JSON, açılımı Javascript Object Notation olan, Key-Value (anahtar-değer) çiftlerinden oluşan metin biçimidir ve veri depolamak veya veri transferi gibi işlemler için kullanılmaktadır. XML ile benzerlik göstermekle birlikte, XML’den daha basit ve hızlı çalışmakta, yapısı itibariyle de daha küçük boyutlu veriler yazılabilmektedir. JSON Javascript’ten esinlenilerek yapılmışsada, diğer programlama dillerinden bağımsız olarak çalışmaktadır.

JSON nedir

JSON’un Yapısı Nasıldır?

JSON, Number, String, Boolean, Array,Object ve null olmak üzere 6 veri tipine sahiptir.

Number (Sayı): Sekizli (octal) ve onaltılı (hexadecimal) rakamlardan oluşur. C ve Java dilindeki sayılarla benzerdir.

String (Yazı): Çift tırnak içinde, ters-bölü kodlarına da izin veren, sıfır veya daha fazla Unicode karakterin birleşiminden oluşmaktadır. Bir karakter, string (yazı) tipindeki tek karakter olarak gösterilebilir. C ve Java dilindeki string benzerdir.

Boolean (Bole): true (doğru) ya da false (yanlış) değer olarak kullanılmaktadır.

Object (Nesne): isim/değer çiftlerinin sırasız birleşiminden oluşur. Nesne tanımlaması, {kıvırcık parantez aç ile başlar ve }kıvırcık parantez kapa ile biter. Her “isim”den sonra :iki nokta üstüste gelir ve isim/değer çiftleri ,virgül ile ayrılır.

Array (Diziler): Sıralı değer listesidir. Bir dizi [köşeli parantez aç ile başlar ve ] köşeli parantez kapa ile biter. Değerler ,virgül ile ayrılır.

Null (Boş): Herhangi bir bilgi yoksa boşluk olarak tanımlanabilir.

JSON’un Key-Value bölümlerinden oluştuğunu belirtmiştik. JSON ile veri oluşturmak oldukça kolaydır. Yeni Metin Belgesi (.txt)  ile bile JSON kodlama yapabilirsiniz.

Key (Anahtar):  nesnenin özelliklerini ifade eder ve tırnak işaretleriyle çevrilerek belirtilir.

Value (Değer): Value, çift tırnak içinde bir string (yazı)sayıtrue (doğru)false (yanlış)null (boş değer)object (nesne) veya array (dizi) olabilir. Bu yapılar bir birlerinin içinde tekrar edebilirler.

JSON ve XML Arasındaki Farklar Nelerdir?

 • XML’de ve ile elementler tanımlanır. JSON da ise element { .. } şeklindedir.
 • JSON çıkış noktası Javascript iken , XML markup dillerinden çıkmıştır.
 • JSON, Javascript’in dilinin bir özelliğidir ve Javascript tarafından desteklenmektedir.
 • JSON’un , XML’e göre daha kısa yazılır ve daha kolay okunabilmektedir.
 • JSON’da dizi desteği vardır. XML’de böyle bir kavram yer almamaktadır.
 • JSON, XML’e göre daha hızlıdır ve daha küçüktür.
 • JSON, XML gibi geliştirilebilir bir yapı değildir.

JSON Kod Düzeltme Araçları

Büyük verilerin işlendiği veya IDE*‘siz kalınan bazı durumlarda salt text olarak okuyup yazmak sorun yaratabiliyor. JSON Editor Online buna benzer durumlarda kullanabileceğiniz kullanışlı online bir uygulama. Sorunsuz bir JSON ağacı oluşturmak istediğinizde veya IDE’nizin yetersiz kaldığı durumlarda bu uygulamadan yararlanabilirsiniz.

Aşağıdaki yazılımları kullanarak, JSON dosyalarını açıp inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

JSON Dosyalarını Mac Platformunda Açmak için;

 • Apple TextEdit
 • Bare Bones TextWrangler
 • MacVim
 • Mozilla Firefox
 • Diğer Metin Editörleri

JSON Dosyalarını Windows Platformunda Açmak için;

JSON Dosyalarını Linux Platformunda Açmak için;

 • Vim
 • Pico
 • GNU Emacs
 • Mozilla Firefox
 • Diğer Metin Editörleri
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments