Google Analytics 4 Nedir? Google Universal Analytics – GA4 Geçişi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Google Analytics 4 Nedir? Google Universal Analytics - GA4 Geçişi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey
Hosting Fiyatları

Google Analytics 4 yani GA4, Google Analytics’in Ekim 2020’de piyasaya sürülen en son sürümüdür ve bir önceki sürümü olan Universal Analytics’e kıyasla web sitesi ve uygulama kullanımına ilişkin daha doğru ve ayrıntılı bilgiler sağlar.

Peki Google Analytics 4 tam olarak nedir?

Google Analytics 4 Nedir?

Google Analytics 4 (GA4), web sitenizin trafiğini izlemenize ve raporlamanıza olanak tanıyan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’in en son sürümüdür. Google Analytics’in (GA) daha gelişmiş bir sürümü olan GA4, kullanıcıların web sitenizdeki davranışları hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için makine öğrenimini kullanır. GA4’ün temel özelliklerinden bazıları cihaz ve platformlar arası ölçüm, gelişmiş veri gizliliği, Google Ads ve BigQuery gibi diğer Google ürünleriyle entegrasyondur. Ayrıca GA4, daha esnek ve özelleştirilebilir olacak şekilde tasarlanmıştır ve kullanıcıların kolayca özel rapor ve analizler oluşturmalarına ve paylaşmasına olanak tanır.

Google Analytics 4 Nasıl Çalışır?

Kaynak: manaferra

Google Analytics 4 (GA4), bir web sitesindeki sayfa görüntülemeleri, tıklamalar ve form gönderimleri gibi kullanıcı etkileşimleri hakkında veri toplayarak çalışır. Bu veriler, web sitesinin kaynak koduna eklenen küçük bir JavaScript kodu parçacığı olan bir izleme kodu kullanılarak toplanır. İzleme kodu, verileri işlendiği, web sitesi trafiği ve kullanıcı davranışı hakkında rapor ve içgörüler oluşturmak için kullanılan GA4 sunucularına gönderir.

GA4, topladığı verileri analiz etmek için makine öğrenimini kullanır. Makine öğrenimi sayesinde kullanıcı davranışındaki kalıp ve eğilimleri otomatik olarak belirleyebilirsiniz. Ayrıca makine öğreniminin yanı sıra kullanıcı etkileşimlerinin daha doğru ve ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesini sağlayan ve etkinlik tabanlı bir biçimde veri toplayan yeni bir veri modeli de kullanır.

GA4; kullanıcı kimliği, cihazlar arası ölçüm ve gelişmiş veri gizliliği gibi cihaz ve platformlar genelinde kullanıcı davranışlarının daha iyi anlaşılmasını sağlayan bir dizi yeni özellik kullanır. 

Genel olarak GA4, bir web sitesindeki kullanıcı davranışına ilişkin daha kapsamlı bir görünüm sunarak işletmelerin çevrimiçi varlıklarını nasıl optimize edecekleri ve hedef kitleleriyle nasıl daha iyi etkileşim kuracakları konusunda daha bilinçli kararlar almalarına olanak tanır.

GA4 vs Universal Analytics Arasındaki Farklar Nelerdir?

Google Analytics 4 (GA4) ve Universal Analytics (UA), Google tarafından sunulan web analizi hizmetleridir, ancak ikisi arasında bazı önemli farklılıklar vardır. Bu farklardan en önemlileri aşağıdaki şekildedir:

Kaynak: supermetrics

1. Veri Modeli

En büyük fark, veri modelidir. GA4, kullanıcı etkileşimlerinin daha ayrıntılı ve doğru bir şekilde analiz edilmesini sağlayan etkinlik tabanlı bir veri modeli kullanırken UA, sayfa görüntüleme tabanlı bir veri modeli kullanır.

2. Makine Öğrenimi

GA4, verileri analiz etmek için makine öğrenimini kullanarak daha otomatik ve doğru içgörüler sunarken UA bu açıdan daha sınırlıdır.

3. User-ID

GA4, user-id’nin olaylarla ilişkilendirilmesine izin vererek daha doğru cihazlar arası ölçüm sağlarken UA, user-id’nin manuel olarak uygulanmasını gerektirir.

4. Cihazlar ve Platformlar Arası Ölçüm

GA4, UA’dan daha doğru cihaz ve platformlar arası ölçüm sağlayarak, cihazlar ve platformlar genelinde kullanıcı davranışının daha kapsamlı bir görünümünü sağlar.

5. Veri Gizliliği

GA4, kullanıcıların veri gizliliği düzenlemelerine daha kolay uymasını sağlayan IP maskeleme ve veri saklama kontrolleri gibi gelişmiş veri gizliliği özelliklerine sahiptir.

6. Entegrasyon

GA4, Google Ads ve BigQuery gibi diğer Google ürünleriyle entegre olurken UA entegre olmaz.

7. Özelleştirme

GA4, UA’dan daha esnek ve özelleştirilebilir olup, kullanıcıların kolayca özel rapor ve analizler oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanır.

GA4, Google Analytics’idir ve yeni özelliklerden ve iyileştirmelerden yararlanmak için UA’dan GA4’e geçiş yapılması önerilir.


İlgili İçerik: Google Analytics Nedir, Nasıl Kurulur?


Yeni Google Analytics 4’te Neler Var?

Google Analytics’in en son sürümü olan Google Analytics 4 (GA4), önceki sürüm olan Universal Analytics’e (UA) göre birçok yeni özellik ve iyileştirme sunar.

Google Analytics 4 İle Gelen Yeni Metrik ve Boyutlar 

Google Analytics 4 (GA4), işletmelerin kullanıcı davranışı ve katılımı hakkında daha derin bir anlayış kazanmasına yardımcı olabilecek birkaç yeni metrik ve boyut sunar. GA4’teki yeni metrik ve boyutlardan bazıları aşağıdakileri içerir:

1. Yaşam Boyu Değer (Lifetime Value)

Lifetime value, bir kullanıcının bir web sitesi veya uygulamayla etkileşim süresi boyunca toplam değerini ölçer.

2. Retention

Bu metrik, ilk ziyaretlerinden sonra bir web sitesine veya uygulamaya geri dönen kullanıcıların yüzdesini ölçer.

3. Etkileşim (Engagement)

Engagement, görüntülenen sayfa sayısı veya sitede geçirilen süre gibi bir kullanıcının bir web sitesi veya uygulamayla etkileşim düzeyini ölçer.

4. Kullanıcı Kimliği (User ID)

Bu boyut, işletmelerin birden çok cihaz ve platformda kullanıcı davranışını izlemesine olanak tanıyarak kullanıcı davranışına ilişkin daha kapsamlı bir görünüm sağlar.

5. Events

GA4, kullanıcı etkileşimlerinin daha ayrıntılı ve doğru bir şekilde analiz edilmesini sağlayan etkinlik tabanlı bir veri modeli kullanır.

6. Kitleler (Audiences)

GA4, işletmelerin, özel pazarlama kampanyalarıyla belirli kullanıcı gruplarını hedeflemek için kullanılabilen, kullanıcı davranışına ve katılımına dayalı özel kitleler oluşturmasına olanak tanır.

7. Streams

GA4, işletmelerin e-ticaret verileri veya katılım verileri gibi kullanıcı davranışının belirli yönlerini analiz etmek için kullanılabilecek özel veri akışları oluşturmasına olanak tanır.

8. Tahmine Dayalı Metrikler (Predictive Metrics)

GA4, bir kullanıcının dönüşüm gerçekleştirme veya bir kullanıcının aboneliği bırakma olasılığı gibi tahmine dayalı metrikleri içerir.

Tüm bu yeni metrik ve boyutlar, kullanıcı davranışı ve etkileşiminin daha derinlemesine analizini sağlayarak işletmelerin çevrimiçi varlıklarını nasıl optimize edecekleri ve hedef kitleleriyle nasıl daha iyi etkileşim kuracakları konusunda daha bilinçli kararlar almalarına olanak tanır.

Google Analytics 4’te Artık Olmayan Metrik ve Boyutlar

Google Analytics 4’te (GA4) bazı metrik ve boyutlar artık mevcut değildir veya yenileriyle değiştirilmiştir. GA4’te bulunmayan bazı metrik ve boyutlar aşağıdakileri içerir:

1. Sayfa görüntülemeleri (Pageviews)

GA4, etkinliğe dayalı bir veri modeli kullanır; bu, sayfa görüntülemelerinin standart bir metrik olarak izlenmediği anlamına gelir.

2. Oturumlar (Sessions)

GA4, kullanıcı merkezli bir veri modeli kullanır; bu, oturumların standart bir metrik olarak izlenmediği anlamına gelir.

3. Hemen Çıkma Oranı (Bounce Rate)

GA4, etkileşimi ölçmek için farklı bir yol kullanır, yani hemen çıkma oranı metriği mevcut değildir.

4. Organik Trafik (Organic Traffic)

GA4, trafiği ölçmek için farklı bir yol kullanır, yani organik trafik metriği mevcut değildir.

5. Referral Traffic

GA4, trafiği ölçmek için farklı bir yol kullanır ve yönlendirme trafiği metriği mevcut değildir.

6. Kampanyalar (Campaigns)

GA4, kampanyaları izlemek için farklı bir yol kullanır, yani kampanya metrikleri kullanılamaz.

7. Özelleştirilebilen Değişkenler (Custom Variables)

GA4, kullanıcı davranışını izlemek için farklı bir yol kullanır, yani özelleştirilebilen değişkenler kullanılamaz.

8. Hedefler (Goals)

GA4, dönüşümleri izlemek için farklı bir yol kullanır, yani hedef metriği kullanılamaz.

Bu metrik veya boyutlardan bazıları GA4’te hâlâ bulunabilir, ancak bunun için ek kurulum, özel uygulama veya farklı bir yöntem kullanılması gerekir. GA4’te bulunan veriler daha ayrıntılıdır, bu nedenle benzer bilgileri farklı bir biçimde elde etmek mümkündür.

Google Analytics 4 Özellikleri

GA4’ün temel özelliklerinden bazıları aşağıdakileri içerir:

1. Event-based Data Model (Etkinlik Tabanlı Veri Modeli)

GA4, kullanıcı etkileşimlerinin daha ayrıntılı ve doğru bir şekilde analiz edilmesini sağlayan etkinlik tabanlı bir veri modeli kullanır.

2. Machine Learning (Makine Öğrenimi)

GA4, verileri analiz etmek için makine öğrenimini kullanarak daha otomatik ve doğru bilgiler sağlar.

3. User-ID (Kullanıcı Kimliği)

GA4, user-id’nin olaylarla ilişkilendirilmesine izin vererek daha doğru cihazlar arası ölçüm sağlar.

4. Cross-Device and Cross-Platform Measurement (Cihazlar Arası ve Platformlar Arası Ölçüm)

GA4, UA’dan daha doğru cihazlar ve platformlar arası ölçüm sağlayarak, cihaz ve platformlar genelinde kullanıcı davranışının daha kapsamlı bir görünümünü sağlar.

5. Data Privacy (Veri Gizliliği)

GA4, kullanıcıların veri gizliliği düzenlemelerine daha kolay uymasını sağlayan IP maskeleme, çerez süre sonu ve veri saklama kontrolleri gibi gelişmiş veri gizliliği özelliklerine sahiptir.

6. Integration (Entegrasyon)

GA4, Google Ads ve BigQuery gibi diğer Google ürünleriyle entegre olur.

7. Customization (Özelleştirme)

GA4, UA’dan daha esnek ve özelleştirilebilir olup, kullanıcıların kolayca özel raporlar ve analizler oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanır.

8. Predictive Analysis (Tahmine Dayalı Analiz)

Kullanıcı davranışını tahmin etmek ve işletmelerin belirli sonuçların olasılığını anlamalarına yardımcı olmak için makine öğrenimi algoritmalarını kullanan tahmine dayalı analiz, GA4’teki ana yeni özelliklerden biridir.

9. Enhanced Ecommerce (Gelişmiş E-ticaret)

GA4, e-ticaret verilerinin ve performansının daha ayrıntılı analizine olanak tanıyan ürün ve satın alma etkinlikleri gibi gelişmiş e-ticaret özelliklerine sahiptir.

10. New Reports (Yeni Raporlar)

GA4, yaşam boyu değer ve elde tutma gibi, kullanıcı davranışı ve etkileşiminin daha derinlemesine analizine olanak tanıyan yeni raporlar içerir.

11. App+Web Properties (Birleşik Uygulama + Web görünümü)

GA4, aynı mülkte ve aynı yapılandırmayla hem web sitesi hem de uygulama verilerinin izlenmesine olanak tanır.

12. Streams

GA4, işletmelerin e-ticaret verileri veya katılım verileri gibi kullanıcı davranışının belirli yönlerini analiz etmek için kullanılabilecek özel veri akışları oluşturmasına olanak tanır.

13. Kitleler

GA4, işletmelerin, özel pazarlama kampanyalarıyla belirli kullanıcı gruplarını hedeflemek için kullanılabilen, kullanıcı davranışına ve katılımına dayalı özel kitleler oluşturmasına olanak tanır.

14. Sandbox (Korumalı Alan)

GA4’te, mülke veri göndermeden yapılandırmayı ve olayları test etmenize olanak tanıyan bir korumalı alan özelliği vardır.

Yeni bir GA4 Mülkü Nasıl Oluşturulur?

Google Analytics 4’te (GA4) yeni bir mülk oluşturmak basit bir işlemdir, ancak bunun için öncelikle bir Google Analytics hesabınızın olması gerekir. Yeni bir GA4 mülkü oluşturmak için izlenecek adımlar aşağıdakileri içerir:

 • Google Analytics hesabınıza giriş yapın ve ekranın sol alt köşesindeki “Yönetici” düğmesine tıklayın.
 • “Mülk” sütununda, “+ Mülk Oluştur” butonuna tıklayın.
 • Mülk adı ve saat dilimi gibi gerekli bilgileri doldurun.
 • “İleri” butonuna tıklayın ve işletme bilgilerinizi girin.
 • Tercih ettiğiniz veri paylaşım ayarlarını seçin.
 • “Oluştur” butonuna tıklayın.
 • Veri toplamaya başlamak için platformunuzu seçin.
 • Web site adresinizi girin ve “Akış Oluştur” butonuna tıklayın.
 • Akış oluşturulduktan sonra izlemeyi etkinleştirmek için web sitenize veya uygulamanıza eklemeniz gereken bir izleme kodu sağlanacaktır.
 • İzleme kodunu web sitenizin veya uygulamanızın kod tabanına ekleyin.
 • Web sitenizi veya uygulamanızı ziyaret ederek ve veriler için GA4 raporlarını kontrol ederek izleme kodunun doğru çalıştığından emin olun.
 • Uygulamanızı izlemek için uygulamanıza Firebase SDK eklemeniz ve GA4 mülküne bağlamanız gerekir.
 • Firebase SDK’yı uygulamanıza ekledikten sonra onu GA4 mülkünüze bağlamak için Firebase uygulama yapılandırma panelini kullanabilirsiniz.
 • Uygulama verilerinizi GA4 mülkünde de takip edebilirsiniz.

GA4 UA ile uyumlu değildir, bu nedenle mevcut bir UA özelliğini GA4’e yükseltmeniz mümkün olmayacaktır. Bunun yerine, yeni bir GA4 mülkü oluşturmanız ve GA4 izleme kodunu web sitenize veya uygulamanıza eklemeniz gerekir. Ayrıca GA4, Firebase platformunun üzerine inşa edildiğinden, bir GA4 mülkü oluşturmak için bir Firebase hesabınızın olması gerektiğini de unutmamanız gerekir. 

Mevcut Universal Analytics’ten Yeni Google Analytics 4’e Nasıl Geçilir?

Mevcut bir Universal Analytics (UA) mülkünden yeni bir Google Analytics 4 (GA4) mülküne geçiş birkaç önemli adım gerektirir. Fakat uygulayacağınız tüm adımların bir yükseltme için değil, yeni bir uygulama için olduğunu unutmamanız gerekir.

UA’dan GA4’e geçiş için genel adımlar aşağıdakileri içerir:

1. Yeni bir GA4 mülkü oluşturun

Taşıma işlemine başlamak için Google Analytics hesabınızda yeni bir GA4 mülkü oluşturmanız gerekir. GA4 mülkü oluşturmak için bir önceki bölümde anlattığımız adımları izleyebilirsiniz.

2. GA4 izleme kodunu ekleyin

Yeni GA4 mülkünü oluşturduktan sonra GA4 izleme kodunu web sitenize veya uygulamanıza eklemeniz gerekir. İzleme kodu, GA4 mülkünde verilerin toplanmasını sağlayacaktır. 

3. Veri toplamayı doğrulayın

Raporlarda veri olup olmadığını kontrol ederek GA4 mülkünde verilerin toplandığını doğrulayın.

4. GA4 özelliklerini ayarlayın

Veriler toplandıktan sonra etkinlikler ve kullanıcı özellikleri gibi GA4 özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

5. Bir veri taşıma planı oluşturun

Şu anda UA’da kullandığınız önemli metrikleri ve boyutları belirleyin ve bunları mevcut GA4 metriklerini ve boyutlarını kullanarak veya özel olanları oluşturarak GA4’e taşımak için bir plan oluşturun.

6. Uygulamayı test edin

GA4 özelliğindeki verileri UA özelliğindeki verilerle karşılaştırarak GA4 uygulamasını test edin. Sonraki adımlara geçmeden önce verilerin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olun.

7. UA izleme kodunu kaldırın

GA4 mülkünün web sitenizi veya uygulamanızı doğru şekilde izlediğinden emin olduktan sonra UA izleme kodunu web sitenizden veya uygulamanızdan kaldırabilirsiniz.

8. Cihazlar arası ölçümü yapılandırın

GA4, daha doğru cihazlar arası ölçüm sağlar, bu nedenle GA4 özelliğinde cihazlar arası ölçümü yapılandırmanız gerekir.

9. Özel raporlar ve analizler oluşturun

GA4 ile özel iş ihtiyaçlarınıza göre özel rapor ve analizler oluşturabilirsiniz.

10. GA4 Sandbox özelliğini kullanın

Verileri taşınmaza göndermeden önce her şeyin doğru çalıştığından emin olmak için uygulamanızı GA4 sandbox’ta test edin

Verilerin doğru ve eksiksiz olmasını sağlamak istiyorsanız, taşıma işlemi biraz zaman ve çaba gerektirecektir. Ayrıca, bazı UA özellikleri GA4’te bulunmaz, bu yüzden aynı düzeyde analiz elde etmek için yeni GA4 özelliklerini kullanmanız gerekir.

Google Analytics 4 Kodu Web Sitesine Nasıl Eklenir?

Google Analytics 4 (GA4) kodunu web sitenize eklemenizin çeşitli yöntemleri vardır. Bu yöntemler aşağıdaki gibidir:

Google Tag Manager Kullanmadan Web Sitesine GA4 İzleme Kodu Nasıl Eklenir?

Google Tag Manager’ı kullanmadan bir web sitesine GA4 izleme kodu eklemek için kodu doğrudan web sitesinin kaynak koduna ekleyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekir:

 • Google Analytics hesabınızda bir GA4 mülkü oluşturun.
 • GA4 mülkünde, “Yönetici” butonuna tıklayın, ardından menüden “İzleme Kodu”nu seçin.
 • Sağlanan izleme kodunu kopyalayın.
 • Web sitenizin kaynak kodunda, izleme kodunu yerleştirmek istediğiniz bölümü arayın. Bu genellikle HTML belgesinin başındadır.
 • Değişikliklerinizi kaydederek izleme kodunu doğrudan kaynak kodun içine yapıştırın.
 • Kodu ekledikten sonra verilerin GA4 mülkünüzde görünmeye başlaması için birkaç saat beklemeniz gerekir.

Ayrıca izleme kodunu Google Tag Manager kullanmadan eklemek için web sitesi kaynak kodunun kontrolünün sizde olması gerektiğini unutmayın.

Google Tag Manager Kullanarak Web Sitesine GA4 İzleme Kodu Nasıl Eklenir?

Google Tag Manager’ı kullanarak GA4 izleme kodunu web sitenize eklemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 • Google Analytics’te yeni bir GA4 mülkü oluşturun.
 • GA4 mülkünde, “Yönetici” bölümüne gidin ve “İzleme Bilgileri”ni ve ardından “İzleme Kodu”nu seçin.
 • Sağlanan GA4 izleme kodunu kopyalayın.
 • Google Tag Manager’da yeni bir etiket oluşturun ve etiket türü olarak “Google Analytics: GA4 Yapılandırması”nı seçin.
 • GA4 izleme kodunu “Ölçüm Kimliği” alanına yapıştırın.
 • Etiketin tetikleyicisini web sitenizin tüm sayfalarında tetiklenecek şekilde ayarlayın.
 • Değişiklikleri kaydedin ve Google Tag Manager kapsayıcınızda yayınlayın.
 • GA4 mülkündeki verileri kontrol ederek etiketin Google Analytics’te düzgün çalıştığını doğrulayın.

İlgili İçerik: Google Data Studio Nedir? Yeni Başlayanlar İçin GDS Rehberi


WordPress Web Sitesine GA4 İzleme Kodu Nasıl Eklenir?

GA4 izleme kodunu WordPress web sitesine eklemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 • Google Analytics’te yeni bir GA4 mülkü oluşturun ve sağlanan GA4 izleme kodunu kopyalayın.
 • WordPress web sitenize giriş yapın ve “Eklentiler” bölümüne gidin.
 • “WordPress için Google Analytics” eklentisini arayın, yükleyin ve etkinleştirin.
 • Eklentide “Google Analytics” ayarlarına gidin ve GA4 izleme kodunuzu girin.
 • Değişiklikleri kaydedin ve GA4 mülkündeki verileri kontrol ederek izleme kodunun Google Analytics’te doğru bir şekilde çalıştığını doğrulayın.

Yukarıdaki adımlara aşina değilseniz, GA4 izleme kodunu WordPress web sitenize eklemenize yardımcı olması için bir web tasarımcıyla çalışabilirsiniz.


İlgili İçerik: WordPress Google Analytics Kurma


Google Analytics 4’ü Google Looker Studio’ya Bağlamak ve Raporlar Oluşturmak

Google Analytics 4'ü Google Looker Studio'ya Bağlamak ve Raporlar Oluşturmak

Google Analytics 4’ü (GA4) Google Looker Studio’ya bağlamak ve raporlar oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 • Looker’da “Bağlantılar” sayfasına gidin ve bağlantı türü olarak “Google Analytics”i seçin.
 • Yeni bir bağlantı oluşturun ve GA4 mülk kimliği ve geçerli bir OAuth2 istemci kimliği gibi gerekli kimlik bilgilerini girin.
 • Looker Studio’da yeni bir proje oluşturun ve az önce oluşturduğunuz GA4 bağlantısını seçin.
 • GA4 verileriniz için özel boyut ve metrikler oluşturmak üzere Looker’ın yerleşik veri modelleme araçlarını kullanın.
 • Tanımladığınız boyut ve metrikleri kullanarak yeni Looker görünümleri oluşturun ve GA4 verilerini keşfedin.
 • Yeni Looker panoları oluşturun ve oluşturduğunuz görünümleri panolara ekleyin.
 • Panoları planlayın ve yöneticilerinizle ve ekip üyeleriyle paylaşın.
 • GA4 verilerinizdeki belirli metrik veya boyutlara dayalı otomatik uyarılar ayarlamak için Looker’ın veri uyarısı özelliğini de kullanabilirsiniz.

GA4 verilerini Looker’a bağlamak için bir Looker yöneticisi olmanız gerekir. Ayrıca Looker’ın veri modelleme ve pano oluşturma özellikleri hakkında temel bilgilere sahip olmanız da önemlidir.

Google Analytics 4 İle Uygulama Trafiği Takibi

Google Analytics 4 (GA4), mobil ve web uygulamaları için gelişmiş izleme yetenekleri sağlar. Uygulama kullanımını, kullanıcı katılımını ve dönüşümleri izlemenize olanak tanır ve kullanıcı davranışı ve demografik bilgiler hakkında bilgiler sağlar.

GA4 ile uygulama izlemeyi ayarlamak için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekir:

 • Google Analytics’te yeni bir GA4 mülkü oluşturun.
 • “Yönetici” bölümüne gidin ve “Uygulamalar ve Web”i ve ardından “Uygulamalar”ı seçin.
 • “Uygulama Oluştur”u seçin ve uygulama adı, platform ve paket adı gibi gerekli bilgileri girin.
 • GA4 SDK’yı uygulamanıza eklemek için verilen talimatları izleyin. Bu, uygulamanızın kaynak koduna birkaç satır kod eklemeyi içerecektir.
 • GA4 mülkünde, “Etkinlikler” bölümüne gidin ve uygulamanızdaki belirli eylemleri izlemek için özel etkinlikler oluşturun.
 • Uygulamanızdan toplanan verileri görüntülemek için GA4 mülkünde “Raporlar” bölümüne gidin.
 • Android ve iOS uygulama kullanımı ve kullanıcı etkileşimi hakkında bilgi sağlayan, ücretsiz ve sınırsız bir analiz hizmeti olan Google Analytics for Firebase‘i de kullanabilirsiniz.

GA4 ile uygulama izlemeyi ayarlamak için mobil veya web uygulaması geliştirme konusunda deneyim sahibi olmanız gerekir. Ayrıca, izleme kodunu bir üretim ortamına dağıtmadan önce bir geliştirme ortamında test etmeniz de gerekecektir.

Dijital Pazarlamacılar İçin Google Analytics 4 Nasıl Verimli Kullanılabilir?

Google Analytics 4 (GA4), dijital pazarlamacılar tarafından web siteleri ve uygulama trafiği, kullanıcı etkileşimi ve dönüşüm etkinlikleri hakkında bilgi edinmek için verimli bir şekilde kullanılabilecek çok çeşitli özellik ve yetenekler sunar. 

Peki dijital pazarlamacılar GA4’ü verimli bir şekilde nasıl kullanabilir:

1. Kullanıcı davranışını ve demografik bilgileri izleyin

GA4, hangi sayfaları ziyaret ettikleri, web sitenizde veya uygulamanızda ne kadar kaldıkları ve hangi işlemleri yaptıkları gibi kullanıcı davranışlarını izlemenize olanak tanıyan gelişmiş izleme özellikleri sağlar. Ayrıca yaş, cinsiyet ve konum gibi kullanıcı demografik bilgilerini de izlemenize olanak tanır.

2. Anahtar performans göstergelerini (KPI’lar) belirleyin

GA4, işinize özgü KPI’ları belirlemek için kullanılabilecek özel boyut ve metrikler oluşturmanıza olanak tanır. Bu KPI’lar, web sitenizin veya uygulamanızın ne kadar iyi performans gösterdiğini ve nerede iyileştirmeler yapmanız gerektiğini anlamanıza yardımcı olabilir.

3. Özel raporlar oluşturun

GA4, çok çeşitli ve önceden oluşturulmuş raporlar sağlar. Ayrıca özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış özel raporlar da oluşturmanıza olanak tanır. Bu raporlar, işletmeniz için en önemli verilere odaklanmanıza ve alakalı olmayan verileri göz ardı etmenize olanak tanır.

4. Web sitenizi veya uygulamanızı optimize edin

GA4, kullanıcıların web siteniz veya uygulamanızla nasıl etkileşim kurduğuna ilişkin veriler sağlar. Bu verileri analiz ederek, web sitenizin veya uygulamanızın kullanıcı dostu olmayan alanlarını belirleyebilirsiniz. Ardından, genel kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bu alanları optimize edebilirsiniz.

5. Pazarlama kampanyalarınızın etkinliğini ölçün

GA4, pazarlama kampanyalarınızın etkinliğini izlemenize olanak tanır. Özel etkinlikler ve özel boyutlar oluşturup ardından verileri GA4’te analiz ederek kampanyalarınızın performansını izleyebilirsiniz.

6. Mobil uygulamalar için Google Analytics for Firebase‘i kullanın

Google Analytics for Firebase, uygulama kullanımı ve kullanıcı etkileşimi hakkında bilgi sağlayan ücretsiz ve sınırsız bir analiz hizmetidir. Firebase, GA4 ile entegre olur, böylece tüm verilerinizi tek bir yerde görmenize ve mobil uygulamanızın performansı hakkında daha fazla bilgi sağlamanıza olanak tanır.

7. Diğer araçlara bağlanın

GA4, Google Tag Manager, Google BigQuery ve Looker gibi diğer araçlara bağlanabilir. Bu araçlar, verileri ayıklamanıza, özel raporlar, uyarılar ve panolar oluşturmanıza ve bunları ekip arkadaşlarınızla ve yöneticilerinizle paylaşmanıza olanak tanır.

8. GA4’ün Data Studio’sunu kullanın

Google Data Studio, GA4 verilerinizi kullanarak etkileşimli, paylaşılabilir ve özelleştirilebilir panolar oluşturmanızı sağlar. Verilerinizi kolayca görselleştirmenize ve bunları ekip arkadaşlarınızla ve yöneticilerinizle paylaşmanıza olanak tanır.

Bir dijital pazarlamacı olarak GA4’ün güçlü bir araç olduğunu ve bu aracı etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmek için zaman ayırmanız gerektiğini unutmayın. Ayrıca, GA4 mülkünüzü doğru şekilde kurduğunuzdan ve üretim ortamına dağıtmadan önce test ettiğinizden de emin olun.

Markalar Google Analytics 4 Migrasyonu Yaparken Nelere Dikkat Etmelidir?

Markalar, Google Analytics 4’e geçiş yaparken aşağıdaki tüm faktörleri göz önünde bulundurmanız gerekir:

1. Etkinlik İzleme

GA4, bir web sitesi veya uygulamadaki kullanıcı etkileşimlerinin daha esnek ve ayrıntılı izlenmesine olanak tanıyan yeni bir etkinlik izleme sistemi kullanır. Bu noktada markalar, mevcut etkinlik izleme kurulumlarını gözden geçirerek yeni sisteme nasıl geçiş yapacaklarını planlamalıdır.

2. Ölçüm ve Raporlama

GA4, cihazlar arası ve platformlar arası raporlama gibi kullanıcı davranışına ilişkin daha fazla içgörü sağlayabilen yeni ölçüm ve raporlama özelliklerine sahiptir. Bu noktada markalar, mevcut ölçüm ve raporlama ihtiyaçlarını gözden geçirerek yeni yeteneklerden nasıl yararlanacaklarını planlamalıdır.

3. Diğer Araçlarla Entegrasyon

GA4, Google Ads ve Google Marketing Platform gibi diğer Google pazarlama ve reklamcılık araçlarıyla entegre edilebilir. Bu noktada markalar, bu araçların mevcut kullanımlarını gözden geçirerej bunları GA4 ile nasıl entegre edeceklerini planlamalıdır.

4. Veri Taşıma

Markalar, geçmiş verilerini Google Analytics’in önceki sürümünden GA4’e nasıl taşıyacaklarını planlayarak verilerin doğru ve eksiksiz olmasını sağlamalıdır.

5. Eğitim ve Destek

Markalar, ekiplerinin GA4’teki yeni özellikler ve rapor yapıları konusunda eğitildiğinden ve geçiş için ihtiyaç duydukları desteğe sahip olduklarından emin olmalıdır.

Google Analytics 4’e Geçiş Zorunlu Mu?

Önceki Google Analytics’in yükseltilmiş bir sürümü olan Google Analytics 4 (GA4) zorunlu değildir ve hâlâ kullanıma sunulma sürecindedir. Bu yüzden Google Analytics’in önceki sürümü olan Universal Analytics hala kullanılmaya devam edecektir. Ancak Google, GA4’ün belirli bir süre sonra Universal Analytics’in yerini alacağını ve Google Analytics’in varsayılan sürümü olacağını da belirtmektedir.

Bu noktada her iki sürümün özelliklerini değerlendirip karşılaştırmanız ve hangisinin şirketinizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına en uygun şekilde uyum sağlayacağına karar vermeniz gerekir.

Bir marka olarak her iki sürümü de aynı anda kullanabilirsiniz, fakat iki sürümü aynı anda kullanmak, verileri korumak ve analiz etmek için daha fazla kaynak gerektireceği için fazladan iş yükü anlamına gelebilir.

Google Analytics 4 Ücretli Mi?

Google Analytics 4 (GA4), Google tarafından sunulan ücretsiz bir hizmettir. İşletmelerin web sitesi ve uygulama trafiğini izlemelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan bir analiz aracı olan Google Analytics’in en son sürümüdür. Google Analytics’in önceki sürümü olan Universal Analytics’te olduğu gibi GA4’ün kullanımı da ücretsizdir ve çok çeşitli özellik ve yetenekler sunar.

Ancak, makine öğrenimi tabanlı içgörüler ve otomatik raporlama gibi GA4’ün gelişmiş özelliklerinden ve yeteneklerinden tam olarak yararlanmak isteyen işletmelerin, Google’dan Google Analytics 360 gibi ek hizmetler satın alması gerekebilir. Google Analytics 360, Google Analytics 360’ın ücretli bir sürümüdür. İşletmelere daha gelişmiş analiz yetenekleri ve desteği sağlar.

GA4’ün Google Analytics’in güncellenmiş bir sürümü olduğunu, yeni bir ürün olmadığını, mevcut bir ürünün yeni bir sürümü olduğunu bilmeniz önemlidir. Hâlihazırda Google Analytics kullanmakta olan markalardan GA4 kullanımı için ek ücret alınmayacaktır.

Google Analytics 4 Raporları

Kaynak: google

Google Analytics 4 (GA4), işletmelerin web sitesi ve uygulama trafiğini izlemelerine ve analiz etmelerine yardımcı olacak çeşitli raporlar sunar. GA4’te bulunan önemli raporlardan bazıları aşağıdaki şekildedir:

1. Edinme raporları (Acquisition reports)

Bu raporlar; trafik kaynakları, kanallar ve kampanyalar hakkında bilgiler de dahil olmak üzere, kullanıcıların bir işletmenin web sitesini veya uygulamasını nasıl bulduklarına ve bunlarla nasıl etkileşim kurduklarına ilişkin bilgiler sağlar.

2. Etkileşim raporları (Engagement reports)

Bu raporlar; oturumlar, hemen çıkma oranları ve ortalama oturum süresi ve oturum başına sayfa sayısı gibi etkileşim metrikleri hakkında bilgiler dahil olmak üzere, kullanıcıların bir işletmenin web sitesi veya uygulamasıyla nasıl etkileşime geçtiğine ilişkin bilgiler sağlar.

3. Davranış raporları (Behaviour reports)

Davranış raporları; sayfa görüntülemeleri ve kullanıcı akışı hakkında bilgiler dahil olmak üzere kullanıcıların bir işletmenin web sitesinde veya uygulamasında nasıl gezindiği ve bunlarla nasıl etkileşimde bulunduğuna ilişkin bilgiler sağlar.

4. Dönüşüm raporları (Conversion reports)

Dönüşüm raporları, kullanıcıların bir işletmenin web sitesinde veya uygulamasında nasıl dönüşüm gerçekleştirdiğine ilişkin işlemler, gelir ve dönüşüm oranları hakkında bilgiler dahil olmak üzere içgörüler sağlar.

5. Kitle raporları (Audience reports)

Bu raporlar; demografi, ilgi alanları ve davranış kalıpları hakkındaki bilgiler de dahil olmak üzere kullanıcıların kim olduğuna dair bilgiler sağlar.

6. Etkinlik raporları (Event reports)

Bu raporlar, kullanıcıların bir işletmenin web sitesindeki veya uygulamasındaki butonlar, bağlantılar ve formlar gibi belirli öğelerle nasıl etkileşime girdiğine dair bilgiler sağlar.

7. Yaşam boyu değer raporları (Lifetime value reports)

Bu raporlar, gelir, işlemler ve katılım metrikleri hakkında bilgiler de dahil olmak üzere bir kullanıcının yaşam süresi boyunca değerine ilişkin içgörüler sağlar.

8. Makine öğrenimi raporları (Machine learning reports)

GA4, verilerdeki kalıpları ve içgörüleri otomatik olarak belirlemek için makine öğrenimi kullanır. Bu raporlar, verilere dayalı içgörü ve öneriler sağlar.

Fakat yukarıda listelediğimiz tüm bu raporların ayrıntılı olmadığını bilmeniz gerekir. GA4’te çok daha fazla rapor vardır.

Google Analytics 4 ile Event Tracking Nasıl Yapılır?

Google Analytics 4’te (GA4) event tracking, işletmelerin web sitelerinde veya uygulamalarında buton tıklamaları, form gönderimleri ve video oynatma gibi belirli kullanıcı etkileşimlerini izlemelerine olanak tanır. GA4 ile event tracking’i ayarlamak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

 • GA4 arayüzünde “Etkinlikler – Events” bölümüne gidin ve “Etkinlik Oluştur – Create Event” butonuna tıklayın. Daha sonra bir isim vererek ve etkinlik kategorisini, eylemi ve etiketi seçerek etkinliği tanımlayın.
 • Etkinlik oluşturulduktan sonra etkinlik kodunu web sitenize veya uygulamanıza eklemeleri gerekir. Bu, GA4 izleme kodu kullanılarak ve web sitesine veya uygulamaya uygun etkinlik izleme kodu eklenerek yapılabilir.
 • Web sitesini veya uygulamayı yayınlamadan önce düzgün çalıştığından emin olmak için etkinlik izlemeyi test edin. Bu, GA4 hata ayıklama modu kullanılarak veya Google Tag Assistant gibi bir test aracı kullanılarak yapılabilir.
 • Etkinlik izleme ayarlandıktan sonra işletmeler, belirli kullanıcı etkileşimlerini izlemek ve performanslarını ölçmek için GA4’te etkinlik hedefleri belirleyebilir.
 • Event tracking ayarlandıktan ve hedefler yapılandırıldıktan sonra işletmeler, GA4’ün etkinlik raporlarındaki verileri inceleyip analiz edebilir. Burada etkinlik sayısını, etkinlik oranını ve ilgili diğer metrikleri görebilirler. 

GA4 yeni bir event tracking sistemi kullanır. Bu nedenle işletmelerin yeni sistemin özelliklerinden yararlanmak için mevcut event tracking kurulumlarını değiştirmeleri gerekebilir. Ayrıca GA4’te event tracking’in devam eden bir süreç olduğunu bilerek etkinlik izleme kurulumlarını düzenli olarak gözden geçirmeniz ve güncellemeniz gerekir.

Google Analytics 4 ile Segmentasyon Nasıl Yapılır?

Google Analytics 4’te segmentasyon, işletmelerin belirli bir konumdaki kullanıcılar, belirli bir hedefi gerçekleştiren kullanıcılar veya belirli bir etkinlikle etkileşim kuran kullanıcılar gibi web sitesi veya uygulama trafiğinin belirli alt kümelerini analiz etmesine ve anlamasına olanak tanır. GA4’te verileri bölümlere ayırmak için işletmeler aşağıdaki adımları izleyebilir:

 • GA4 arayüzünde “Segmentler – Segments” bölümüne gidin ve “Segment Ekle – Create Segment” butonuna tıklayın.
 • Segment tanımında, çeşitli boyut ve koşullar arasından seçim yaparak segment için kriterleri tanımlayabilirsiniz. Örneğin işletmeler, kullanıcıları konuma, cihaza veya belirli bir etkinlikle etkileşime göre bölümlere ayırabilir.
 • Segment tanımlandıktan sonra segmenti “Segment” açılır menüsünden seçerek GA4 raporlarından herhangi birine uygulayabilirsiniz.
 • Segment uygulandıktan sonra segmentlere ayrılan kullanıcıların web sitesi veya uygulamayla nasıl etkileşim kurduğunu anlamak için GA4 raporlarındaki verileri analiz edebilirsiniz.
 • Segmenti ileride kullanmak üzere kaydedebilir ve daha sonra “Segmentler” bölümünde bulunabilirsiniz.

GA4’te segmentasyon esnek bir özelliktir. Bir işletme olarak daha karmaşık segmentler oluşturmak için birden fazla segmenti birleştirebilir ve farklı içgörüler elde etmek için segmentleri farklı raporlara uygulayabilirsiniz. Ek olarak GA4, işletmelerin makine öğrenimini kullanarak otomatik olarak segmentler oluşturmasına olanak tanıyan ve zamandan ve emekten tasarruf sağlayabilen “Analiz – Analysis” adlı bir özelliğe de mevcuttur.

Google Analytics 4 ile Organic Trafik Analizi Nasıl Yapılır?

Google Analytics 4 organik trafik analizi, kullanıcıların işletmenizin web sitesini veya uygulamasını ücretsiz arama motoru sonuçları aracılığıyla nasıl bulduklarını anlamalarına olanak tanır. 

GA4 ile organik trafiği analiz etmek isterseniz, aşağıdaki adımları uygulamanız gerekir:

 • GA4 arayüzünde, “Edinme – Acquisition” raporlarına gidin ve “Tüm Trafik – All Traffic” raporuna tıklayın.
 • Tüm trafik raporu, organik trafik de dahil olmak üzere tüm trafik kaynaklarını gösterir. Eğer “Kaynak” boyutundan “Organik”i seçerseniz, verileri sadece organik trafiği gösterecek şekilde filtreleyebilirsiniz.
 • İşletmeler, verileri sadece organik trafiği gösterecek şekilde filtreledikten sonra kullanıcıların web sitelerini veya uygulamalarını organik arama aracılığıyla nasıl bulduklarını anlamak için verileri analiz edebilir. Analiz; oturum sayısı, hemen çıkma oranı ve ortalama oturum süresi gibi bilgileri içerebilir.
 • Ayrıca “Edinme” sekmesi altında bulunan “Search Console” raporuna da gidebilirsiniz. Bu rapor, insanların arama motorları aracılığıyla web sitesini veya uygulamayı bulmak için kullandıkları anahtar kelimeleri gösterir.
 • İşletmeler, hangi anahtar kelimelerin web sitelerine veya uygulamalarına en fazla organik trafiği çektiğini ve hangi anahtar kelimelerin en yüksek tıklama oranına ve hangi anahtar kelimelerin en yüksek dönüşüm oranına sahip olduğunu anlamak için de verileri analiz edebilir.
 • İşletmeler GA4’te bulunan “Organik Trafik” segmentini de kullanabilir, bu segment işletmelerin organik trafik kullanıcılarının davranışlarını diğer trafik kaynaklarından ayrı olarak analiz etmelerini sağlar.

Google Analytics 4, işletmelerin organik trafik verilerini analiz etme ve karşılaştırma şeklini etkileyebilecek yeni bir veri modeli kullanır. Bu nedenle, işletmelerin doğru metriklere ve boyutlara baktıklarından emin olmaları ve verileri önceki verilerle karşılaştırmaları gerekir.

Google Analytics 4 ile Ücretli Trafik Analizi Nasıl Yapılır?

Google Analytics 4 ücretli trafik analizi, kullanıcıların işletmenizin ücretli reklam kampanyaları aracılığıyla web sitenizi veya uygulamanızı nasıl bulduklarını anlamalarına olanak tanır. 

GA4 ile ücretli trafiği analiz etmek isterseniz, aşağıdaki adımları uygulamanız gerekir:

 • GA4 arayüzünde, “Edinme” raporlarına gidin ve “Tüm Trafik” raporuna tıklayın.
 •  “Tüm Trafik” raporu, ücretli trafik dahil tüm trafik kaynaklarını gösterir. “Kaynak” boyutundan “Ücretli”yi seçerek verileri sadece ücretli trafiği gösterecek şekilde filtreleyebilirsiniz.
 • Verileri sadece ücretli trafiği gösterecek şekilde filtreledikten sonra kullanıcıların ücretli reklam kampanyaları aracılığıyla web sitenizi veya uygulamanızı nasıl bulduklarını anlamak için verileri analiz edebilirsiniz. Bu veriler, oturum sayısı, hemen çıkma oranı ve ortalama oturum süresi gibi bilgileri içerebilir.
 • GA4’te bulunan “Ücretli Trafik” segmentini de kullanabilirsiniz, bu segment işletmelerin ücretli trafik kullanıcılarının davranışlarını diğer trafik kaynaklarından ayrı olarak analiz etmelerine olanak tanır.
 • İşletmeler ayrıca “Edinme” sekmesi altında bulunan “Search Console” raporuna da gidebilir. Bu rapor, insanların ücretli arama yoluyla web sitesini veya uygulamayı bulmak için kullandıkları anahtar kelimeleri gösterir.
 • Bu sayede hangi anahtar kelimelerin web sitenize veya uygulamanıza en çok ücretli arama trafiğini çektiğini, hangi anahtar kelimelerin en yüksek tıklama oranına sahip olduğunu ve hangi anahtar kelimelerin en yüksek dönüşüm oranına sahip olduğunu anlamak için verileri analiz edebilirsiniz.

GA4’te, ücretli kampanyalar için dönüşüm ve kitle izlemeyi kurma süreci de GA3’e benzerdir, ancak kurulum süreci ve kullanıcı arayüzü farklıdır. Ayrıca GA4, işletmelerin ücretli trafik verilerini nasıl analiz ettiğini ve karşılaştırdığını etkileyebilecek yeni bir veri modeli kullanır. Bu nedenle, işletmelerin doğru metriklere ve boyutlara baktıklarından emin olmaları ve verileri önceki verilerle karşılaştırmaları gerekir.

Google Analytics 4 ile Sosyal Medya Trafik Analizi Nasıl Yapılır?

Google Analytics 4 (GA4) sosyal medya trafiği analizi, kullanıcıların işletmenizin sosyal medya platformları aracılığıyla web sitenizi veya uygulamanızı nasıl bulduğunu anlamanıza olanak tanır. 

GA4 ile sosyal medya trafiğini analiz etmek isterseniz, aşağıdaki adımları uygulamanız gerekir:

 • GA4 arayüzünde, “Edinme” raporlarına gidin ve “Tüm Trafik” raporuna tıklayın.
 • “Tüm Trafik” raporu, sosyal medya trafiği de dahil olmak üzere tüm trafik kaynaklarını gösterir. Bu noktada “Kaynak” boyutundan “Sosyal”i seçerek verileri sadece sosyal medya trafiğini gösterecek şekilde filtreleyebilirsiniz.
 • Verileri sadece sosyal medya trafiğini gösterecek şekilde filtreledikten sonra kullanıcıların web sitenizi veya uygulamanızı sosyal medya platformları aracılığıyla nasıl bulduğunu anlamak için verileri analiz edebilirsiniz. Bu veriler, oturum sayısı, hemen çıkma oranı ve ortalama oturum süresi gibi bilgileri içerebilir.
 • Ayrıca GA4’te bulunan “Sosyal Medya Trafiği – Social Media Traffic” segmentini de kullanabilirsiniz. Bu segment işletmenizin sosyal medya trafiği kullanıcılarının davranışlarını diğer trafik kaynaklarından ayrı olarak analiz etmenizi sağlar.
 • İsterseniz, “Edinme” sekmesi altında bulunan “Sosyal” raporuna da gidebilirsiniz. Bu rapor size web sitesine veya uygulamaya en çok trafik çeken sosyal medya platformlarını gösterecektir.
 • Son olarak hangi sosyal medya platformlarının web sitenize veya uygulamanıza en fazla trafiği çektiğini ve hangi platformların en yüksek tıklama oranına ve en yüksek dönüşüm oranına sahip olduğunu anlamak için verileri analiz edebilirsiniz.

GA4’te sosyal medya trafiğini doğru bir şekilde izlemek istiyorsanız, GA4’te sosyal medya kanallarını kurmanız ve web sitelerinde veya uygulamalarında GA4 izleme kodunu kullanmanız gerekir. Ayrıca GA4, işletmelerin sosyal medya trafik verilerini nasıl analiz ettiğini ve karşılaştırdığını etkileyebilecek yeni bir veri modeli kullanır. Bu sayede işletmeler doğru metrik ve boyutlara baktıklarından emin olabilir ve verileri önceki GA sürümüyle karşılaştırabilir.

Google Analytics 4 ile Özel Raporlar Nasıl Oluşturulur?

Kaynak: google

Google Analytics 4 (GA4) ile özel raporlar oluşturmak, işletmelerin verileri ihtiyaçlarına özel bir şekilde düzenleyip analiz ederek web sitelerinin veya uygulamalarının performansını daha iyi anlamalarına olanak tanır. 

GA4 ile özel raporlar oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 • GA4 arayüzünde “Raporlar – Reports” bölümüne gidin ve “Özel Raporlar – Custom Reports”ı seçin.
 • Yeni bir rapor oluşturmak için “Oluştur – Create” butonuna tıklayın.
 • Oluşturmak istediğiniz rapor türünü seçin. 
 • Rapora dahil etmek istediğiniz metrik ve boyutları seçin. Çok çeşitli standart metrikler ve boyutlar arasından seçim yapabilir veya özel metrikler ve boyutlar oluşturabilirsiniz.
 • Verileri belirli bir oturum veya kullanıcı alt kümesine göre daraltmak için rapora filtreler uygulayın.
 • Tüm metrikleri ve boyutları seçip filtreleri uyguladıktan sonra “Rapor Oluştur” butonuna tıklayarak raporu oluşturabilirsiniz.
 • Raporu oluşturduktan sonra kaydedebilir ve işletmenizdeki diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz. Raporu paylaşmak için CSV, PDF veya JSON formatında dışa aktarabilir veya raporun bağlantısını paylaşabilirsiniz.

GA4’te özel raporlar oluşturmak biraz teknik bilgi ve GA4’ün nasıl çalıştığına dair pratik gerektirir. Ayrıca, GA4’te özel raporlar oluşturma süreci GA3’ten farklı olabilir. Bu nedenle işletmelerin yeni veri modeli ve kullanıcı arayüzüne aşina olduklarından emin olmaları gerekir.


İlgili İçerikler:

Google Ads (Adwords) Nedir? Google’a Reklam Nasıl Verilir?

Google Trends Nedir, Ne İşe Yarar? Dijital Pazarlamada Kullanıcı Eğilimlerini Anlama

Multisearch (Çoklu Arama) Nedir, Nasıl Kullanılır? Google Lens ile Arama Dünyasını Yeniden Keşfedin

Google Lens Nedir? Multisearch Sistemi İle Nasıl Kullanılır?

10 Adımda Dijital Pazarlama Nasıl Yapılır?

KPI Nedir? Dijital Pazarlama Çalışmalarında Kampanya Başarı Faktörlerini/Metriklerini Belirleme

No-code Nedir? Nocode Platformları ile Kod Yazmadan Uygulama Geliştirmek Mümkün Mü?

10 Adımda E-Ticaret Sitesi Nasıl Kurulur?

Google Search Console Web Site Ekleme

İşletmeler İçin Google My Business (Google Benim İşletmem) Rehberi

Google Keep Nedir, Ne İşe Yarar?

Google Drive Nedir, Ne İşe Yarar? Yeni Başlayanlar için Google Drive Rehberi

Google Slider Nedir, Google Slider ile Başarılı Sunum Nasıl Hazırlanır?

JavaScript Nedir? Yeni Başlayanlar İçin Temelden İleriye Aksiyonel JS Rehberi

Domain Sorgulama