SOC Nedir? Kurulumu, Çalışma Yapısı ve Veri Güvenliğine Faydaları

SOC Nedir? Kurulumu, Çalışma Yapısı ve Veri Güvenliğine Faydaları
Hosting Fiyatları

Güvenlik Operasyon Merkezi yani Security Operations Center (SOC), bir işletmedeki güvenlik tehditlerini izlemek, tespit etmek, analiz etmek ve bunlara yanıt vermekten sorumlu merkezi bir birimdir. Bir işletmenin kritik varlıklarının ve bilgi sistemlerinin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini sağlamaya yardımcı olur. SOC, gerçek zamanlı güvenlik izleme ve tehdit algılama sağlamak için izinsiz giriş tespit/önleme sistemleri, güvenlik duvarları, güvenlik bilgileri ve olay yönetimi (SIEM) çözümleri gibi çeşitli güvenlik teknolojileri kullanır.

SOC Nasıl Çalışır?

SOC Nasıl Çalışır?
Kaynak: comptia

Bir SOC temel olarak aşağıdaki adımlarda çalışır:

1. İzleme

SOC, güvenlik duvarlarından, saldırı tespit sistemlerinden ve sunuculardan gelen günlükler gibi çeşitli kaynaklardan güvenlikle ilgili çeşitli veri ve bilgileri toplar ve analiz eder.

2. Tehdit Tespiti

SOC, potansiyel güvenlik tehditlerini belirlemek ve bunlara karşı uyarıda bulunmak için izinsiz giriş tespit sistemleri ve güvenlik bilgileri ve olay yönetimi (SIEM) çözümleri gibi çeşitli güvenlik araçları kullanır.

3. Analiz

SOC, tespit edilen güvenlik olaylarının önem derecesini önceliklendirir, değerlendirir ve uygun eylem planını belirler.

4. Yanıt

SOC, etkilenen sistemleri izole etme, tehdidi kontrol altına alma ve normal operasyonları geri yükleme gibi görevleri içerebilen güvenlik olaylarına yönelik yanıtı koordine eder ve yürütür.

5. Raporlama

SOC, yönetim, denetçiler ve düzenleyiciler gibi paydaşlara güvenlik durumu ve güvenlik olayları hakkında düzenli raporlar sunar.

6. Sürekli iyileştirme

SOC, yeni ve gelişen güvenlik tehditlerini tespit etmede ve bunlara yanıt vermede etkili olmasını sağlamak için süreç ve prosedürleri sürekli olarak gözden geçirir ve geliştirir.

Security Operations Center (SOC) Neden Önemlidir?

SOC önemlidir çünkü:

 • Bir işletmeye yönelik güvenlik tehditlerinin merkezi ve sürekli izlenmesini sağlar.
 • Güvenlik olaylarının zamanında tespit edilmesini, analiz edilmesini ve bunlara yanıt verilmesini kolaylaştırır.
 • İşletmenin genel güvenlik duruşunu geliştirir.
 • Güvenlik ihlallerini önlemeye, kontrol altına almaya ve hafifletmeye yardımcı olur.
 • Mevzuat gereklilikleri ve endüstri standartlarına uygunluğun sürdürülmesine yardımcı olur.
 • Hassas verilerin ve kritik varlıkların gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumaya yardımcı olur.
 • Bir işletme içindeki farklı ekip ve departmanlar arasında güvenlik istihbaratı ve bilgilerinin paylaşımını kolaylaştırır.

Güvenlik Operasyon Merkezi (Security Operations Center) Ne İşe Yarar?

Bir Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 • Gerçek zamanlı güvenlik izleme ve tehdit tespiti
 • Olay müdahalesi ve yönetimi
 • Güvenlik açığı yönetimi ve iyileştirme
 • Uyumluluk yönetimi ve raporlama
 • Güvenlik istihbaratı ve tehdit analizi
 • Güvenlik olayı yönetimi ve günlük analizi
 • Kötü amaçlı yazılım analizi ve tehdit önleme
 • Risk değerlendirmesi ve yönetimi
 • Sızma testi ve güvenlik değerlendirmeleri
 • Çalışanlar için güvenlik bilinci ve eğitimi
 • Güvenlik süreç ve prosedürlerinin sürekli iyileştirilmesi

SOC Ekibindeki Temel Roller

SOC ekibindeki temel roller aşağıdaki şekildedir:

1. Olay yanıtlayıcısı

Güvenlik araçlarını yapılandırır ve izler; tehditleri öncelik sırasına koyar ve sınıflandırır.

2. Güvenlik araştırmacısı

Etkilenen ana bilgisayarlar ve cihazları tanımlar, çalışan ve sonlandırılan işlemleri değerlendirir, tehdit analizi gerçekleştirir.

3. Gelişmiş güvenlik analisti

Bilinmeyen güvenlik açıklarını tanımlar, geçmiş tehditleri inceler, satıcı ve ürün sağlığını değerlendirir.

4. SOC yöneticisi

Tüm SOC ekibini yönetir, CISO, ekip liderleri, yöneticiler ve ortaklarla iletişim kurar.

5. Güvenlik mühendisi ve mimarı

Genel güvenlik mimarisini yönetir, mimarinin geliştirme döngüsünün bir parçası olmasını sağlar.

Artık bir SOC ekibinin sahip olduğu farklı personeli bildiğinize göre, gereksinimlerinize ve işletmenizin büyüklüğüne göre SOC ekip üyelerinizi seçebilirsiniz. 

Güvenlik Operasyon Merkezi Türleri

İki ana Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) türü vardır:

1. Dahili SOC

Dahili bir SOC, organizasyonun güvenliğini yönetmekten sorumlu bir organizasyon içindeki özel bir şirket içi ekiptir.

2. Yönetilen SOC

Yönetilen SOC, birden çok istemcinin güvenliğini yönetmek için üçüncü taraf satıcı tarafından sağlanan dış kaynaklı bir hizmettir. Bu tür SOC, genellikle 24 saat güvenlik izleme, olay yanıtı ve tehdit analizi hizmetleri sunar.

Her iki SOC türünün de kendi avantajları ve dezavantajları vardır ve kuruluşlar bütçe, güvenlik ortamının karmaşıklığı ve güvenlik gereksinimleri gibi faktörlere dayalı olarak ihtiyaçlarına en uygun SOC türünü seçebilir.

SOC (Security Operation Center) Avantajları

Bir Güvenlik Operasyon Merkezine (SOC) sahip olmanın avantajları aşağıdakileri içerir:

1. İyileştirilmiş bir güvenlik duruşu

SOC, güvenlik tehditlerini sürekli izleyerek ve bunlara yanıt vererek bir işletmenin genel güvenlik duruşunu geliştirmesine yardımcı olur.

2. Daha hızlı olay yanıtı

SOC, güvenlik ihlallerinin işletme üzerindeki etkisini en aza indirerek güvenlik olaylarına daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verir.

3. Gelişmiş tehdit tespiti

SOC, güvenlik tehditlerini daha doğru ve gerçek zamanlı olarak tespit etmek için izinsiz giriş tespit sistemleri ve güvenlik bilgileri ve olay yönetimi (SIEM) çözümleri gibi çeşitli güvenlik teknolojilerini kullanabilir.

4. Uyumluluk yönetimi

SOC, işletmelerin düzenleyici gerekliliklere ve endüstri standartlarına uygunluğu sürdürmesine yardımcı olur.

5. Maliyet tasarrufu

SOC, güvenlik operasyonlarını merkezileştirerek ve nokta çözümlerinin sayısını azaltarak işletmelerin genel güvenlik maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olur.

6. Gelişmiş bilgi paylaşımı

SOC, bir işletme içindeki farklı ekip ve departmanlar arasında güvenlik istihbaratı ve bilgilerinin paylaşımını kolaylaştırabilir.

7. Daha iyi risk yönetimi

SOC, işletmelerin güvenlik risklerini daha etkin bir şekilde değerlendirmelerine ve yönetmelerine yardımcı olur. Böylece işletmenizin genel riskini azaltabilir.

SOC Kurulumu

Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) kurulumu, bir işletmenin güvenlik durumunu izlemek ve yönetmekten sorumlu merkezi bir birim kurma ve yapılandırma sürecini ifade eder. Temel bir SOC kurulumu aşağıdaki bileşenleri içerir:

 • Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi (SIEM) sistemi
 • Tehdit istihbaratı beslemeleri
 • Güvenlik araçları ve teknolojileri (ör. güvenlik duvarları, saldırı tespit/önleme sistemleri)
 • Güvenlik analisti iş istasyonları
 • İletişim ve işbirliği araçları (ör. sohbet, e-posta, olay müdahale yönetimi platformu)
 • Fiziksel güvenlik önlemleri (örn. erişim kontrolleri, kameralar)
 • Standart işletim prosedürleri (SOP’ler) ve olay müdahale planları

Bir SOC kurulumunun amacı, işletmenin güvenlik duruşunun kapsamlı bir görünümünü sağlamak ve olası tehditlere hızlı yanıt verilmesini sağlamaktır.

Güvenlik Operasyon Merkezinin Veri Güvenliğine Faydaları

Güvenlik Operasyon Merkezi’nin (SOC) veri güvenliğine faydaları aşağıdaki şekildedir:

 • İyileştirilmiş tehdit algılama ve yanıt süresi
 • Hassas veriler için gelişmiş koruması
 • Güvenlik yönetmelik ve standartlarına uygunluk
 • Güvenlik olaylarının merkezi yönetimi
 • Daha iyi risk değerlendirmesi ve yönetimi
 • Artan operasyonel verimlilik
 • Güvenlik ekipleri arasında geliştirilmiş işbirliği
 • Otomasyon yoluyla azaltılmış güvenlik maliyetleri
 • Gerçek zamanlı veri analizi ile daha iyi karar verme
 • İyileştirilmiş genel güvenlik duruşu ve azaltılmış güvenlik riskleri

SOC İle İlgili En Çok Sorulan Sorular

1. Neden bir güvenlik operasyon merkezine ihtiyacınız var?

Bir işletmenin veri ve varlıklarını koruması çok önemlidir. Bu noktada bir SOC, bir ağı koruyabilir ve bir işletmelerin siber saldırılara karşı daha az savunmasız olmasını sağlar.

2. Bir SOC neyi izlemelidir?

Sunucular, veri tabanları ve yönlendiriciler dahil olmak üzere hem dahili hem de harici kaynaklardan gelen tüm ağ trafiğini izlemelidir.

3. NOC ve SOC arasındaki fark nedir?

Bir ağ operasyon merkezi (NOC), siber güvenlik tehditleri yerine bir ağın çalışma süresini izlemeye odaklanır.

4. SOC ve SIEM arasındaki fark nedir?

Güvenlik bilgileri ve olay yönetimi (SIEM), SOC ekiplerinin yararlanabileceği uyarılar ve ağ kullanım karşılaştırmaları sağlayan bir ağ izleme çözümüdür.


İlgili İçerikler:

Siber Güvenlik Nedir? İnternet Ortamında Veri Güvenliğini Nasıl Sağlarız?

TLS Nedir, Nasıl Çalışır? HTTPS, TLS ve SSL

VPN Nedir?  2022’nin En İyi VPN Servisleri

Ransomware Nedir? Ransomware Saldırısından Nasıl Korunursunuz?

Exploit Nedir? Ne Amaçla Kullanılır? Exploit Saldırıları ve En Etkili Korunma Yöntemi

Dark Web Nedir? Dark Web vs. Deep Web: İnternetin Karanlık Yüzü

IPS ve IDS Nedir? Nasıl Çalışır?

İntranet Nedir? Ne İşe Yarar?

Virüs Temizleme: Bilgisayar veya Telefondan Virüs Temizleme

Domain Sorgulama