaki uyarlanabilirliği, çabukluğu ve iletişimi vurgular. Şelale metodolojisinde, geliştirme döngüsünün her aşaması bir sonraki aşamaya geçmeden önce tamamlanır.

Her iki yaklaşımın da güçlü ve zayıf yönleri vardır ve doğru olanı seçmek, projenin doğasına ve paydaşların tercihlerine bağlıdır.

ALM’de Uygulama Yönetişimi Nedir?

Uygulama yönetişimi, uygulama hakkında kararların verildiği yerdir. David Chappelle’e göre yönetişim, uygulama fikrinin stratejik bir iş sonucuna eşlendiği iş gerekçesi geliştirmeyle başlar. Yönetim aynı zamanda kaynak yönetimi, veri güvenliği ve kullanıcı erişimini de içerir. Bir işletmenin birden fazla uygulaması varsa, uygulama portföy yönetimi de devreye girer.

Uygulama Yaşam Döngüsü Avantajları 

Uygulama Yaşam Döngüsü Avantajları 

Bir Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi aracı kullanarak ürününüzün kalitesini, ekibinizin çalışmasını, müşterinizin memnuniyetini ve işletmenizin yatırım getirisini artırabilir ve aşağıdaki avantajları elde edebilirsiniz:

1. Daha hızlı ve daha akıllıca kararlar alma

Doğru ALM ile ürününüzün durumunu tam olarak görebilirsiniz. Genel bir resme sahip olduğunuzda, daha akıllıca plan yapabilirsiniz.

2. Geliştirme hedeflerini iş hedefleriyle uyumlu hale getirme

ALM işe gereksinimlerinizi, bunları kapsayan testlerle ve bunlarla ilgili sorunlarla ilişkilendirebilirsiniz. Geliştirme, test etme, iş çalışmalarını ve hedeflerini her zamankinden daha iyi koordine etme yeteneği sağlayan bu izlenebilirliği görselleştirmek için pano grafikleri oluşturabilir ve raporları dışa aktarabilirsiniz.

3. Takım çalışmanızı ve iletişiminizi geliştirme

Tüm bilgilerin tek bir sistemde olması, takımlar arasındaki ve her takımın içindeki iletişimi geliştirir. Bu sadece süreci iyileştirmez, aynı zamanda ekip çalışmasını da etkiler; her ekip üyesinin ne yaptığına ilişkin görünürlüğünüz olduğunda, onların işini daha iyi yönetebilirsiniz ve her üye kendisinden bekleneni yaptığından emin olabilir.

4. Ürün kalitesini artırma

ALM ile sorunlu alanları gerçek zamanlı olarak fark edebilir ve bunların yaratabileceği olası riski anlayabilirsiniz. Bu bilgiye dayanarak, sorunu nasıl düzelteceğiniz ve bir sürümü geciktirip geciktirmeyeceği konusunda somut kararlar verebilirsiniz.

Uygulama Yaşam Döngüsü vs. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü

Uygulama yaşam döngüsü yönetimi sürecini yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) ile karıştırmak kolaydır. İkisi arasındaki temel fark, ALM sürecinin, dağıtımdan sonra uygulamanın bakımı da dahil olmak üzere geliştirmedeki her aşamayı içermesidir. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü genellikle yalnızca geliştirme, hata düzeltme ve biraz bakım içerir. Yine de, uygulamanın kullanımdan kaldırılmasını veya baştan sona bir uygulama oluşturmak için gereken birçok adımı içermez. Bazı insanlar terimleri birbirinin yerine kullanır, ancak ALM daha geniş bir terimdir, geliştirme yaşam döngüsü ise daha çok kodlamaya odaklanır.

Bakım ek yükü genellikle planlama ve geliştirmenin verimliliğine bağlıdır, bu nedenle ALM bu aşama için zorunludur. Hataların üretime ulaşmadan önce bulunması da kalite güvencesinin verimliliğine bağlıdır. Geliştiricilerin geliştirme sırasında tüm özellikleri ekleyebildiği daha az kullanıcıyı destekleyen daha küçük uygulamaların aksine binlerce kullanıcıyı destekleyen yazılımlara muhtemelen ek özellikler eklenecektir. Daha küçük uygulamalar hala özellik isteklerine ihtiyaç duyar, ancak bunları desteklemek için kapsamlı ek yüke sahip olmayabilir.

Domain Sorgulama