Cloud Nedir, Nasıl Yapılır? Teknoloji

DevOps Nedir, Ne İşe Yarar? Yeni Başlayanlar İçin DevOps

Hosting Fiyatları

Sürekli yazılım iyileştirmesi sağlamak için operasyonları ve geliştirmeyi birleştirmek karmaşıklığı azaltabilir ve uygulama çıktısını iyileştirebilir. Bu noktada DevOps devreye girer.

Peki DevOps tam olarak nedir?

DevOps Nedir?

DevOps, işbirliğini teşvik etmek ve yazılım teslim sürecini kolaylaştırmak için yazılım geliştirme (Dev) ve BT operasyonlarını (Ops) birleştiren bir dizi uygulamadır. Geliştirme ve operasyon ekipleri arasındaki siloları yıkarak daha hızlı ve daha güvenilir yazılım sürümleri sağlamayı amaçlar.

DevOps otomasyon, sürekli entegrasyon, sürekli teslimat ve bir işbirliği ve iletişim kültürünü vurgular. Geliştirme ekipleri, planlama ve kodlamadan test, dağıtım ve izlemeye kadar tüm yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca operasyon ekipleriyle yakın bir şekilde çalışır. DevOps, hedefleri uyumlu hale getirerek, sorumlulukları paylaşarak ve otomasyon araçlarından yararlanarak işletmelerin yazılımları daha kısa geliştirme döngüleri ve daha yüksek kaliteyle daha sık yazılım sunmasını sağlar.

DevOps Kültürel Felsefesi

DevOps kültürü temel olarak, yarattıkları ve yönettikleri ürünler için operasyonlar ve geliştirme arasında artan işbirliği ve ortak sorumlulukla ilgilidir. Bu, işletmelerin araçlarını, süreçlerini ve personelini daha uyumlu bir müşteri odağı haline getirmelerine destek olur.

DevOps kültürü oluşturmak, bir ürünün tüm yaşam döngüsünün sorumluluğunu üstlenen çok disiplinli ekipler geliştirmeyi gerektirir. Bağımsız olarak çalışan DevOps ekipleri, operasyonel gereksinimlere mimari, tasarım ve geliştirme hususlarıyla aynı ağırlığı veren bir yazılım geliştirme zihniyetini, metodolojisini ve araç setini benimser. Bunu yaratan geliştiricilerin aynı zamanda koruduğu bilgi, geliştiricileri kullanıcılarla ilişki kurma ve onların taleplerini anlama konusunda daha iyi bir konuma getirir. Operasyon ekipleri, geliştirme döngüsüne daha aktif bir şekilde dahil olmaları halinde, daha iyi bir ürün için tüketici isteklerini ve bakım gereksinimlerini ekleyebilir.

DevOps kültürünün ve zihniyetinin temeli, daha önce bölümlerde faaliyet gösteren ekipler arasında gelişmiş şeffaflık, açıklık ve işbirliğidir. Ancak bu ekiplerin birlikte daha etkili çalışabilmesi için önemli kültürel değişikliklerin gerçekleşmesi gerekir. DevOps kültürü, temel olarak ekip özerkliği, düzenli geri bildirim, güçlü şefkat ve güvenilirlik ve ekipler arası etkileşim yoluyla sürekli öğrenmeye ve iyileştirmeye odaklanan organizasyon kültürüne dayanmaktadır.

DevOps Neden Önemlidir?

DevOps önemlidir, çünkü bu entegre yaklaşım üretkenliği ve üretimi artırırken pazara çıkış süresini de kısaltır. DevOps zihniyeti, daha hızlı ve verimli bir şekilde daha iyi yazılım üreten genel olarak daha mutlu ekiplerle sonuçlanır. DevOps, katı, sıralı geliştirmeden pazar değişikliklerine hızla uyum sağlayabilen ve aynı zamanda gelişmeye ve öğrenmeye odaklanan bir ekip kültürünü teşvik eden işbirlikçi bir yaklaşıma temel bir geçiş sunar.

Buna karşılık, geleneksel yazılım geliştirme modelleri (Şelale yöntemi gibi) ekipler arasında net aktarımlarla sıralı aşamaları vurgular. Bu tür modeller işe yarasa da, genellikle daha yavaş geliştirme döngüleri ve sınırlı işbirliği ile sonuçlanırlar.

DevOps Metodolojisi

DevOps, bazıları tarafından yazılım geliştirme yaşam döngüsünü önemli ölçüde iyileştirmek için tasarlanmış bir metodoloji olarak görülür. Yazılım yinelendikçe kendini tekrarlayan bu yöntemde şu temel adımları içerir:

 • Planlama
 • Kod
 • Geliştirme
 • Test
 • Yayınlama
 • Dağıtım
 • Çalıştırma
 • İzleme

DevOps’un kendisi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer metodolojilere dayanır:

 • Agile geliştirme
 • CI/CD
 • Shift-left

DevOps Nasıl Çalışır?

DevOps, yazılım geliştirmeye yönelik bütünsel bir yaklaşımdır ve birkaç temel aşamayı kapsayan sürekli bir döngüdür. Planlama ve kodlama aşamasından başlayarak, sürekli entegrasyon, test, dağıtım, izleme ve geri bildirim yoluyla ilerler.

Fonksiyonlar arası ekipler darboğazları ortadan kaldırmak ve tüm geliştirme yaşam döngüsünü optimize etmek için sorunsuz bir şekilde birlikte çalıştığından, her adımda işbirliği çok önemlidir. Otomasyon, tekrarlayan manuel görevleri ortadan kaldırarak ve ortamlar arasında tutarlılık sağlayarak verimliliği artıran bir temel taşı görevi görür.

DevOps Yaşam Döngüsü Nasıl İşlemektedir?

DevOps yaşam döngüsü, bir başlangıcı ve sonu olan tipik yaşam döngülerinden farklıdır. DevOps yaşam döngüleri, yazılım hizmet dışı bırakılana ve artık güncellenmeye değmeyene kadar sürekli olarak döngü halindedir.

DevOps yaşam döngüsü ayrıca aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli benzersiz bileşenlere sahiptir:

 • Sürekli geliştirme
 • Sürekli entegrasyon
 • Sürekli test
 • Sürekli dağıtım ve
 • Sürekli izleme

Aşağıda DevOps yaşam döngüsünün aşamalarına ilişkin detayları bulabilirsiniz:

1. Plan

Planlama aşaması basittir, tüm mesele projenin nasıl ilerleyeceğine dair strateji oluşturmaktır. Geleneksel geliştirme yaklaşımlarının aksine DevOps, her adımın gerektiğinde tekrarlanabileceğini varsayar. Bu, DevOps sürecinin gelecekteki yinelemelerin ve dikkate alınması gereken önceki sürümlerin olabileceği anlayışıyla yapılandırıldığı anlamına gelir.

2. Kod

Kodlama aşamasında, geliştiriciler kodu hazırlar ve bir sonraki adım için hazır hale getirir. Kodu, planlama aşamasında belirlenen spesifikasyonları takip ederek ve kodun projenin operasyonları içinde nasıl işleyeceğini akılda tutarak yazarlar.

3. Geliştirme

Yapım aşamasında kod projeye entegre edilir ve gerekirse bu yeni koda uyum sağlamak için ayarlamalar yapılır. Bu entegrasyon genellikle kod değişikliklerini yönetmek için esnek yöntemler sağlayan GitHub veya benzeri sürüm kontrol platformları aracılığıyla kolaylaştırılır.

4. Test

Sırada, ekiplerin projenin plana göre işlediğini doğrulamak için gerekli testleri yaptığı test aşaması var. Ayrıca potansiyel uç ve köşe durum sorunlarını inceler ve değerlendirirler. 

5. Yayınlama

Yayınlama aşaması, kodun dağıtıma hazır olduğu onaylandığında ve üretim hazırlığı için son bir kontrolden geçtiğinde gerçekleşir. Tüm gereksinimler karşılanırsa ve proje herhangi bir hata veya sorun için titizlikle incelenirse, DevOps ekibi tarafından dağıtım aşamasına geçilecektir.

6. Dağıtım

Artık Kod Olarak Altyapı (IaC), yazılımı çeşitli DevOps araçları aracılığıyla dağıtmadan önce tüm altyapı kurulumunu tanımlayıp otomatikleştirerek, tutarlılık ve verimlilik sağlayarak süreci kolaylaştırır.

7. Çalıştırma

Operasyonel aşamada, ekipler gerçek bir üretim ortamında proje üzerinde testler gerçekleştirir ve son kullanıcılar ürünü kullanmaya başlar. Bu aşama hayati önem taşır ancak bir son değildir; gelecekteki geliştirme döngülerine rehberlik eder ve üretim ortamının yapılandırılması ve gerekli çalışma zamanı gereksinimlerinin uygulanmasıyla ilgilenir.

8. İzleme

İzleme aşamasında ürün kullanımı takip edilir, geri bildirim toplanır, sorunlar belirlenir ve iyileştirme alanları tespit edilir. Bu bilgiler daha sonra geliştirme sürecine yardımcı olmak için bir sonraki iterasyona aktarılır. Bu aşama, sonraki adımları planlamak ve geliştirme hattını düzene sokmak için çok önemlidir

DevOps Avantajları Nelerdir?

DevOps yaklaşımı ile operasyonların ve geliştirme süreçlerinin çok daha fazla işbirliği içerisinde ilerlediği görülmektedir. Projelerde görev alan ekip üyeleri, DevOps ile belirlenen hedeflere daha bilinçli şekilde ilerlemektedir. DevOps ’un öne çıkan avantajları aşağıdaki şekildedir:

1. Hızlı Proje Teslimi

DevOps ile yeni bir ürünü çok daha hızlı bir şekilde geliştirmek mümkündür. Geliştirme süreçlerinde yeni özelliklerin uygulanması, hata düzenlemelerinin kısa sürede gerçekleştirilmesi, müşterilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve o yönde ilerlenmesi DevOps ile kolayca yönetilmektedir. Yazılım yayınlama süreçlerinin otomatikleştirilmesi ve diğer tüm dinamikler DevOps ile projelerin daha hızlı teslim edilmesini sağlamaktadır.

2. Güvenlik

DevOps ile çalışırken denetimlerden ve uygunluk standartlarından ödün vermeniz gerekmez. Uygunluk politikalarının otomatikleştirilmesi, detaylı yürütülen denetimler, yapılandırma yönetim tekniği ile güvenlik sistemleri en üst seviyede çalışmaktadır. DevOps modelinde, kodlamalar ve kod politikaları, uygunluk durumlarını ideal ölçüde tanımlar. DevOps ile tüm süreçler izlenebilmekte ve güvenlik açıkları spesifik olarak belirlenerek anında müdahale edilebilmektedir.

3. Güvenilirlik

DevOps ile çalışırken, uygulamaların güncellemeleri ve altyapılara ait değişiklikler, güvenilir yöntemlerle oluşturulmaktadır. Projelerin en güvenli şekilde teslim edilmesi ve kullanıcı deneyimlerinin üst seviyede tutulması DevOps ile mümkündür. Otomasyon ve entegrasyon süreçlerinde, kullanılan uygulamalar yardımıyla her bir değişikliğin güvenilirliği için ölçümleme yapılabilir. Uygulama performansları, süreçlerin her bir aşamasında takip edilebilmektedir.

4. Ölçeklendirme

DevOps ile projeye ait altyapıların geliştirme süreçlerinin ölçeklendirilmesi ve yönetilmesi oldukça kolaydır. Otomasyonlar, tutarlılıklar, daha komplike ya da değişken sistemlerin verimli hale getirilmesine yardımcı olur. DevOps ölçeklendirme özelliği aynı zamanda mevcut ya da olası risklerin yönetilmesini kolaylaştırmaktadır. Kodların altyapı modellerinin kullanılması, geliştirme, test etme ve üretme alanlarını verimli hale getirerek, sürdürülebilir başarıyı mümkün kılmaktadır.

5. Hız

DevOps ile çalışırken, oldukça yüksek hızlarda hareket etmek ve müşterilere yönelik daha hızlı yenilikler geliştirmek olasıdır. DevOps’un bu özelliği, değişken pazar alanlarına uyum yeteneğini güçlendirerek, daha iyi sonuçlara ulaşmayı sağlar. DevOps modeli ile geliştiricilerin ve operasyon ekiplerinin hedefledikleri sonuçlara ulaşması mümkün olmaktadır. Mikro hizmetler, sürdürülebilir teslimler, ekip üyelerinin hizmet akışını sahiplenerek, söz konusu güncellemeleri daha hızlı yürütmesine imkân tanımaktadır.

6. Üst Düzey İşbirliği

Sorumluluk bilincini ve projeyi sahiplenmeyi üst seviyeye taşıyan DevOps kültürü, daha işlevsel ve etkili ekiplerin oluşturulmasını sağlamaktadır. DevOps modelinde hem geliştiriciler hem de operasyonda görevli ekipler, yakın bir iletişim ile üst düzey işbirliği içerisinde çalışır. Projeye ait sorumluluklar ekip üyeleri tarafından paylaşılmaktadır. Bu durum iş akışlarını olumlu yönde etkilerken, birleştirici özellik de göstermektedir. DevOps ile verimsiz süreçlerin önüne geçilerek, zamandan tasarruf sağlanmaktadır.

7. Artan İşbirliği ve Verimlilik

Geliştirme, operasyon ve diğer ekipler arasındaki siloları yıkarak DevOps işbirliğini ve iletişimi teşvik eder. Bu uyum verimliliği artırır, darboğazları ortadan kaldırır ve devir gecikmelerini azaltarak daha sorunsuz ve hızlı yazılım geliştirme süreçleri sağlar.

8. Geliştirilmiş Yazılım Kalitesi ve İstikrarı

Sürekli entegrasyon ve otomatik testler sayesinde yazılım hataları geliştirme sürecinin erken aşamalarında tespit edilerek kritik sorunların üretime ulaşma olasılığı azaltılır. Sürekli izleme ve geri bildirim, performans veya kararlılık sorunlarının derhal tespit edilmesine ve ele alınmasına yardımcı olarak daha güvenilir ve istikrarlı yazılım sürümleri sağlar.

9. Azaltılmış Risk ve Daha Hızlı Kurtarma

DevOps, otomatik test, sürekli izleme ve altyapı otomasyonu gibi uygulamaları bir araya getirerek insan hatası ve sistem arızası riskini azaltır. Ayrıca, değişiklikleri hızlı bir şekilde geri alma veya ileri alma yeteneği, daha hızlı kurtarma sağlar ve sorun veya arıza durumunda kesinti süresini en aza indirir.

10. Maliyet Optimizasyonu

DevOps, tekrarlayan ve manuel görevleri otomatikleştirerek, manuel müdahalelere olan ihtiyacı azaltarak ve gereksiz altyapı kaynaklarını ortadan kaldırarak maliyetleri optimize etmeye yardımcı olur. Kolaylaştırılmış süreçler ve daha hızlı pazara sunma süresi de rekabet avantajı sağlar ve maliyet tasarrufu yaratır.

DevOps’u Benimsemenin Zorlukları Nelerdir?

DevOps birçok avantaj sunarken, işletmeniz DevOps’u uygularken bazı zorluklarla da karşılaşabilir. Bunların üstesinden gelmek için dikkatli bir planlama ve DevOps zihniyetine ekip çapında bağlılık gerekir, fakat karşılaşabileceğiniz birkaç sorun vardır. Bunlar aşağıdaki şekildedir:

 • DevOps’u uygulamak büyük bir kültür ve zihniyet değişimi gerektirir. Geliştirme ve operasyon ekipleri arasındaki geleneksel siloları yıkmak ve değişime karşı direncin üstesinden gelmek zor olabilir.
 • Bu direncin bir nedeni, işletmenizin mevcut eski sistemlerinin DevOps uygulamalarıyla kolayca uyumlu olmaması olabilir. Eski kısıtlamalar genellikle geçiş aşamasında sorunlara neden olabilir.
 • Otomasyon verimliliği artırırken, otomatik süreçlerin kurulması ve sürdürülmesi karmaşık olabilir. Komut dosyaları ve iş akışları yazmak, test etmek ve yönetmek, DevOps ekibinizin kullandıkları araçlara bağlı olarak belirli bir uzmanlık düzeyine sahip olmasını gerektirir.
 • Hızlı bir büyüme veya değişim dönemindeyseniz ve aynı zamanda geçiş yapmaya çalışıyorsanız tutarlı ve verimli yazılım sürümlerini sürdürmek potansiyel olarak zor olabilir.
 • Ekibinizin, ele almaları gereken herhangi bir güvenlik açığı ve uyumluluk gereksinimi olması ihtimaline karşı güvenlik uygulamalarının DevOps hattına entegre edildiğinden emin olması gerekecektir.

DevOps Uygulamaları – Kullanım Alanları

DevOps ekipleri, yazılım geliştirme yöntemlerini uygulamak için çeşitli uygulamaları ve ilkeleri takip eder. DevOps’un vurguladığı temel uygulama ve kullanım alanlarından bazıları aşağıdakileri içerir:

1. Otomasyon

Otomasyon DevOps’un kalbinde yer alır. DevOps ekibi, test etme, devreye alma ve sağlama gibi manuel görevleri otomatikleştirerek yazılım teslim sürecini daha tutarlı ve daha az hatayla hızlandırabilir.

2. Sürekli Entegrasyon (CI) ve Sürekli Teslimat (CD)

Bu süreçler yeni kodun mevcut kodla sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlar ve kodun test, hazırlama ve üretim gibi çeşitli ortamlara dağıtılması sürecini otomatikleştirir.

3. Kod Olarak Altyapı (IaC)

IaC, altyapıyı tanımlamak ve yönetmek için kod kullanan bir otomasyon sürecidir. DevOps ekibinin gerektiğinde yeniden üretilebilecek tutarlı ortamlar oluşturmasına olanak tanır. Bu otomasyon, manuel yapılandırma hatalarını azaltır; aynı zamanda provizyonu da hızlandırır.

4. İzleme ve Geri Bildirim

Uygulamalarınızın ve altyapınızın sürekli izlenmesi, hem iyi hem de kötü performansın yanı sıra diğer sorunlara ilişkin gerçek zamanlı bilgiler sağlar. Bu geri bildirim döngüleri ekiplerin sorunlara hızla yanıt vermesine ve iyileştirmeleri teşvik etmesine yardımcı olur.

5. Mikro Hizmetler ve Konteynerleştirme

Bu mimari yaklaşımlar, uygulamaları daha küçük, modüler bileşenlere (mikro hizmetler) ayırır ve bunları bağımlılıklarıyla (kapsayıcılar) paketler. Dağıtımlar daha tutarlı ve esnektir ve daha kolay ölçeklendirilebilir.

6. Sürüm Kontrolü

Tüm kod, konfigürasyon ve altyapı değişiklikleri Git gibi sürüm kontrol sistemlerinde saklanır. DevOps ekibinizin tamamı bu değişiklik geçmişine başvurabilir. Bu, işbirliği yapmayı kolaylaştırır ve bir sorun oluştuğunda geri alma işlemlerinin kolay olmasını sağlar.

DevOps Araçları Nelerdir?

Dünya genelinde sıklıkla kullanılan Devops araçları aşağıdaki gibidir.

1. Scrum

Scrum, kelime anlamı olarak, yazılım mühendisliği kapsamında, uygulama geliştirme yöntemlerinden biri olarak ifade edilir. Scrum özelliği, gözlem yeteneğine sahip, geliştirme potansiyeli bulunan, yinelenen bir modeldir. Scrum, komplike yazılım projelerinin daha kolay planlanması ve yürütülmesini desteklemektedir. Scrum ile ekip üyeleri, geliştirme ve kalite güvenceli projelerini daha hızlı şekilde tamamlar. Scrum uygulamaları, proje iş akışlarının ve Sprint gibi spesifik terminolojilerin belirli rollerini de içermektedir.

2. Kanban

Kanban, David J. Anderson ’un geliştirmiş olduğu, evrimsel nitelikli değişim yönetim metodudur. Kanban, DevOps projelerinde, bilgi odaklı her iş sürecinde kullanılmaktadır. Kanban, veri temelli olarak hızlı eyleme geçme prensibini tanımlamaktadır. Japon dilinde “Sinyal Tahtası” olarak geçen Kanban, belirli bir projenin akışının görselleştirilmesi ve kesintisiz şekilde işlemesini amaçlamaktadır.

3. Agile / Çevik

DevOps yöntemine ait birçok dinamik, Agile / Çevik programlama unsurunu içermektedir. Agile uygulamaları, kullanıldıkları alana göre, değişen ihtiyaçlara daha hızlı şekilde yanıt vermeyi amaçlamaktadır. Proje gereksinimlerinin belgelenmesi, stand up’ların gerçekleştirilmesi, geri bildirimlerin alınması Agile yöntemi ile ilişkilendirilmektedir. Agile ile geleneksel statüde geliştirme yöntemlerinin yerine daha işlevsel geliştiricilerin kullanılması mümkün olmaktadır.

DevOps ve Geliştiriciler

Daha önce DevOps ile çalışma deneyimi olmayanlar için, merak edilen konularında başında, sürdürülmesi mümkün olan bir yazılım geliştirme sürecinin nasıl işlediği gelmektedir. DevOps’un en kritik bileşenleri arasında otomasyon gösterilmektedir. Otomasyon en basit anlatımıyla, yapılacak belirli bir işlemin, insan faktörü ve makineler arasında paylaştırılması şeklinde ifade edilebilir. 

DevOps kullanırken, yazılım geliştirme süreçlerinde, farklı görevlere ve farklı araçlara bağlanmaya ihtiyaç duyulur. DevOps bir toplama aracından ziyade, kendi içerisinde çalışma sistematiği bulunan yöntemler bütünüdür. DevOps içerisinde yer alan Agile yaklaşımından dolayı, kullanıcılar mevcut çalışmalarını diğer programcılara ait çalışmalarla bütünleştirmektedir. 

Bu döngü sürekli bir şekilde işlemektedir ve süreç içerisinde yaşanabilecek sorunların ortadan kaldırılmasını desteklemektedir. DevOps ile çalışırken kullanıcılar, farklı otomasyon araçları yardımıyla, yazmış oldukları kodları test edebilmektedir. Test aşaması DevOps’un en işlevsel yönlerinden biridir. Çünkü, proje süreçlerini önemli ölçüde kısaltmayı sağlamaktadır. DevOps ile çalışırken bireysellik, ekip çalışmasını ortadan kaldırmak, DevOps ’un prensiplerine ve mantığına ters düşmektedir. DevOps ile çalışmanın başarısı, belirli bir proje içerisinde yer alan tüm ekip üyelerinin arasında gelişen iş birliği ile mümkün olmaktadır.

En Çok Sorulan Sorular

1. DevOps ürün geliştirme sürecini nasıl hızlandırır?

DevOps, geliştirme ve operasyonlar arasındaki engelleri ortadan kaldırarak daha hızlı geri bildirim döngüleri, hızlı dağıtım ve sorunların hızlı bir şekilde çözülmesini sağlar. Bu da daha kısa geliştirme döngüleri sağlayarak işletmelerin ürünleri daha hızlı bir şekilde pazara sunmasına olanak tanır.

2. CI/CD nedir? 

Sürekli Entegrasyon (CI) ve Sürekli Teslimat (CD), sürekli entegrasyon ve sürekli teslimat/sürekli dağıtım anlamına gelir. Çok basit bir ifadeyle CI, artımlı kod değişikliklerinin sık ve güvenilir bir şekilde yapıldığı modern bir yazılım geliştirme uygulamasıdır. CI tarafından tetiklenen otomatik derleme ve test adımları, depoda birleştirilen kod değişikliklerinin güvenilir olmasını sağlar. Kod daha sonra CD sürecinin bir parçası olarak hızlı ve sorunsuz bir şekilde teslim edilir. Yazılım dünyasında CI/CD pipeline, geliştiricilerin masaüstlerindeki artımlı kod değişikliklerinin hızlı ve güvenilir bir şekilde üretime teslim edilmesini sağlayan otomasyonu ifade eder.

3. DevOps yapay zeka ve makine öğreniminden nasıl yararlanabilir?

BT operasyonlarını daha duyarlı hale getirerek ve DevOps süreçlerini kolaylaştırarak, bir işletme ML ve AI kullanarak yatırım getirisini artırabilir. Ayrıca, insanlar ve veriler arasındaki boşluğu doldurmada ekiplerinin üretkenliğini ve verimliliğini artırmalarına yardımcı olur. İşletmeler veri odaklı olmaya daha fazla odaklandıkça makine öğrenimi ve yapay zeka da BT süreçlerine girmektedir. Makine öğrenimi ve yapay zekayı DevOps ile birleştirmek:

 • DevOps’u dijital dönüşümün kritik bir unsuru haline getirdi.
 • Verimli iş akışları sağlandı.
 • Uygulama geliştirme için güçlendirilmiş güvenlik sunar.

Büyük hacimli verileri hızlı bir şekilde tarayarak hayati riskleri bulmak yapay zeka ile kolaylaşır ve zamanın ve insan çabalarının önemli ölçüde azaltılmasını sağlar. Yanlış yapılandırma veya hata olasılığını tamamen azaltmak için makine öğrenimi ve yapay zeka, güvenlik işlemlerini otomatikleştirerek yardımcı olabilir. Buna ek olarak, bilgisayar korsanının güvenlik açıklarından yararlanma kapsamına sahip olduğu her yerde potansiyel veri ihlallerini ve kesinti sürelerini ortadan kaldırmak için iyileştirmeler yapılmasına yardımcı olur. Ayrıca, analiz ve karar verme süreçleri makine öğrenimi ve yapay zeka yardımıyla veri odaklı hale gelir.


İlgili İçerikler

Load Balancer Nedir? Avantajları, Kullanım Alanları ve Örnekleri

Kubernetes Nedir?

Docker Nedir, Ne İşe Yarar?

Red Hat Kullanarak Güvenli Bir Şekilde Konteyner Yaratmak ve Mevkilendirmek

VMware Nedir, Ne İşe Yarar?

Serverless Nedir? Serverless Teknolojisi, Serverless Mimarisi, Serverless Computing (Sunucusuz Bilişim)

VMware Nedir, Ne İşe Yarar?

VDS (Virtual Dedicated Server) Server Nedir, Ne İşe Yarar?

VPS (Virtual Private Server) Nedir?

Microsoft Azure Nedir?

Bulut Teknolojisi Nedir? Popüler Bulut Depolama Servisleri

PaaS (Platform as a Service) Nedir? PaaS vs. IaaS Arasındaki Farklar

Saas (Software as a Service) Nedir? İşletmeler Neden Hizmet olarak Yazılım Modelini Tercih Etmelidir?

Siber Güvenlik Nedir? İnternet Ortamında Veri Güvenliğini Nasıl Sağlarız?

MS. Hyper-V Nedir, Ne İşe Yarar? Microsoft Sunucu Sanallaştırma Nasıl Çalışır?

Cloudflare Nedir, Ne İşe Yarar? Cloudflare CDN Hakkında Bilmen Gereken Her Şey

DNS Nedir, Ne İşe Yarar? Nasıl Değiştirilir?

Iaas (Infrastructure as a Service) Nedir? Iaas vs. Paas Arasındaki Farklar

Private Cloud Nedir? İşletmeler Neden Özel Bulut Veri Merkezinde Verilerini Barındırmalı?

HCI (Hyper Converged Infrastructure) Nedir? Hiper Bütünleşik Altyapı Mimarisi Hakkında Her Şey

Domain Sorgulama