.com Domain Kayıt veya Transfer 8.95$ yerine sadece 6.95$ - Alan adınızı kaydetmek için tıklayın!

Persist ASP Upload

Bileşen kodları :
—————————————-

<HTML>
<BODY>

<%
Set Upload = Server.CreateObject(”Persits.Upload”)
Count = Upload.Save(”c:\upload”)

Response.Write Count & ” file(s) uploaded to c:\upload”

%>

</BODY>
</HTML>
 

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

Benzer Diğer Makaleler