Core Web Vitals Dijital Pazarlama Tasarım Web Sitesi

UI (User Interface) & UX (User Experience) Nedir? İnternet Sitesi Yapımında ve Dijital Pazarlama Çalışmalarında UI & UX Önemi

Hosting Fiyatları

UX, “kullanıcı deneyimi”, UI, “kullanıcı arayüzü” anlamına gelir. UX/UI tasarımı, yazılım ve web siteleri için kullanıcı deneyimi ve kullanıcı arayüzlerinin tasarımını ifade eder. Genellikle birlikte çalışan ve birbiriyle yakından ilişkili iki alan olduklarından, sık sık bir araya gelirler.

İyi ve Verimli UX/UI Tasarımının Etkileri

 • Forester tarafından yapılan bir araştırmaya göre, İyi UI bir web sitesinin dönüşüm oranını %200’e kadar artırabilirken, daha iyi bir UX tasarımı, dönüşüm oranını %400’e kadar artırabilir.
 • UX tasarımına yatırılan her 1 Dolar, 2 Dolar ile 100 Dolar arasında bir ROI ile sonuçlanır.
 • Mobify’a göre, “Ana sayfa yükleme hızındaki her 100 ms’lik düşüş, oturum tabanlı dönüşümde %1,11’lik bir artışa yol açtı ve yıllık ortalama yaklaşık 380.000 Dolar tutarında bir gelir artışı sağladı. Ek olarak, ödeme sayfasının yüklenme hızındaki 100 ms’lik düşüş, oturuma dayalı dönüşümde %1,55’lik bir artışa tekabül etti ve bu da yıllık ortalama yaklaşık 530.000 ABD Doları tutarında bir gelir artışı sağladı.”
 • Beş saniye içinde yüklenen web siteleri, yavaş yüklenen sitelere göre %25 daha yüksek reklam görüntülenebilirliğine, %70 daha uzun oturumlara ve %35 daha düşük hemen çıkma oranlarına sahiptir.
 • İnsanların %70’i maddelendirilmiş bir listeye bakarken, yalnızca %55’i maddelendirilmemiş bir listeye bakıyor.
 • Bir web sitesinin kullanıcı deneyimini beğenen mobil ziyaretçilerin %67’si muhtemelen bir satın alma işlemi gerçekleştirecektir.
 • Yetişkin kullanıcıların yaklaşık %85’i, bir işletmenin mobil sayfasının masaüstü sürümü kadar veya ondan daha iyi olması gerektiğine inanıyor.
 • Yayıncıların %71’i, mobil cihazlarda iyi organize edilmiş görünen içeriğin olumlu kullanıcı deneyimi geri bildirimlerini artırdığını söylüyor.
 • Uxcam’e göre, %72’si altı veya daha fazla kişiye iyi deneyimlerden bahsedecek.
 • Sayfa yükleme hızını 8 saniyeden 2 saniyeye düşürmek, dönüşüm oranlarını %74’e kadar artırabilir.

Kaynak: Yukarıdaki verileri Wildernessagency.com içeriğinden alınmıştır.

UI Tasarım Nedir?

UI Tasarım Nedir?

UI tasarımı, user interface (kullanıcı arayüzü tasarımı) anlamına gelir ve yazılım ve web siteleri için kullanıcı arayüzlerinin tasarımını ifade eder. UI tasarımı, kullanıcıların yazılım veya web sitesiyle etkileşime girmesine yardımcı olan simgeler ve butonlar gibi görsel öğelerini oluşturmayı içerir. UI tasarımının amacı, kullanıcının yazılım veya web sitesiyle olan deneyimini mümkün olduğunca sorunsuz ve sezgisel hale getirmektir.

UI tasarımcıları, kullanıcı arayüzünün prototiplerini oluşturmak için Photoshop, Sketch ve Figma gibi çeşitli araçlar kullanır. Ayrıca geri bildirim toplamak ve tasarımlarını yinelemek için kullanıcı araştırma ve testlerini de kullanırlar.

UI tasarımının bazı temel unsurları aşağıdakileri içerir:

 • Düzen: Ekrandaki öğelerin düzeni
 • Tipografi: Yazı karakter ve yazı tipi boyutlarının kullanımı
 • Renk: Görsel hiyerarşi ve marka oluşturmak için renk kullanımı
 • İkonografi: Eylem veya kavramları temsil etmek için simgelerin kullanılması
 • Duyarlı tasarım: Kullanıcı arayüzünün farklı cihaz ve ekran boyutlarında iyi çalışmasını sağlama

UI tasarımcıları, yazılımı veya web sitesini kullanmanın genel deneyimine odaklanan UX tasarımcılarıyla ve tasarımları kodda uygulayan geliştiricilerle yakın çalışır. UI, UX ve geliştirme ekipleri birlikte uyumlu ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi oluşturmak için çalışır.

UX Tasarım Nedir?

UX Tasarım Nedir?

UX tasarımı, user experience yani kullanıcı deneyimi tasarımı anlamına gelir. Bir web sitesi veya yazılım uygulaması gibi bir ürünü kullanmanın genel deneyiminin tasarımını ifade eder. UX tasarımcıları, kullanımı kolay, keyifli ve kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayan ürünler yaratmaya odaklanır.

UX tasarımı, tasarımın yanı sıra psikoloji, sosyoloji ve kullanıcı araştırması dahil olmak üzere çok çeşitli disiplinleri içerir. UX tasarımcıları, kullanıcıların ihtiyaç ve hedeflerini anlamak için kullanıcı araştırması yapar ve ardından bu bilgileri, ürünün genel kullanım deneyimini tasarlamak için kullanır. Bu, ürünün düzeninden görünüşüne ve verdiği hisse kadar her şeyi içerebilir.

UX tasarımının bazı temel unsurları aşağıdakileri içerir:

 • Kullanıcı akışları: Bir kullanıcının bir görevi tamamlamak için attığı adımlardır.
 • Wireframing: Ürünün düzeninin ve yapısının kaba taslaklarının oluşturulmasıdır.
 • Prototip oluşturma: Kullanıcılarla test etmek için ürünün etkileşimli modellerini oluşturulmasıdır.
 • Kullanıcı testi: Tasarımı iyileştirmek ve geliştirmek için kullanıcılardan geri bildirim alır.

UX tasarımcıları, kullanıcı arayüzünün görsel tasarımına odaklanan UI tasarımcıları ve tasarımları kodda uygulayan geliştiriciler ile yakın çalışır. UX, UI ve geliştirme ekipleri birlikte uyumlu ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi oluşturmak için çalışır.

UI vs. UX Arasındaki Fark Nedir?

UI vs. UX Arasındaki Fark Nedir?

UI tasarımı, ürünün görünümü ve verdiği hisle ilgilenirken, UX tasarımı, ürünü kullanmanın genel deneyimi ile ilgilidir. Fakat her ikisi de birlikte çalışır.

Bir ev tasarladığınızı hayal edin. UX temel ve duvarlar ise, UI ise boya ve mobilya olacaktır.

Jonathan Widawski, CEO at Maze

Basit bir örnekle açıklamak gerekirse, UI tasarımını bir evin iç tasarımı, UX tasarımını ise evin mimarisi olarak düşünebilirsiniz. İç tasarım evin görünüşünü ve verdiği hissi, mimari ise evin düzenini ve işlevselliğini belirler. Her ikisi de konforlu ve fonksiyonel bir yaşam alanı yaratmak için önemlidir.

 • UX tasarımı tamamen kullanıcı problemlerini tanımlamak ve çözmekle ilgilidir; UI tasarımı tamamen sezgisel, estetik açıdan hoş, etkileşimli arayüzler oluşturmakla ilgilidir.
 • UX tasarımı genellikle ürün geliştirme sürecinde önce gelir, ardından UI gelir. UX tasarımcısı, kullanıcı yolculuğunun ana hatlarını çizer; UI tasarımcısı daha sonra onu görsel ve etkileşimli öğelerle doldurur.
 • UX her türlü ürün, hizmet veya deneyim için geçerli olabilir; UI, dijital ürünlere ve deneyimlere özeldir.

UX Tasarımı Mı Yoksa, UI Tasarımı Mı Önemli?

UX Tasarımı Mı Yoksa, UI Tasarımı Mı Önemli?

Başarılı bir ürün oluşturmak için hem UX hem de UI tasarımı önemlidir. UX tasarımcıları, kullanımı kolay, keyifli ve kullanıcının ihtiyaç ve hedeflerini karşılayan ürünler yaratmaya odaklanır. UI tasarımcıları ise bir ürünün görünümünü ve hissini yaratmaya ve kullanıcıların ürünle etkileşimini kolaylaştırmaya odaklanır.

Bir ürünün tasarımında hem UX hem de UI tasarımı önemli roller oynadığından hangisinin daha önemli olduğunu söylemek zordur. İyi tasarlanmış bir kullanıcı arayüzü, ürünün kullanımını daha keyifli hale getirebilirken, iyi bir kullanıcı deneyimi, ürünün kullanıcının ihtiyaçlarını ve hedeflerini karşılamasını sağlayabilir. Sonuç olarak, sezgisel ve kullanımı zevkli bir ürün yaratmak için her ikisi de önemlidir diyebiliriz.

UX/UI Tasarım Süreci

UX/UI Tasarım Süreci

UX/UI tasarım süreci, belirli bir projeye ve ekibe bağlı olarak değişebilir, ancak süreç genellikle aşağıdaki şekildedir:

1. Araştırma

UX tasarımcıları, kullanıcıların ihtiyaç ve hedeflerini anlamak için kullanıcı araştırması yapar. Bu, anketleri ve kullanılabilirlik testlerini içerebilir.

2. Fikir oluşturma ve planlama

UX tasarımcıları, ürünün tasarımına yönelik fikirler bulmak için araştırma aşamasından elde edilen bilgileri kullanır. Bu, kullanıcı akışları, wireframes ve prototipler oluşturmayı içerebilir.

3. Tasarım

UI tasarımcıları; düzen, tipografi ve renk şeması dahil olmak üzere ürünün görsel tasarımını oluşturmak için UX tasarımcılarıyla birlikte çalışır.

4. Geliştirme

Geliştiriciler, tasarımı kodda uygulamak için UX ve UI tasarımcılarıyla birlikte çalışır.

5. Test etme

UX tasarımcıları, geri bildirim toplamak ve tasarımı iyileştirmek için kullanıcı testleri gerçekleştirir.

İnternet Sitesi Yapımında ve Dijital Pazarlama Çalışmalarında UI & UX Önemi

UI (Kullanıcı Arayüzü) ve UX (Kullanıcı Deneyimi), bir web sitesinin veya dijital pazarlama kampanyasının etkinliği ve başarısı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi, internet sitesi yapımında sezgisel ve eğlenceli bir kullanıcı deneyimi oluşturmak için önemlidir. İyi tasarlanmış bir kullanıcı arayüzü, kullanıcıların ihtiyaç duydukları bilgileri bulmalarını ve web sitesiyle etkileşime girmelerini kolaylaştırırken, iyi bir kullanıcı deneyimi, web sitesinin kullanıcının ihtiyaç ve hedeflerini karşılamasını sağlar. Bu, artan etkileşim, dönüşümler ve web sitesiyle ilgili genel memnuniyet sağlayabilir.

Aynı şekilde UI ve UX dijital pazarlamada da önemlidir, çünkü kullanıcıların bir markayı nasıl algıladığını ve etkileşim kurduğunu etkileyebilir. İyi tasarlanmış bir web sitesi veya dijital pazarlama kampanyası, marka hakkında olumlu bir izlenim yaratabilir ve kullanıcıları markayla daha fazla etkileşime geçmeye teşvik edebilir. Öte yandan, kötü tasarlanmış bir web sitesi veya dijital pazarlama kampanyası, olumsuz bir izlenim yaratabilir ve kullanıcıları markayla etkileşim kurmaktan caydırabilir.

Genel olarak, UI ve UX tasarımına yatırım yapmak, web sitesi oluşturma ve dijital pazarlama için oldukça avantajlıdır. Sonuç olarak web sitesinin veya kampanyanın başarısına katkıda bulunabilecek kullanıcı katılımını, dönüşümlerini ve memnuniyetini artırabilir.


İlgili İçerikler:

Design Patterns (Tasarım Kalıpları) Nedir? Türleri Nelerdir? Kullanım Alanları

Design Thinking Nedir? 5 Adımda Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking)

Mükemmel Logo Yapmak İçin En İyi 10 Online Ücretsiz Logo Tasarlama Aracı

Canva Nedir? Canva ile İşiniz İçin Harika Tasarımlar Geliştirin

Renk Kodları, Web Uygulaması Tasarımında En Çok Kullanılan Renkler

Web Tasarımı: Harika Web Uygulaması Tasarlamanın 5 Yolu

GIF Nedir? İletişimde, Website ve Uygulama Tasarımında ve İçeriklerde GIF Bulabileceğiniz Siteler

Sosyal Medya Görsel ve Video Boyutları (2022 Güncel)

No-code Nedir? Nocode Platformları ile Kod Yazmadan Uygulama Geliştirmek Mümkün Mü?

İnfografik Nedir? İnfografik Oluşturabileceğiniz 10 Web Sitesi ve Araç

Chatbot Sohbet Robotu Tasarlama 

İnternet Sitesi Nasıl Kurulur? Yeni Başlayanlar İçin Web Sitesi Açma Rehberi

A/B Testing Nedir? Dönüşüm Oranı Optimizasyonunda A&B Testing Rolü

Domain Sorgulama