Kanban Nedir? Kanban Metodu ile Nasıl Daha Verimli Olunur?

Kanban Nedir? Kanban Metodu ile Nasıl Daha Verimli Olunur?
Hosting Fiyatları

Günümüzde birçoğumuz projeler hazırlıyoruz. Bu projeleri hazırlarken hızlı ve hatasız olmasına özen göstermemiz gerekiyor. Zamanı iyi kullanmak, her birimiz için çok büyük önem taşıyor. Herhangi bir ürünü ya da hizmeti geliştirirken esnek, sürdürülebilir ve hızlı yöntemler arıyoruz. Kanban metodu, bunların her birini sağlayarak hayatımızı kolaylaştırıyor. Biz de bu yazımızda sizler için kanban metodunu ve kanban metodu ile nasıl daha verimli olabileceğinizi araştırdık.

Kanban Nedir?

Kanban, Japonca ‘sinyal tahtası’, ‘kart’ anlamına gelmektedir. Temeli 1940’lı yıllarda kullanılmaya başlanan Toyota Üretim Sistemi olan Kanban, 2000’li yılların başında David Anderson tarafından yeniden yorumlanarak ‘değişim ve yönetim metodu’ olarak hayatımıza girdi. Bilgi çalışmalarını yönetmek ve yeni çalışmalar için bulunan kapasiteyi, çalışma taleplerini dengeleyen bir metoddur. Çalışma öğeleri, müşteri talebi, çalışma kapasitesi, müşteri sunumu gibi alanlarda görselleştirilir. 

Kanban, herhangi bir üretim sisteminin çok daha hızlı, sürdürülebilir ve esnek çalışması prensibini taşır. Bu metodda sistem bütün olarak çalışır ve düzenli bir biçimde iyileştirme amaçlanır. Sistemdeki akış, hem süreç hem de süreçten geçen fiil görselleştirilir. 

Kanban, özellikle yazılım geliştirme konusunda neyin, ne zaman ve ne kadar üretileceğine yardımcı olacak görsel süreç yönetim sistemi sunar. Fakat yalnızca yazılım geliştirme konusunda değil, diğer tüm süreçlerde de kullanılabilir, evrensel bir metoddur. Kanban, eylemin hemen işlevsel hale geldiği, temelinde veri olan bir yaklaşım olarak bilinir. 

Agile Yönetim Sisteminin metodlarından biri olan kanban, sistemdeki işleyişin darboğazlarını saptamanıza yardımcı olur ve en iyi hıza, en yüksek verime ulaşmanızı destekler.

Agile Yönetim Sistemi

Yazılım geliştirme alanındaki eksikliklerin fark edilmesi üzerine ortaya çıkan Agile Yönetim Sistemi, 2001 yılında bir grup yazılımcı tarafından ortaya atılmıştır. Özellikle 1990’lı yıllarda yazılımcılar, eski proje yöntemlerinin artık çağa ayak uyduramadığını düşündüler ve çalışmalarını ilerletmek için yeni bir yönetim sistemi kurdular. Bu sistemde esneklik, uyumluluk ve özerklik olması gerektiğini düşünerek Agile Yönetim Sistemini kullanmaya başladılar.

Agile Yönetim Sisteminin 4 prensibini yayınladılar. bu prensipler, Agile yaklaşımlarının işbirlikçi ve insan odaklı olması üzerineydi. Burada müşteri memnuniyeti, hız, çeviklik, hızlı ve sık yenilemelerle ilerleme kaydetme, öğrenme, öğretme ve birlikte çalışmayı hedefleyen bir sistem oluşturuldu. Agile Yönetim Sistemi yıllar içerisinde popüler oldu ve kendisini kanıtladı.

Kanban Metodu İlkeleri

Kanban metodunun bazı ilkelerini kavrayarak işlerinizi çok daha kolay hale getirebilirsiniz. Şimdi gelin kanban metodunun ilkelerine bir göz atalım.

Şu An Olduğunuz Yerden Başlayın

Kanban için herhangi bir yapılandırmaya gerek yoktur. Kurulum gerektirmeyen kanbanı şu anki mevcut işleyişinize doğrudan uygulayabilirsiniz. Kanban metoduna başlamak için kapsamlı bir değişiklik gerekmediği için istediğiniz her zaman uygulamaya geçebilirsiniz. 

Sürekli Değişim

Kanban, size belirli, sabit bir şema önermez. Sistemde sürekli bir değişim ve gelişimi hedefler. Artış sağlama hedefli ve evrimsel olan bu değişiklikler çalışan ekipleri rahatsız edebilir ve bazı durumlarda olağan düzeni bozabilir. Fakat kanban bu rahatsızlığı en aza indirgemek için bu değişiklikleri teşvik ederek değişim direncini en aza indirmeyi hedefleyen bir sistem oluşturmuştur.

Roller

Kanban’da ürün sahibi, usta gibi roller yoktur. Gerektiği zaman çevik koç rolü atanır.  Bu roller yerine talep edilen işlere bağlı olarak görev listesinin oluşturulması ve her görevin maliyetinin belirlenmesi benimsenir. Böylece hem hızlı hem de esnek bir çalışma yöntemi ortaya çıkar.

Esneklik

Kanban, iş akışının değişkenliğini benimser. Bu sebeple temel ilkelerinden biri de esnekliktir. İş listeleri, teslimat süreleri sürekli olarak yeniden değerlendirilir. 

Kanban Metodu Uygulamaları

Kanban metodunun 6 temel uygulaması bulunmaktadır. Bu uygulamalar, başarılı bir kanban metodu için temel oluşturur.

  • Kanban’da en temel görev, iş akışını görselleştirmektir. Bu temel iş akışını anlamak için önemlidir. Talepleri, ürünleri, bunlar için uygulanacak adımların sırası görselleştirilerek daha kolay anlaşılır hale gelir. Bu görselleştirme bir kanban panosu ile yapılır. Sütunlardan ve kartlardan oluşan bu panoda sütunlar iş akışınızı, kartlar ise iş öğesini temsil eder.
  • Kanban devam eden işleri limitle (work ın progress) prensibi  ile yeni bir işe başlamadan önce devam eden işlerin bitmesini sağlar. Yani, kapasitenin uygunluğuna bağlı olarak talepler alınır. Eğer kapasite yeteri kadar uygun değilse, talepler bekletilir. Böylece aşırı yüklenmeler, verimliliğin ve odaklanma kaybının en aza indirgenmesi amaçlanır.
  • Akış verimliliği için yapılması gereken temel şeylerden biri de iş akışını tanımlamak oluyor. Bu talepler, iyileştirme, hatalar, gereksinimler olabilir. Bunları doğru bir şekilde tespit etmek ve düzeltmek gerekir. Kanban, bu düzeltmelerin ve tespitlerin doğru zamanda yapılabilmesi için sorunsuz bir iş akışını hedefler.
  • Süreci doğru bir şekilde belirlemek ve süreç politikalarında son derece şeffaf olmak gerekir. Süreçler, herkes tarafından bilinmeli, onaylanmalı, açıkça ilan edilmelidir. Süreçlerden ve politikalardan haberdar olan çalışanlar bu sayede daha fazla katkı sağlar ve performans arttırıcı fikirler öne sürebilir.
  • Kanban metodunun temel uygulamalarından biri de geri bildirimlerdir. Geri bildirim döngüleri sayesinde ekip çalışanları olumlu bir değişim için fikirler sunabilir. Bu fikirlerin sunulması için yapılan toplantılar büyük önem taşır.
  • Kanban, prensibi gereği sürekli bir değişim ve gelişim amaçlar. Bu değişim ve gelişim için de gerekli olan işbirliğidir. İşbirliği sayesinde ekipler, çok daha kolay bir şekilde fikir birliğine varır, iyileştirmeler ve geliştirmeler çok daha sağlıklı bir şekilde gerçekleşir.
Kanban Metodu Uygulamaları

Kanban Metodu ile Nasıl Daha Verimli Olunur?

Kanban metodundan önce farklı birçok metod kullanılmaktaydı. Bu metodlar zaman içerisinde çağa ayak uyduramamaya başladı. Gereksinimlerin geliştirilememesi, ilerleme sağlanamaması, döküman ve kayıt odaklı yöntemler sebebiyle çalışanların motivasyonunun düşmesi, ürünlerin zamanında teslim edilememesi gibi sıkıntılar meydana gelmeye başladı. Kanban tüm bu dezavantajları yok eden bir yapıya sahip bir metod olarak kullanılmaya başlandı. Kanban metodu ile verimin nasıl artırılabileceğine gelin birlikte bir göz atalım.

Akış Odağı ile Dengeyi Sağlamak

Herkes çalışmaların ve verimliliğin maksimize edilmesini ister. Özellikle çıkan ürünlerin en iyi olmasını talep eder. Kanban metodunun temelinde akış vardır. Kanban, ilk olarak akışı iyileştirmeyi hedefler. Akış, bir değerler bütünüdür ve yazılım özelinde de düşünüldüğünde talepler de büyük değerlerdir. Kanban metoduna göre ürünün en iyi olması her zaman başarı anlamına gelmez. Başarı, dengeli bir akış sağlamak, her alanda verimi yükseltmektir.

Görselleştirme ile Her Aşamayı Görün

Kanban, iş ve çalışma akışlarının görselleştirildiği bir metoddur. Bu görselleştirmeyi gerçekleştirdiğinizde akışları çok daha kolay bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Kartlar ve sütunlar yardımı ile gerçekleştireceğiniz görselleştirme sayesinde ‘büyük resmi’ görebilirsiniz ve ihtiyaçları, çeşitli sıkıntıları, olumlu gelişmeleri takip edebilir, üretkenliğe de fayda sağlarsınız. Küçük çaplı problemleri çok önceden fark ederek büyümesini de engelleyebilirsiniz.

Sürekli Geliştirme ile Daima Gelişim

Kanban, durağan bir çalışma prensibi benimsemez. Ölçeklendirme sistemi yerine akış sistemini benimser. Aksine sürekli geliştirmeyi ve değişimi savunur. İş akışını doğru kontrol edebildiğiniz için tüm dinamikleri de görme imkanına sahip olursunuz. Düzenli bir şekilde denemeler yapabilir ve bu denemelerin hangilerinin daha başarılı olacağına karar verebilirsiniz. 

Devam Eden İşlerin Limitlenmesi (Work In Progress)

Kanban sistemi, bir işin bazı durumlarda limitlenmesi gerektiğini savunur fakat bunu akışı doğru sağlamak adına yapar. Devam eden işlerin limitlenmesi ile, bir kişinin yalnızca bir iş ile ilgilenmesi sağlanır. Bir kişi elinde bulunan işi tamamlamadan yeni bir iş alamaz. İşlerin herhangi bir aşamasında yer alacak olan kişi sayısı bu limit ile belirlenir. Bu sayede de ekiplerin motivasyonu artar, verimlilik ve performans maksimize edilmiş olur. Bunun yanı sıra kanban board yardımıyla akıştaki darboğazlar çok daha kolay bir şekilde tespit edilir. Bu durum suların çekilmesiyle birlikte kayaların ortaya çıkmasına benzetilir. Teslim süreleri de kısaltılmış olur. Bir iş ile ilgilenirken aynı anda başka bir işe odaklanmak çok zordur ve verimi fazlasıyla düşürür. Bu prensip sayesinde daha sürdürülebilir ve verimli bir akış elde edilmiş olur.

Kapasiteye Uygun Taleplerin Alınması

İş akışlarında genellikle talep önceden alınır. Kanban ise bunun tam tersi bir şekilde çalışıyor. Önce kapasite belirleniyor, sonrasında talep oluşturuluyor. Böylece aşırı yüklenmelerin önüne geçiliyor. Aşırı yüklenme, ekiplerin verimli çalışmasına engel olur. Kapasitenin yeterli olduğu zamanlarda taleplerin alınması, teslim sürelerinin aşılmamasını da sağlar. 

Zaman İsrafını Önler

Kanban metodu sayesinde yolunda gitmeyen işler çok kısa bir süre içerisinde tespit edilir. Bu, yolunda gitmeyen işlerin tespit edilmesi de zaman israfını önler. Ekip çalışanları, bu işe yoğunlaşmak yerine yeni ve daha verimli işler üzerinde çalışmaya başlar. İhtiyaç duyulmayan işlere de başlanmaz. Bu sayede de ihtiyaçlar üzerinde yoğunlaşılır. 

Domain Sorgulama