Cloud Yazılım & Programlama

DevSecOps Nedir? Yeni Başlayanlar İçin Geliştirici Güvenlik Operasyonları

Hosting Fiyatları

DevSecOps, güvenliği BT yaşam döngüsü boyunca paylaşılan bir sorumluluk olarak bütünleştiren bir yazılım geliştirme metodolojisidir. “DevSecOps” terimi, “development“, “security” ve “operations” sözcüklerinden türetilmiştir. Yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde güvenliğin önemini vurgular ve güvenlik sorunlarının sonradan akla gelmesini önlemeyi amaçlar. DevSecOps, güvenliği baştan geliştirme sürecine entegre etmeye odaklanan bir kültür, otomasyon ve platform tasarımı yaklaşımıdır.

DevSecOps Nedir?

DevSecOps, yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) boyunca güvenliğin entegrasyonuna dayalı bir yazılım geliştirme stratejisidir. Hem operasyonel bir yaklaşım hem de kültürel bir felsefe olan DevSecOps, teslimat hattındaki herkesin güvenlik sorumluluğunu paylaşmasını sağlar. Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP) gibi bir araçla yürütülen DevSecOps, ekiplerin güvenliği bir darboğaz haline getirmek yerine güvenlik sorunlarını olabildiğince erken bulmasına ve düzeltmesine yardımcı olabilir.

Kaynak: xalt

DevSecOps Neden Önemlidir?

Veri ihlalleri çok sık yaşanır ve oldukça maliyetlidir, bu yüzden DevSecOps çok önemlidir. 2019 ile 2020 arasında, şirketlerin %80’i bir tür veri ihlali yaşadı ve bunların çoğu yanlış yapılandırılmış erişim kontrolleri nedeniyle meydana geldi. IBM’in bir raporuna göre, geçen yıl bir veri ihlalinin ortalama maliyeti 3,86 milyon dolardan 4,24 milyon dolara yükseldi.

Ek olarak, tüketiciler de veri gizliliğini giderek daha fazla önemsemeye başladı. Bu nedenle şirketlerin itibarlarını korumak için hassas müşteri verilerini koruyan güvenli uygulamalar oluşturmaları gerekiyor. Güvenli olmayan bir yazılım sürümünün sonunda yama için geri gönderilmesi gerekir, bu da maliyetli olabilir ve bir işletmenin itibarına zarar verebilir.

DevSecOps’un Bileşenleri

Tüm BT DevOps yaşam döngüsü süreci boyunca güvenlik odağını ekleyen entegrasyon için temel bileşenler gereklidir. Bu kritik anahtar bileşenler aşağıdakileri içerir:

1. Uygulama Envanteri

Profili otomatikleştirmek ve kodun sürekli izlenmesini otomatikleştirmek için otomatik keşif ve kendi kendine envanter araçlarını kullanır. Keşif araçları, işletmelerin API’lerini tanımlamasına olanak tanır ve öz envanter araçları, uygulamaların kendi kendini tanımlamasına olanak tanır.

2. Özel Kod Güvenliği

Yazılım, yazılım geliştirme döngüsü boyunca güvenlik açıklarına karşı sürekli olarak izlenir. Öncelikle üç tür test kullanılır:

 • Uygulama kaynak dosyalarını tarayarak temel nedeni belirlemek için Statik Uygulama Güvenliği Testi.
 • Bir web uygulamasına veya hizmetine yönelik uyarılmış kontrollü saldırılar yoluyla güvenlik açıklarını belirlemek için Dinamik Uygulama Güvenliği Testi.
 • Derin bir tarama yoluyla uygulamanın altyapısını, kodunu, bağımlılıklarını ve veri akışını sürekli olarak analiz etmek için Etkileşimli Uygulama Güvenliği Testi.

3. Açık Kaynak Güvenliği

Güvenlik açıklarını bildirmek için açık kaynaklı yazılım kitaplıklarını izlemek için bir çözüm kullanır.

4. Runtime Prevention

Yeni güvenlik açıklarını keşfeder ve bu bileşen geliştirme aşamasındaki uygulamaları korur.

5. Uyum İzleme

Denetim hazırlığını sağlar.

6. Kültürel Faktörler

Geliştiriciler için güvenlik eğitimi oluşturur.

DevSecOps Nasıl Çalışır?

DevSecOps, kod yazılırken güvenlik sorunlarını ve güvenlik açıklarını algılayan ve tanımlayan güvenlik ilkeleri ve otomasyon araçları uygulayarak çalışır. Bu otomatik süreçler arasında güvenlik taramaları, kod kalite kontrolleri ve otomatik güvenlik kontrolleri bulunur.

DevSecOps sürecinin bir parçası olarak güvenlik ekibi, geliştirme ve operasyon ekiplerini de bu araçların çıktılarını yorumlamaları için eğitir. Güvenlik araçları, IaC (Kod Olarak Altyapı) ardışık düzenine entegre edildiğinde, geliştiriciler, uygulama güvenlik durumuna ilişkin, hangi sorunların düzeltilmesi gerektiğini ayrıntılı olarak açıklayan otomatik çıktı alırlar. Hiçbiri yoksa, işlem hattı uygulamayı dağıtır ve serbest bırakır.

DevSecOps Avantajları 

Aşağıdaki listede DevSecOps kullanmanın bazı avantajlarını bulabilirsiniz:

1. Güvenliği Artırma ve İnovasyonu Hızlandırma

Popüler IDE’lere ve DevOps araçlarına yerleştirilmiş otomatik güvenlik kontrolleri ile geliştiriciler, DevSecOps ortamlarının gereksinimlerini kolayca karşılayabilir. Bu denetimler, geliştiricilerin en iyi uygulamalar ve kılavuzlu düzeltme ile geliştirmenin erken aşamalarında kod güvenlik açıklarını belirlemesine, araştırmasına ve düzeltmesine yardımcı olur.

2. Maliyetleri ve Karmaşıklığı Azaltma

Etkili bir DevSecOps stratejisi, CSPM, CIEM, CWPP ve kod olarak altyapı (IaC) ve güvenlik açığı taraması gibi birden çok işlevi tek bir CNAPP çözümünde birleştirir. Ayrıca ekiplerinizin sorunları daha erken geliştirme sürecinde bulmasına ve düzeltmesine yardımcı olur, bu da yeniden çalışma ve yama uygulamalarını azaltır, zamandan ve paradan tasarruf sağlar ve ihlal riskinizi azaltır.

3. Eksiksiz Kapsam ve Kontrol Elde Etme

DevSecOps, yerel uygulamaların, bulut altyapısının ve gizli verilerin güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için ayrıntılı kontrollerle eksiksiz görünürlük ve kapsam sağlar. Etkili DevSecOps araçları, gerçek zamanlı uyarılar, öneriler ve düzeltme rehberliği oluşturmanın yanı sıra sorunları, olayları ve gizli saldırı vektörlerini belirlemeye ve ilişkilendirmeye yardımcı olur.

4. İşbirliğini ve İletişimi Geliştirme

Geliştirme, güvenlik ve operasyon ekipleri silolar halinde çalışma eğilimindedir. DevSecOps, yığındaki her bileşen ve yapılandırmanın uyumlu, yamalanmış ve güvenli bir şekilde yapılandırılması için bunları tek bir platformda bir araya getirir. Daha iyi iletişim ve işbirliği, güvenlik ekibinizin geliştiricilerin işlerine dahil etmesi için ekipler arası sürtüşmeyi azaltır.

DevSecOps’u Uygulamanın Zorlukları

Aşağıdaki listede DevSecOps kullanmanın bazı zorluklarını bulabilirsiniz:

1. Çevresel Karmaşıklıkları Yönetme

Çoğu işletme, birden çok genel buluta güvenir. Yalnızca bireysel sağlayıcıların yerel güvenlik denetimlerini kullanmak, sınırlı görünürlüğe, güvenlik silolarına, tutarsız güvenliğe ve parçalanmış raporlamaya yol açar. Bu arada, DevOps ortamları çeşitli platformları, kodlama dillerini ve açık kaynak bileşenlerini birleştirir. Bu ortamlarda kimlik bilgileri, belirteçler ve SSH anahtarları uygulamalar, kapsayıcılar ve mikro hizmetler arasında açık bir şekilde paylaşılır.

Güvenlik ekipleri, performansı etkilemeden karmaşık ortamları ele almak için ayrıntılı kontrollere ihtiyaç duyar.

2. Nokta Çözümlerinin Ötesine Geçmek

DevOps ekipleri, sorunları çözmek ve güvenli kod sağlamak için ortamlarına ve risklerine ilişkin kapsamlı bir görüşe ihtiyaç duyar. Pek çok güvenlik ekibi, bu kapsamı sağlamak için birden çok tek amaçlı araç kullanır ve daha sonra harika yazılımlar sunmaya odaklanmak yerine bu farklı araçlardan gelen birbiriyle ilişkili sonuçlarla, düzeltme önceliklerini belirleyerek ve uyarı yorgunluğuyla uğraşmak zorundadır.

Bütüncül bir yaklaşım lehine nokta çözümlerini emekliye ayırmak, ekiplerinizden sıçrama konusunda destek almak anlamına gelir.

3. Ekipler Arası Operasyonel Zorluklarda Gezinme

Hızlı sürüm döngüleri, büyük güvenlik risklerine dönüşebilen yapılandırma hataları gibi hatalara yol açabilir. Geleneksel geliştirmede güvenlik testi, geliştirme aşamasından sonra uygulama üretim ortamına geçmeden önce yapılır. Bu zaman alıcı olabilir ve sınırlı uzmanlık, bütçe ve kaynaklar nedeniyle güvenlik ekipleri genellikle ayak uyduramaz.

DevSecOps’a geçerken eğitime ve ekipleriniz arasındaki bilgi boşluklarını doldurmaya odaklanmanız gerekecek.

4. İşbirliği ve İletişimi Teşvik Etmek

DevSecOps kültürünün önündeki en büyük engel ekiplerinizin güvenlik kültürüdür. DevOps ekipleri hızlarını korumak için baskı altındadır ve güvenlik onları yavaşlatmaya alışmışlardır. Genellikle güvenlik ve risk azaltma en iyi uygulamaları, uyumluluk gereksinimleri ve ihlallerin sonuçları hakkında sınırlı bilgiye sahiptir. Güvenlik ekipleri ise çoğunlukla uygulamaları, kodları, altyapıyı ve verileri korumakla ilgilenir.

Başka bir deyişle, farklı hedefler ekiplerinizin birlikte çalışmasını zorlaştırabilir. Hedeflerini birleştirmeniz ve onlara DevSecOps’un uzun vadeli, ekipler arası faydalarını göstermeniz gerekir.

DevSecOps Kültürü

DevSecOps kültürü, güvenlik araç ve süreçlerini uygulamanın ötesine geçer; tüm organizasyonu kapsayan bir zihniyettir. İşbirliği ve sorumluluk bu kültürün iki temel direğidir. İşbirliği, işlevler arası ekipleri sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmaya teşvik ederken, hesap verebilirlik, geliştirme süreci boyunca herkesin güvenlik ve güvenilirlik için sorumluluk almasını sağlar.

DevSecOps’un En İyi Uygulamaları

1. Önce Güvenlik Zihniyetini Benimseyin

Geliştirme sürecinin başından itibaren güvenliğin en önemli öncelik olduğundan emin olun.

2. Güvenlik Testini Otomatikleştirin

Geliştirmenin erken aşamalarında güvenlik açıklarını tespit etmek ve önlemek için otomatikleştirilmiş güvenlik testi araçlarını uygulayın.

3. Güvenliği CI/CD Ardışık Düzenine Tümleştirin

Sürekli tümleştirme ve teslim (CI/CD) ardışık düzeninin bir parçası olarak güvenlik testi ve analizini dahil edin.

4. İşbirliğine Dayalı İş Akışları Kurun

Sorunsuz ve güvenli bir yazılım teslim süreci sağlamak için geliştirme, güvenlik ve operasyon ekipleri arasında işlevler arası işbirliğini teşvik edin.

DevSecOps Araçları

En iyi DevSecOps araçlarının bir listesini aşağıda bulabilirsiniz:

1. Veracode

Veracode, geliştirici güvenlik testlerini basitleştirmek için oluşturulmuş harika bir bulut tabanlı güvenlik aracıdır. Uygulamanızın güvenlik duruşuna ilişkin kapsamlı görünürlük sağlar ve tespit ettiği tüm güvenlik açıkları için düzeltme ipuçları sunar.

2. Checkmarx

Checkmarx, kod güvenlik açıklarını belirlemeye ve gidermeye yardımcı olan yapay zeka destekli yazılım güvenlik çözümleri sunar. Geliştirme hattınıza kolayca entegre olur ve güvenlik duruşunuz hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar.

3. OWASP ZAP

OWASP ZAP, ücretsiz ve açık kaynaklı bir web uygulaması güvenlik tarayıcısıdır. Son derece özelleştirilebilir ve uygulamanızdaki güvenlik açıklarını belirleyebilir ve web uygulaması ile istemci arasındaki HTTР ve HTTPS trafiğini yakalayıp değiştirerek çalışır. ZAP, çeşitli güvenlik sorunlarını tarama yeteneğine sahiptir ve otomatik ve manuel tarama modları içerir.

4. Burp Suite

Burp Suite, web uygulama güvenlik testleri için lider bir platformdur. Güvenlik açıklarını belirlemenize ve düzeltmenize yardımcı olacak çeşitli araçlar sunar ve DevSecOps işlem hattınıza sorunsuz bir şekilde entegre olur.

5. SonarQube

SonarQube, geliştirme sırasında kod açıklarını belirlemeye yardımcı olmak için güvenlik odaklı eklentiler sunan, kodunuz hakkında sürekli geri bildirim sağlayan ve yüksek kod kalitesini korumanıza olanak tanıyan popüler bir kod kalitesi aracıdır.

6. Fortify

Fortify, statik, dinamik ve etkileşimli uygulama güvenlik testi dahil olmak üzere kapsamlı test yetenekleri sunan, sektör lideri bir uygulama güvenlik aracıdır. Ayrıca sorunsuz DevSecOps için önde gelen araçlarla entegrasyonlar sunar.

7. Snyk

Snyk, doğrudan geliştirme araçlarınıza ve iş akışlarınıza entegre olan popüler bir geliştirici öncelikli uygulama güvenlik aracıdır. Birden çok dili destekler ve uygulamanızın güvenlik duruşuna ilişkin eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunar.

8. Coverity

Coverity, uygulamanızın güvenliğini etkileyebilecek kritik yazılım kusurlarını algılayan ve düzeltmenize yardımcı olan statik bir analiz aracıdır. Ayrıca tüm önde gelen DevSecOps araçlarıyla entegrasyon sunarak büyük kuruluşlar için popüler bir seçim haline getirir.

Çevik Uygulama Geliştirmede DevSecOps

Agile, yazılım geliştirme sırasında ekiplere esneklik sağlamayı amaçlayan bir metodolojidir. DevSecOps, mevcut bir otomatikleştirilmiş yazılım geliştirme sürecine otomatikleştirilmiş güvenlik eklemekle ilgilidir. Her ikisi de farklı paydaşlar arasında yüksek düzeyde iletişim ve sürecin bir parçası olarak sürekli iyileştirme gerektiren metodolojilerdir.

DevSecOps vs. DevOps

DevSecOps, DevOps’tan geliştirilmiştir. Böylece ekipler güvenlik ve uyumluluğu korurken hızla kod yayınlayabilir. Her iki yaklaşım da yazılım teslimatını hızlandırmak için otomasyon kullanır, ancak DevSecOps, güvenlik risklerini proaktif olarak tanımak için otomatik güvenlik kontrollerini vurgular. DevOps, dev ve ops ekiplerinin birlikte çalışmasını gerektirirken, DevSecOps, yazılım geliştirme süreci boyunca güvenlik ekiplerini de dahil eder.

DevOpsDevSecOps
Yazılımın verimli ve etkili bir şekilde sunulmasına odaklanır.Güvenli yazılım sunmaya odaklanır.
Geliştirme ve operasyon ekipleri arasındaki işbirliğine vurgu yapar.Geliştirme, güvenlik ve operasyon ekipleri arasındaki işbirliğine vurgu yapar.
Yazılım tesliminde hıza ve çevikliğe öncelik verir.Yazılım tesliminde güvenlik ve risk yönetimine öncelik verir.
Araçlar, sürekli entegrasyon/sürekli dağıtım (CI/CD) ve yapılandırma yönetimi araçlarını içerir.Araçlar arasında güvenlik açığı tarayıcıları, güvenlik testi çerçeveleri ve bulut güvenlik araçları bulunur.
Sürekli iyileştirme kültürünü benimser.Sürekli iyileştirme ve sürekli güvenlik değerlendirmesi kültürünü benimser.
Pazara çıkış süresini kısaltır ve müşteri memnuniyetini artırır.Mevzuat gerekliliklerini karşılar, güvenlik risklerini azaltır ve müşteri güvenini artırır.

Okumanızı Öneririz: DevOps Nedir, Ne İşe Yarar? Yeni Başlayanlar İçin DevOps

DevSecOps Benimseme: Güvenliği CI/CD Ardışık Düzenine Entegre Etme 

CI/CD boru hattı, Continuous Integration (CI) veya Continuous Deployment’dan (CD) oluşan bir dizi sıralı uygulamayı ifade eder. DevOps ekipleri tarafından yaygın olarak kullanılan CI/CD ardışık düzeni, büyük ölçüde otomasyon araçları aracılığıyla kod oluşturmak, test etmek ve dağıtmak için en verimli yöntemlerden biridir.

Yazılıma yönelik daha fazla güncellemenin oluşturulmasını ve dağıtılmasını kolaylaştırmak için CI/CD ardışık düzeninden yararlanma güvenilir bir şekilde sağlanır. Bunun başlıca nedeni, başarılı CI/CD ardışık düzenlerinin tutarlı iş birliği ve çevik ve DevOps ilkelerinin dürüst bir şekilde uygulanmasını gerektirmesidir.

Continuous Integration ve Continuous Delivery  (CI/CD) süreç seti, DevOps ekipleri tarafından yeni yazılım geliştirme ve mevcut yazılımları yükseltme sürecinde kullanılır. Çoğu durumda, bu süreçlere aşağıdaki prosedürler dahildir:

 • Planlama: Önceden yazılmış koddaki değişiklikler programcılar tarafından planlanır.
 • Kodlama: Değişikliklerini yürürlüğe koymak için geliştiricilerin yeni kod oluşturması gerekir.
 • Sürekli Entegrasyon, yeni üretilen kodun anında şirketin ana kod tabanına entegre edildiği bir yazılım oluşturma sürecidir.
 • Oluşturma: Kaynak kodu derlenerek programın yeni bir sürümü oluşturulur.
 • Performans testleri, uygulama derlemesinin yayınlanmadan önce beklendiği gibi çalışmasını sağlar.
 • Dağıtım: Test aşaması başarılı olursa, yeni geliştirilen sürüm üretime alınır.
 • Uygulamanın üretim ortamında izlenmesi ve yönetilmesi IT mühendislerinin sorumluluğundadır.
 • Üretim ortamından toplanan bilgiler, program yükseltmelerinin müteakip yinelemelerinin geliştirilmesine rehberlik etmek için analiz edilir ve kullanılır.

İlgili İçerikler:

Bulut Bilişim Nedir? Şirketler Dijital Dönüşüm Sürecinde Cloud Ortamına Nasıl Entegre Olmalıdır?

DevOps Nedir, Ne İşe Yarar? Yeni Başlayanlar İçin DevOps

HCI (Hyper Converged Infrastructure) Nedir? Hiper Bütünleşik Altyapı Mimarisi Hakkında Her Şey

Private Cloud Nedir? İşletmeler Neden Özel Bulut Veri Merkezinde Verilerini Barındırmalı?

Rancher Nedir? Nasıl Çalışır? Rancher Konteyner Kurulumu ve Yönetimi

Serverless Nedir? Serverless Teknolojisi, Serverless Mimarisi, Serverless Computing (Sunucusuz Bilişim)

Load Balancer Nedir? Avantajları, Kullanım Alanları ve Örnekleri

Bulut Bilişimde SaaS, IaaS, PaaS Arasındaki Farklar Nelerdir?

PaaS (Platform as a Service) Nedir? PaaS vs. IaaS Arasındaki Farklar

Iaas (Infrastructure as a Service) Nedir? Iaas vs. Paas Arasındaki Farklar

Saas (Software as a Service) Nedir? İşletmeler Neden Hizmet olarak Yazılım Modelini Tercih Etmelidir?

Docker Nedir, Ne İşe Yarar?, Kubernetes Nedir?

Bulut Teknolojisi Nedir? Popüler Bulut Depolama Servisleri

Hackathon Nedir? Hackathon Etkinlikleri ve Yarışmalarına Kimler Katılabilir?

Domain Sorgulama