Robotik Kodlama Nedir? Robotik Kodlama Nasıl Öğrenilir?

Robotik Kodlama Nedir? Robotik Kodlama Nasıl Öğrenilir?
Hosting Fiyatları

Kodlama, bir robotun yorumlayabileceği ve takip edebileceği bir dizi talimattır. Robotik, robotları belirli görevleri yapmak üzere programlamak için elektronik, mekanik ve programlama araçlarının uygulanmasıdır. Robotlar, insanların yapamadığı şeyleri gerçekleştirme yeteneğine sahiptir. Robotikte hem blok tabanlı hem de metin tabanlı kodlama kullanılır. Kodlama, bilgisayarlarla etkileşim yöntemidir.

Robot Nedir?

Robot, uzun yıllardır hayatımızda olan bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. Robot, otonom ya da önceden programlanmış, yüklenen görevleri yerine getiren elektro-mekanik cihazlara verilen isimdir. Robotlar, elektronik ve mekanik birimlerden oluşurlar. Algılama yeteceğine sahiptirler ve programlanabilir olarak çalışırlar. Robotların algılama sistemi bilgisayar algoritmalarına bağlıdır. Yeniden programlandırılabilirler ve çok fonksiyonlu makinelerdir.

Algoritma Nedir?

Algoritma, herhangi bir sorunun çözülmesi ya da belirli bir amaca ulaşılması için adım adım takip edilecek bir yol tasarlanmasına verilen isimdir. Algoritma en kısa tanımıyla, bir işin hangi aşamalardan geçilerek yapılacağının tasarlanmasıdır. Bir programlama dili olmayan algoritma, programlama dillerine yol gösteren yöntemler dizisi olarak da bilinir. Algoritma, her dilde yazılabilir ve uygulanabilir. Algoritmada, sonuca giden adımlar açık bir şekilde ifade edilir.

Robotik ve Kodlama Nedir?

Kodlama, basitçe bir algoritmanın bir programlama dilinde (C++, Python veya Java gibi) uygulanmasıdır. Mantığın insanlar ve makineler tarafından okunabilen gerçek koda çevrilmesidir.

Robotik, öğrencilerin, görev tamamlanana ve robotun hareketleri amaçlandığı gibi yürütülene kadar deneme yanılma sürecinden geçerken düşüncelerini eylem halinde görmelerine olanak tanır.

Robotik Sistemler Nelerdir?

Robotik sistemler, çok uzun süredir hayatımızın bir parçasıdır. Bugün, günlük hayatımızda kullandığımız elektronik aletlerin her birinde robotik sistemler yer alır. Bunların arasında en popüler olanı ise endüstriyel robotlardır. Günümüzde robotik sistemler oldukça geniş kullanım alanına sahiptir. Robotik sistemler kullanım amaçlarına göre değişkenlik gösterseler de aynı yapı standartlarına sahiptir.

Robotik Kodlama Ne İşe Yarar?

Robotik kodlama, yaratıcılığın bir yansıması olarak da bilinir. Ortaya ürün çıkarmak elbette faydalıdır fakat ortaya çıkan ürün kadar, hayal etme ve tasarlama süreci de özellikle çocukların gelişimi için önemlidir. Tasarlamak, hayal etmek, çocukların dünyasını geliştirmesine faydalı olacaktır. Çocuklar, öğrenmeye büyüklere oranla çok daha fazla meyillidir. Bu yüzden robotik kodlama eğitimi küçük yaşlardan itibaren çocukların düşünce dünyasını geliştirmeyi, hayal dünyalarını da genişletmeyi hedefler. Çocuklar için robotik kodlama, sorumluluk becerisi kazandırma konusunda da önemli rol oynar. Tüm bunların yanı sıra robotik kodlama, geleceğin iş dünyasına da hazırlığın temelini oluşturmaktadır.

Robotik Kodlama Eğitiminde Hangi Dersler Vardır?

Robotik kodlama derslerinde genel olarak çocuklara verimlilik kazanmalarını sağlayacak eğitimler veriliyor. Pratik beceri edinme, problem çözme, algoritmik düşünme, bilgisayar kullanımının ilerletilmesi amacıyla birçok ders içeriği bulunuyor. Bu dersler, eğitim alınan kuruma ya da kursa göre değişkenlik gösteriyor.

Dersler genel olarak kolaydan zora doğru gidecek şekilde tasarlanıyor. Basit döngülerden zor döngülere, hata ayıklamadan konu sıralamaya kadar pek çok farklı ders içeriği mevcut oluyor. Bu dersler ile çocuklara en temelden iyi bir düzeye gidecek şekilde eğitimler veriliyor.

Çocuklar İçin Robotik Kodlama Öğrenmenin Faydaları

 • Herhangi bir olayın ya da durumun neden-sonuç ilişkisini doğru şekilde saptayabilme yeteneği kazandırır.
 • Analitik düşünerek, problemleri en temele indirerek çözme yeteceği kazandırır.
 • Makinelerin nasıl çalıştığını kavramaya yardımcı olur.
 • Yönergelerin anlaşılması ve doğru şekilde uygulanması konusunda öğretici bir eğitimdir.
 • Çocukların odaklanma ve dikkat geliştirme konusunda gelişmesini sağlar.
 • Çocukların, sosyal ortamlara daha çabuk adapte olabilmesini ve ortak çalışma, iş birliği gibi becerilerini geliştirmesini sağlar.
 • Farklı bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olur.
 • El ve göz koordinasyonlarını geliştirmelerini sağlar.
 • Farklı gruplar ile bir araya gelen çocukların, güçlü ve zayıf oldukları yönleri anlamasına ve geliştirmesine katkı sağlar.

Robotik Kodlama Geleceği Şekillendirebilir Mi?

Günümüz teknolojisinde ve dünyasında her geçen gün robotlardan çok daha fazla söz ediyoruz. Makinelerin kullanım oranı da her geçen gün daha da artıyor. Aslında bu bile bizler için bir ipucu niteliği taşıyor. Robotik kodlama, özellikle çocukların ve gençlerin ilgisini üzerine topluyor. Bu sayede gelecek nesiller robotik kodlama hakkında çok daha fazla bilgiye ve birikime sahip olacaklar. Bu da ilerleyen yıllarda robotik kodlamanın hayatımızda çok daha fazla yer alacağını bize ispatlıyor. Sanat ve bilimle desteklenen kodlama eğitimi, ortaya çok güzel ürünlerin ya da hizmetlerin çıkmasına destek olacak.

Robotik ve Kodlama Arasındaki Temel Farklılıklar Nelerdir?

KodlamaRobotik
TanımKodlama, takip edilmesi gereken bir dizi talimattır. Çeşitli cihazlar ve uygulamalar için çeşitli dillerde bir kod yazılabilir.Robotiğin temel yönü, robotun iş hakkında çok sayıda gerçek zamanlı, görünür geri bildirim vermesidir.
Programlama yetenekleriBlok tabanlı kodlama. Mikrodalga fırınlarımızda, arabalarımızda, telefonlarımızda, televizyonlarımızda ve banka kartımızda kodlama yeteneklerimizi kullanırız.Robotik temel olarak python ve c++’a dayanır. Mikrodenetleyiciler burada tanıtılır ve kodlama ve mühendislik konseptini içerir.
Gereksinimlerİyi kodlama öğreticileri ve blok tabanlı kodlama için ücretsiz yazılım içeren kod kartları.Temel elektrik ve mekanik gereksinimler.
Girişler / çıkışlarAlgoritmalar.Girişler robot sensörleridir ve çıkışlar motorlara ve diğer cihazlara gönderilen sinyallerdir.
Problem çözmeÖğrenciler problem çözebilmeli, yalnız ve işbirliği içinde çalışabilmeli ve kodlama yaparken inisiyatif, organizasyon ve hesap verebilirlik gösterebilmelidir.Robotların kodlanması mantıksal akıl yürütmeyi gerektirir; öğrenciler, istenen sonucu elde etmek için adım adım diziler tasarlayabilmelidir.
Örnek teknolojilerTüm teknolojilerde ve gerçek hayatta kullanılır. Kodlama ve robot oluşturma, ücretsiz olarak sunulan ve sıklıkla ücretsiz teknolojiler sayesinde herhangi bir müfredat alanına kolayca entegre edilebilen eğlenceli bir deneyimdir.Bir robotik oyuncağın örneği olan Edison, bilgisayar bilimi ilkelerini öğrenmek için ideal olan, muazzam işlevsellik ve çok yönlülük ile sürükle-bırak programlamaya sahiptir.

Robotik Öğrencilere Nasıl Yardımcı Olabilir?

Robotik Öğrencilere Nasıl Yardımcı Olabilir?

Öğrencilerin robotik kodlama ile birçok avantaj elde eder. Bu avantajlardan en önemlileri aşağıdaki şekildedir:

1. Yaratıcılık

Kodlama, dijital teknolojiyi tüketmek yerine aynı zamanda onun üreticisi olmaya teşvik eder. Sadece bir oyun oynamak yerine, kendileri de bir tane oluşturabilir.

2. Sayısal Düşünme

Erken yaştaki öğrenciler, kodlamayı öğrenerek, bilişsel beceriler geliştirmeyi ve mantıksal ve sıralı düşünce süreçlerini öğrenmeyi sağlayan sayısal düşünmeyi de öğrenir. Bu sayede kodlarını test edebilir, hataları tespit edebilir ve bunları hızlı ve kolay bir şekilde çözebilirler. Bu, diğer durumlara da uygulanabilir ve öğrencilere hayatın her alanında yardımcı olur.

3. İşbirliği

Kodlama, teknoloji ve proje çalışmalarına ortak bir ilgiyle birleştiğinden işbirliğini de teşvik eder. Öğrenciler, diğer öğrencilerle işbirliği yapar ve öğrendiklerini öğretmenleri ve aileleriyle paylaşır.

4. İletişim

İletişim okul, iş ve yaşam boyunca gerekli olan önemli bir beceridir. Küçük çocuklar kodlamayı öğrendiğinde, teknoloji ile iletişim kurmayı da öğrenir. Bu onlara karmaşık fikirleri nasıl parçalayacaklarını, düzenleyeceklerini ve paylaşacaklarını da öğretir.

5. Devamlılık

Karmaşık problemlerin üstesinden gelmek sinir bozucu olabileceğinden, kodlamayı öğrenmek genç öğrenciler için bir meydan okumadır. Kodlama yoluyla, öğrenciler ısrarla ellerindeki görevi tamamlamak isteyebilir.

6. Anlama Yetisi

Öğrenciler, programlama bilgisi ile çevrelerindeki dünyayı daha iyi anlayabilir. Günlük kullanılan teknolojilerle etkileşim biçimlerini değiştirebilir ve onları yeni olanaklarla tanıştırabilir.

7. Kariyer

Kodlama, onları arzu edilen birçok kariyer yoluna götürebilecek bir anlayışa ve zevke sahip olduğunu gösterdiği için kariyer avantajları sağlar.

8. Mantık

Robotların kodlanması için mantıksal düşünme gerekli olduğundan, öğrenciler istenen bir sonucu yaratmak için adım adım dizileri formüle edebilir. Bu şekilde, küçük çocuklar da sorunları önceden tahmin ederek, test ederek ve kodlarını düzelterek sorunlardan kaçınabilir.

9. Algoritmik Düşünme

Tüm bu becerilerin yanı sıra çocuklar, bir sorunu çözmek için net adımlar tanımlama yeteneği olan algoritmik düşünmeyi de öğrenir. Çocukların sorunları adım adım prosedürlere ayırarak çözmelerini sağlar.

Robotik Kodlama Nasıl Öğrenilir?

Okullar, öğrencileri robotiğe dahil etmek için kamplar, kulüpler ve kurslar düzenler. Bu kurslar, robotların dünyasını keşfetme fırsatları sunar. Okulda olmasa bile robotik öğrenmek için okul sonrası kurslar ve yaz kampları düzenlenir.

1. VEX Robotics

VEX robotik kursu; öğrencilere sensörleri kullanmayı, robotları ve motorları için bilgi toplamayı öğretir. Bunlarla robotların pençe, tekerlek gibi hareketli parçalarını yapabilirler. VEX ile nesneleri seçebilen robotlar, kendi başlarına çalışabilen otonom robotlar ve bir kontrolör ile pilotluk yapmak için kontrollü robotlar gibi farklı tipte robotlar yapabilir.

2. Autonomous Robotics

Otonom robotlar veya kendi kendini süren araba, sensörler kullanarak çalışan robot örnekleridir. Otonom robotik kursu kapsamında öğrenciler aşağıdaki gibi ayrıntıları öğrenir:

Analog devreler: Bununla öğrenciler güç, analog, polarite, direnç ve dijital öğrenebilir.

Arduino kodlama: Öğrenciler bununla birlikte dönüş sinyallerini, hız kontrolünü, ışıkların otomatik olarak açılıp kapanmasını öğrenebilir.

Robotik: Bununla öğrenciler, robotu kontrol etmek için etki ve çevre sensörleri yapmayı öğrenebilir.

MicroPython: Bununla öğrenciler MicroPython’u ve OpenMV kameradan veri okumayı öğrenebilirler. Kamerayı kontrol etmeye ve filtre modlarını test etmeye yardımcı olur.

Bilgisayarla görü: Bununla öğrenciler, bilgisayarla görü ve otonom robotiği keşfetmeyi öğrenebilirler.

3. LEGO

LEGO robotik kursu öğrencilere döngüleri, dokunma sensörlerini, motor kontrolünü vb. kodlamayı öğretir. Çizgi izleyen bir robotu, özel görüntüleri ve sesleri programlamayı öğretir. Öğrenciler ayrıca buton girişlerini, çoklu hareketli motorları vb. kullanarak programlar oluşturmayı öğrenebilirler.

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçebilecekleri seçenekler vardır:

Robotik Mühendisi: Hareket edebilen, sensörleri kullanabilen ve ses çıkarabilen bir robot yaratmayı öğretir.

Robotik Programcısı: Tek bir robot üzerinde çalışacak birden fazla program oluşturmayı öğretir.

Görsel Programcı: Güçlü programlama becerilerini besleyen görsel robot tasarımını harmanlamayı öğretir.

Robot Tasarımcısı: Detay tasarlamayı öğretir.

Ses Mühendisi: Şarkı söyleyebilen, müzik çalabilen veya konuşabilen bir robot yaratmayı öğretir.

Robotik Kodlama İçin Gerekli Malzemeler

 • Robotun beyni diye tabir edilen Kontrol Kartları
 • Sensörler
 • Robotun performansını doğrudan etkileyen motorlar
 • Piller
 • Motor Sürücüler
 • Kablosuz Haberleşme Modülleri
 • Robot Gövdesi

Robotik Kodlama Yapmak İçin Programlama Platformları

Scratch

2003 yılında MIT Media Lab tarafından geliştirilen Scratch, en popüler robotik kodlama programlarından biri olarak biliniyor. Bu program ile animasyonlar, hikayeler, çizgi filmler yoluyla robotik kodlama öğrenmek hem eğlenceli hem de kolay bir hal alıyor.

Code.org

Bill Gates ve Mark Zuckerberg gibi isimlerin destekçisi olduğu Code.org, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak karşımıza çıkıyor. Bu program, 7 yaş üzeri çocukların robotik kodlama öğrenmesi için geliştirildi.

CodeCombat

Çevrimiçi bir şekilde oyun oynayarak robotik kodlama eğitimi veren CodeCombat, eğlenerek öğrenmeyi teşvik ediyor. Oyuna başlarken hangi programlama dilini öğrenmek istediğinizi belirtmeniz yeterli oluyor. Sonrasında oyun oynayarak eğitim almaya başlayabilirsiniz.

Tynker

Çevrimiçi dersler ve alıştırmalar ile robotik kodlama öğrenmek hem kolay hem de eğlenceli bir hal alıyor.

App Inventor

MIT tarafından geliştirilen App Inventor, çocukların sürükle bırak yolu ile Android telefonlar için uygulamalar oluşturmasını sağlıyor.

TechRocket

Çocuklara ve gençlere yönelik robotik kodlama eğitimi veren TechRocket, çevrimiçi dersler ile eğitimi kolaydan zor seviyeye doğru ilerletiyor.

BitsBox

Javascript ve HTML dillerini eğlenceli hale getiren BitsBox, çocukların eğlenerek robotik kodlama öğrenmesini sağlıyor.

Robotik Kodlama Eğitimi Ne Zaman Alınmalıdır? Eğitim Kaç Yaşında Başlar?

Robotik kodlama eğitimi almak için en ideal yaşların 6 ile 10 arası olduğu söyleniyor. Çünkü robotik kodlamayı anlamak ve iyice kavramak için çocukların okuma-yazma becerilerini geliştirmiş olmaları gerekiyor. Okuma-yazma becerisi gelişmiş olan çocuklar robotik kodlamayı çok daha kısa sürede ve çok daha başarılı şekilde öğreniyor. Robotik kodlama öğrenme yaşı, 5 yaşa kadar da düşebiliyor. Okuma-yazma becerisi yüksek bir çocuk, yaşı önemli olmaksızın robotik kodlamayı öğrenebilir.

İleri düzey robotik kodlama eğitimleri ise küçük yaştaki çocuklar için uygun bulunmuyor. Daha çok lise çağındaki gençlere yönelik olan bu eğitim, lise ve üniversitelerin müfredatında da yer almaya başladı.


İlgili İçerikler

Arduino Nedir, Ne İşe Yarar? Başarılı 5 Arduino Projesi

Domain Sorgulama