Cdonts ile Mail Gönderimi

Cdonst bileşen kodları :
——————————————
<%
  Action = Request.Form(”Action”)
  xKimden = request.form(”StrKimden”)
  xMesaj =  request.form(”mesaj”)
 
  if Action <> “” Then
   if xKimden = “” or xMesaj = “” Then
 Response.Write(”Tüm Form Alanlarını Doldurun! << Geri”)
 Response.End
 end if
 Set posta = server.createobject(”CDONTS.Newmail”)
 posta.from = xKimden
 posta.to = “
mail@domain.com
 posta.subject = “CDONTS TEST”
 posta.body = xMesaj
 On Error Resume Next
 posta.send
 if Err.Number <> 0 then
 Response.Write “Mail Gönderilemedi!! Hata : “& Err.Description
 else
 Response.Write “Mail “& xKimden &” adresine gönderildi!!”
 end if
 set posta = nothing
  end if
%>
 

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

Benzer Diğer Makaleler