Limited Şirket Nedir? Nasıl Kurulur? Limited Şirket Kurma Maliyetleri

Limited Şirket Nedir? Nasıl Kurulur? Limited Şirket Kurma Maliyetleri
Hosting Fiyatları

Ticari faaliyet ile ilgilenenlerin, yeni bir işyeri açmak isteyenlerin bir şirket çatısı altında işlerini birleştirmesi, sürdürmesi gerekiyor. Şirket kurmak için öncelikle şirket türlerini iyi bilmek gerekiyor. Dört farklı şirket türü bulunuyor. Limited şirket, anonim şirketi, şahıs şirketi ve komandit şirket, şirket türleri arasında yer alıyor. En çok tercih edilen şirket türü ise  limited şirket oluyor. Biz de bu yazımızda sizler için limited şirket ile ilgili merak edilenleri araştırdık.

Limited Şirket Nedir? Nasıl Kurulur? Limited Şirket Kurma Maliyetleri

Limited Şirket Nedir?

Gerçek ya da tüzel kişi olduğu fark etmeksizin bir ya da birden fazla kişi tarafından kurulan şirketlere Limited Şirket denir. Limited şirketler, ticari faaliyet sürdürmek amacıyla kurulur. Bu şirketlerin sermayesi bellidir ve belirli olan bu sermaye, esas sermayenin paylarının toplamından oluşur. Limited şirketler ortaklarla birlikte kurulur. Ortak sayısı en fazla 50 olabilir. Bunun yanı sıra bu şirketlerde en az 20 iç denetçi de bulunmalıdır. Limited Şirket türünde kararlar oy çokluğu ile alınır. 

Limited Şirket Özellikleri

 • Limited şirket kurulumu için en az 1 en fazla 50 gerçek ya da tüzel kişi gereklidir. 
 • Limited şirketi kurmak için en az 10.000 TL sermaye gereklidir. 10.000 TL’nin altında sermayesi olan kişiler limited şirket kuramaz.
 • Limited şirketin bünyesinde bulunan her pay, ortakların ortaklık hakkını göstermek amacıyla eşit paylara ya da belirli paylara bölünmelidir. 
 • Limited şirket bünyesinde bulunan paylar 25 ya da 25’in katları şeklinde olmalıdır.
 • Limited şirketi kuran ortaklar, ticari itibarlarını ya da emeklerini sermaye olarak kullanamamaktadır.
 • Limited şirketlerde hisse senedi ya da tahvil çıkarma yetkisi bulunmamaktadır.
 • Limited şirketlerin içerisinde bulunan borçlara şirkete özeldir. Yani şirketin ortakları, borca yönelik kişisel bir yükümlülüğe sahip değildir. Ortaklar, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemelidir. Yükümlülükleri budur. 
 • Limited şirketlerde temsili şirket sözleşmesi ile şirket yönetimi düzenlenir. Şirketin yönetimi aynı zamanda temsili, bir ya da birden fazla ortağa verilebilir. Bu temsilci, üçüncü bir başka kişi de olabilir. Şirketlerde en az bir yönetici olması gereklidir. 
 • Eğer Limited şirketin birden fazla müdürü varsa, bu müdürlerden herhangi bir şirketin ortağı olsa da olmasa da müdürler kurulu başkanı olarak atanır. 
 • Limited şirketlerde unvan da büyük önem taşır. Ticaret unvanlarında yer alacak olan ibareler, tacirin kimliği, işletmenin büyüklüğü, finansal durumu, üçüncü kişilerde yanlış intibaya yer verecek şekilde olamaz. Bunların yanı sıra herhangi bir kişiye, kuruma, değere, kültüre hakaret edici nitelikte olamaz. 
 • Limited şirketlerde ortaklığın devri, anonim şirketlere göre çok daha zordur. Pay devri noter huzurunda gerçekleşmeli ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesi zorunludur.
 • Limited şirketler, bankacılık ve sigortacılık dışında her faaliyeti yürütebilir. Bu faaliyetlerin kanunda yer alması şartı aranır.
 • Limited şirketler kurumlar vergisi mükellefi konumundadır. 
Limited Şirket Özellikleri

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited şirket kurmak isteyenleri birkaç önemli adım bekliyor. Şimdi gelin adım adım limited şirketin kurulum aşamalarını inceleyelim.

Limited şirket kurmak için ilk olarak güvenilir bir muhasebeci seçimi yapmak gerekiyor. Muhasebeciler ya da mali müşavirler, şirketlerin kuruluş aşamasında kişilere yardımcı olurlar. Bunun yanı sıra, kuruluş sonrasında vergi ve sigorta işlemlerini yerine getirirler.

Limited Şirket Kurmak İçin Gereken Belgeler

Limited şirket kurmak için bazı belgeler gerekmektedir. Bu belgelerin her biri eksiksiz bir şekilde toplanmalıdır. 

 • Limited şirket kuruluş bildirim formu
 • Noter huzurunda tasdik edilmiş sözleşme
 • Limited şirket kuracak kişilerin kimlik fotokopileri ve vesikalık fotoğrafları
 • Limited şirketi kurmak için gerekli olan sermayenin yatırıldığını gösteren dekont
 • İkametgah
 • Limited şirketin kurulacağı işyerinin kira sözleşmesi
 • Oda kayıt beyannameleri
 • Kira kontratı
 • Ortakların paylarını ve sermaye oranlarını gösteren evraklar
 • Limited şirketin temsilcisini ve müdürünü gösteren belge

Limited şirket kurmak için bir sonraki adım ise şirket sözleşmesinin hazırlanmasıdır. Bu sözleşme, mali müşavirler tarafından hazırlanır. Bu belgede yer alması gereken bilgiler ise şunlardır:

 • Limited şirketin ticaret unvanı ve adresi
 • Limited şirketin işletme konusu
 • Sermaye tutarı ve ortakların payları
 • Şirket müdürlerinin özel bilgileri (ad,soyad,unvan ve vatandaşlık)
 • İlan şekilleri

Bu bilgiler ile birlikte hazırlanan sözleşme ile birlikte  Mersis sistemine girilmektedir. 

Daha sonraki süreç ise vergi ve banka sürecidir. Burada şirkete ait bilgiler Mersis’e girildikten sonra Mersis numarası alınır. Bu mersis numarası şirket açıldıktan sonra vergi numarası olarak kullanılır. 

Daha sonra yapılması gereken ise ticaret siciline belge gönderme sürecidir. Şirketin bağlı bulunduğu ticaret odasına gidilir ve mersis sisteminin ekran çıktısı, şirketin kuruluşu için gerekli olan vekalet, oda kaydı ve beyannamesi, şirket ortaklarının bilgilerinin bulunduğu bilgilendirme formu, Rekabet Kurumu adına yatırılan banka dekontu ve şirket kuruluşu için başvuru formu (3 adet) teslim edilir. 

Buraya başvuru yapıldıktan sonra ise tasdikli faaliyet belgesi, tescil yazısı ve sicil tasdiknamesi alınmalıdır. Bunlar temin edildikten sonra limited şirket kurulmuş olacaktır.

Şirket kuruluşunu gerçekleştirdikten sonra muhakkak imza sirkülerinin alınması gerekmektedir. 

Limited Şirket Kurmak İçin Oda Kayıt ve Belediye İşlemleri

Limited şirket kuran gerçek kişiler ya da tüzel kişiler, faaliyet gösterecekleri iş koluna bağlı odalara kayıt olmalıdır. Eğer sanayi alanında bir iş kurulacaksa sanayi odasına kayıt olmanız gerekir. Bu kayıt için istenen belgeler ise aşağıda yer almaktadır:

 • Ticaret odası başvurusunda verilen başvuru formu
 • Firma yetkilisinin imza sirküleri
 • Ticaret sicil gazetesi
 • Ortakların nüfusu ve ikametgah bilgileri
 • Limited şirketi için hazırlanan ana sözleşmeler

Bunun yanı sıra belediyelere başvurunuz için istenen belgeler ise aşağıda yer almaktadır:

 • İşyeri açma belgesi ve izin ruhsatının çıkarılması
 • İşyerine ait kontrat
 • Çevre ve Temizlik vergisinin yatırıldığına dair kanıt olan dekont
 • Ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası
 • Ticaret odasından verilen kayıt sureti 

Limited Şirket Kurma Maliyetleri

Limited Şirket kurmak için belli bir sermayenin olması gerektiğinden bahsetmiştik. Limited şirketlerin kurulumu için yalnızca sermaye yeterli olmuyor. Bunun yanı sıra Noter, Rekabet Kurulu, Vergi Dairesi, Mali müşavir, ticaret odası kayıt masrafları da bulunuyor.

Noter, vergi dairesi ve rekabet kurulu masrafları, Türkiye’de her ilde aynı tarifeden uygulanıyor. Yani şehirden şehire herhangi bir değişim göstermiyor. Fakat mali müşavirlerin ve ticaret odası kayıtlarının her biri şehirden şehire değişiklik gösteriyor. Bu yüzden net bir fiyat vermek ne yazık ki mümkün olmuyor. En temel düzeyde yapılan hesaplamalara göre ise Limited şirket kurmanın maliyeti yaklaşık olarak 2000 ile 3000 TL arasında değişiklik gösteriyor. 


İlgili İçerikler:

Girişimcilik Nedir? Girişimcilerin Sahip Olması Gereken Özellikler

Coworking Nedir? Ortak Çalışma Alanlarının Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

KOSGEB Kadın Girişimci Desteği

12 Maddede Kendi İşini Kurmak İsteyenlerin Bilmesi Gerekenler

Youtube Üzerinden Nasıl Para Kazanılır?

Start-up Nedir?

Şahıs Şirketi Nedir, Nasıl Kurulur? Bilmen Gereken Her Şey

Domain Sorgulama