İş Zekası (Business Intelligence) Nedir? İşletmeler İş Zekası İle Verimlilik Süreçlerini Nasıl Yönetebilir?

İş Zekası (Business Intelligence) Nedir? İşletmeler İş Zekası İle Verimlilik Süreçlerini Nasıl Yönetebilir?
Hosting Fiyatları

Herhangi bir işletme için verileri toplama, inceleme ve verimli bir şekilde kullanma kapasitesine sahip olmak dönüştürücü olabilir. İş zekası (BI) ile işletmeler ileriye doğru önemli adımlar atabilir. İş zekasının merkezinde yer alan veri, şirketlerin kaderini değiştirebilir. 

Peki iş zekası nedir?

İş Zekası Nedir?

İş zekası yani business intelligence, işletmelerin yapılandırılmamış verileri içgörülü bilgiye dönüştürmesine yardımcı olan bir dizi teknoloji, prosedür ve araçtır. Bu da doğru karar vermenizi teşvik eden bilgiye ulaşmasını sağlar.

Raporlama, veri görselleştirme, veri toplama ve analizi gibi bir dizi görevi içerir. İş zekasının birincil amacı, işletmelerin bilinçli kararlar almasına yardımcı olmaktır. Ayrıca süreçlerin optimize edilmesine ve işletmelerin sektörlerinde rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olur.

Dünya Genelinde İş Zekası (Business Intelligence) İstatistikleri

 • Fortune Business Insights’a göre, küresel iş zekası pazarı 2023 yılında 29,42 milyar dolar olacak ve 2030 yılına kadar 54,27 milyar dolara ulaşacak.
 • Research and Markets’e göre, küresel mobil iş zekası pazarı 2022 yılında 11,1 milyar dolar değerindeydi ve 2028 yılına kadar 34,2 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.
 • Research and Markets’e göre, ABD ve Çin en büyük mobil iş zekası pazarlarıdır.
 • MarketsandMarkets’e göre, en hızlı büyüyen iş zekası segmenti, %23’lük bir YBBO ile bulut analitiğidir.
 • Dresner’a göre, işletmelerin yaklaşık %54’ü bulut iş zekası araçlarının mevcut ve gelecekteki girişimleri için kritik öneme sahip olduğunu belirtmiştir.
 • Better Buys’a göre, iş dünyası liderlerinin %85’i büyük veriyi kendi avantajlarına kullanmanın şirketlerini yönetme biçimlerini önemli ölçüde iyileştireceğini düşünüyor.

İş Zekası Neden Önemlidir?

İş Zekası Neden Önemlidir?

İş zekası, veriye dayalı kararlar almalarına ve ulaşılabilir hedefler belirlemelerine olanak tanıyarak herhangi bir şirketin veya kuruluşun başarısını artırabilir. Veri analistleri kolayca rakip analizleri oluşturabilir, performansı optimize edebilir ve eğilimleri belirleyebilir. Ayrıca şirket trendlerini pazar trendleriyle karşılaştırarak işletmelerin nerelerde eksik olduğunu görmesini de sağlar. Bu, herhangi bir işletmenin daha etkili kararlar almasına ve işini sorunsuz bir şekilde yürütmesine olanak tanır. Sadece bu da değil, akıllı iş zekası süreçleri daha iyi çalışanların işe alınmasına, iş gücünün dağıtılmasına ve daha gerçekçi hedefler elde edilmesine de yardımcı olabilir. İş zekası bir şirkete aşağıdaki konularda yardımcı olabilir:

 • Gelir elde etme
 • Müşteri davranış kalıplarını analiz etme
 • Şirket verilerinin rakip verileriyle karşılaştırılması
 • Pist performansını optimize etme
 • Daha sorunsuz iş akışı sağlamak
 • Hedef belirleme ve başarıları öngörme
 • Pazar trendlerinin analiz edilmesi
 • Sorunların ve arızaların belirlenmesi

İş Zekası Nasıl Çalışır?

Her şirketin veya kuruluşun birkaç hedefi vardır. Hedefleri gerçekleştirmek için doğru verileri toplamak çok önemlidir. Veriler toplandıktan sonra büyümeyi kanalize etmek için kalıp ve eğilimler analiz edilir. Bu, işletmenin karşılaşmış olabileceği çeşitli sorunları çözer, daha iyi hedefler oluşturmaya yardımcı olur ve performansı optimize etmeye yardımcı olmak için birden fazla sorguya yanıt sağlar.

İş Zekası Araçlarının Özellikleri

İş zekası görevlerini yerine getirmek için verilerin veri mühendisliği araçlarıyla toplanıp depolanması ve ardından analiz ve raporlama için iş zekası araçlarının kullanımına sunulması gerekir. İşletmenizin verilerinizden içgörü elde etmesini sağlayacak çözümler ararken, ihtiyaçlarınızı karşıladıklarından emin olmak için aşağıdaki noktalara dikkat etmeniz gerekir.

1. Veri kaynaklarına bağlantılar

Her şeyden önce, iş zekası uygulamaları için verilere erişebilmeniz gerekir. Bu noktada analiz tarafındaki iş zekası aracınızın veri depolamayla ilgilenen diğer çözümlerinize bağlanabildiğinden emin olmanız önemlidir. Bu veri kaynakları MySQL gibi veri tabanlarını, Amazon Redshift ve Google BigQuery gibi veri ambarlarını ve hatta CSV formatındaki geçici veri dosyalarını içerebilir. Zamanında karar verebilmek için iş zekası aracınızın en güncel verilere erişebildiğinden de emin olmanız şarttır. Ham verilerde bir değişiklik veya beklenmedik bir olay olduğunda, bu durum kesintiye neden olabileceğinden, özel veri işlem hatlarının kurulmasını gerektiren iş akışlarından kaçınmaya çalışmanız da çok önemlidir.

2. Veri sorgulama

Veri kaynaklarına bağlanabilmenin yanı sıra, BI aracının veri kaynakları arasında ne kadar kolay bağlantı kurabildiğini de kontrol etmek gerekir. İyi bir BI aracı, farklı veri kaynaklarından sorgu almayı ve bunları yeni bir sorguda birleştirmeyi kolaylaştıracaktır. Birden fazla veri kaynağından gelen verilerin bağlanması ve birleştirilmesi, kendi başlarına mümkün olmayan ek içgörüler için fırsat sağlar.

3. Veri görselleştirme ve gösterge tabloları

Veri görselleştirme, çoğu iş zekası uygulamasının temel bir bileşenidir. Bu yüzden iş zekası araçlarını değerlendirirken, ne tür grafiklere sahip olduklarına ve bunlarla mümkün olan özelleştirme miktarına bakın. Fakat kuruluşunuz için özellikle özel bir grafik türünü destekleyebilecek bir yazılıma ihtiyacınız olup olmadığını görmek için kullanım durumunuzu dikkatlice düşünün.

Bir BI aracı ayrıca grafik ve tablo gruplarını gösterge tabloları halinde düzenleyebilmelidir. Gösterge tabloları, önemli iş metriklerinin tek bir konumda sürekli olarak izlenmesine olanak tanır. Bu yüzden seçtiğiniz BI aracının gösterge tablolarını otomatik olarak güncelleyebildiğinden emin olun, böylece görüntüleyenler her zaman mümkün olan en güncel bilgileri alır.

4. Veri analizi

Mevcut verilerle gerçekleştirilebilecek analiz türlerini akılda tutmanız önemlidir. Ölçümlerde beklenmedik bir değişiklik olduğunda, bir BI aracı kullanıcıların verileri daha derinlemesine incelemesine izin vermelidir. Modern bir iş zekası aracı, verilere ilişkin daha derin içgörüler elde etmek için kullanıcıların önceki sorguları değiştirmesine ve bunlara eklemeler yapmasına olanak tanımalıdır. Analiz ve keşfi destekleyen bir diğer özellik de, aynı anda birden fazla grafiği etkileyebilen gösterge tablosu düzeyinde filtrelerdir.

5. Dağıtım yöntemi

Bir iş zekası aracı seçerken göz önünde bulundurulması gereken bir diğer önemli husus da aracın nasıl dağıtılacağıdır. Geleneksel iş zekası yazılımı, donanım kurulumundan yazılım kurulumuna kadar şirket içi bir dağıtım gerektiriyordu.

Modern iş zekası ise bulut tabanlı bir dağıtım modeli izler. Bulut tabanlı iş zekası araçları belirli bir donanım kurulumu gerektirmez, bazen sadece çevrimiçi bir bağlantı gerektirir. Kaynaklara uzaktan erişildiğinden, bulut tabanlı bir iş zekası stratejisi daha hızlı çalışır ve bir şirketin veri ihtiyaçlarına göre ölçeklendirilmesi daha kolaydır. Bu ölçeklenebilirlik sayesinde karmaşık analizler yapmak artık çok daha kolaydır. Şirket içi dağıtım özelleştirilebilirlik açısından bazı küçük avantajlara sahip olsa da, bulut tabanlı bir BI çözümüne bağlı kalmak işletmenizin yararınıza olacaktır.

İş Zekasının Avantajları

İş zekasının en büyük avantajı, şirketlerin kendileriyle alakalı  verilere, geçmişte neler olduğuna ve gelecekte neler olabileceğine dayanarak karar vermesidir. Diğer önemli avantajları ise aşağıdakileri içerir:

1. Daha İyi ve Daha Hızlı Karar Alma

İş zekasının en önemli avantajlarından biri, karar alma süreçlerini geliştirme kapasitesidir. İşletmeler, finansal bilgilerden müşteri davranış analizlerine kadar her türlü veriyle dolup taşmaktadır. Ancak, bu ham verileri eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştürmek zordur. İş zekası karmaşık veri kümelerini analiz etmeye, eğilimleri belirlemeye ve gelecekteki sonuçları tahmin etmeye yardımcı olarak liderlerin ve yöneticilerin bilinçli kararlar almasını sağlar.

2. Geliştirilmiş Operasyonel Verimlilik

İş zekasının bir diğer önemli avantajı da operasyonel verimliliği artırmasıdır. İş zekası sistemleri iş bilgilerini toplar, entegre eder ve anlaşılması kolay bir formatta sunar. Bu da manuel veri toplama ve analiz için harcanan zamanı ve kaynakları azaltarak personelin daha kritik görevlere odaklanmasını sağlar. Ayrıca, BI araçları tarafından sağlanan bilgiler verimsizlik veya israf alanlarını bulmanızı sağlayabilir.

3. Gelişmiş Müşteri Memnuniyeti

İş zekası müşteri memnuniyetini de önemli ölçüde artırabilir. Şirketler, müşteri davranışları, tercihleri ve geri bildirimleri hakkındaki verileri analiz ederek müşterilerinin ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilir ve tekliflerini buna göre uyarlayabilir. Ayrıca, bu veriler gelecekteki tüketici eğilimlerini tahmin etmek için kullanılabilir ve işletmelerin pazarın önünde kalmasına ve müşterilerinin beklentilerini sürekli olarak karşılamasına olanak tanır. Bu da daha memnun müşteriler, artan müşteri sadakati ve nihayetinde daha yüksek gelir sağlar.

4. Yeni Fırsatların Belirlenmesi

İş zekası araçları büyüme için yeni fırsatları ortaya çıkarabilir. Pazar trendlerini, müşteri verilerini ve rekabet ortamını analiz ederek, iş zekası yetersiz hizmet alan pazarların, yeni ürün veya hizmet fırsatlarının veya potansiyel ortaklıkların belirlenmesine yardımcı olabilir. Bu istihbarat, işletmelerin rakiplerinden önce bu fırsatlardan yararlanmasına olanak tanır. Ayrıca, bu bilgiler şirketlerin kaynak tahsisi, stratejik girişimler ve iş geliştirme konularında stratejik kararlar almasına yardımcı olabilir.

5. Veri Güvenliği ve Yönetişimi

İş zekası sistemleri veri güvenliği ve yönetişiminin güçlendirilmesinde de önemli bir rol oynar. İşletmeler, dikkatle korunması gereken finansal veriler, müşteri bilgileri ve ticari sırlar gibi büyük miktarda hassas bilgi üretir ve yönetir. İş zekası sistemleri, yetkisiz erişimi ve veri ihlallerini önleyen kullanıcı kimlik doğrulaması, şifreleme ve erişim kontrolleri gibi sağlam güvenlik özellikleri sağlar. Ayrıca, veri kalitesi ve tutarlılığını sağlayarak kapsamlı veri yönetimine olanak tanır. Veri temizleme, doğrulama ve konsolidasyon için işlevler sağlayarak karar verme sürecinde kullanılan verilerin doğru, güvenilir ve güncel olmasını sağlar. Ayrıca BI sistemleri, veri kullanımını izleyerek ve denetim amacıyla ayrıntılı günlükler tutarak şirketlerin veri gizliliği düzenlemelerine uymalarını sağlar. Bu sadece şirketin kritik verilerini korumakla kalmaz, aynı zamanda paydaşların gözündeki itibarını ve güvenilirliğini de güçlendirir.

6. Riski Azaltma

İşletmeler için en büyük zorluklardan biri, sağlam güvenlik ve yönetişime sahip bir araç bulmaktır. Bu, iş zekasının risk azaltmada hayati bir rol oynadığı anlamına gelir. İş ortamı, ekonomik dalgalanmalardan gelişen tüketici davranışlarına kadar uzanan belirsizlikler ve potansiyel risklerle doludur. İşletmeler iş zekasından yararlanarak bu eğilimleri izleyip analiz edebilir, olası etkileri tahmin edebilir ve riski azaltmak için proaktif adımlar atabilir. Bu, işletmelerin iş ortamındaki değişikliklere hızlı bir şekilde yanıt vermesine olanak tanıyarak rekabetçi bir pazarda hayatta kalmalarını ve büyümelerini sağlar.

İş Zekasının Zorlukları Nelerdir?

İş zekasının uygulanması hızlı ve kolay görünse de, şirketler için hala önemli zorluklar ortaya çıkarabilir. Temel zorluklardan biri veri kalitesi ve entegrasyonudur. İş zekası sistemlerinin büyük ölçüde girdi verilerine bağlı olduğu düşünüldüğünde, veriler tutarsız, yanlış veya güncel değilse, üretilen içgörüler güvenilmez olacaktır. Farklı kaynaklardan gelen bu verileri tutarlı ve kullanılabilir bir formata entegre etmek de karmaşık ve zaman alıcı olabilir. 

Bir diğer önemli zorluk ise bir şirketteki herkesin yeni araçları öğrenme konusunda aynı yeterlilik seviyesine sahip olmamasıdır. Kullanıcıların benimsemesini ve okuryazarlığını sağlamak, büyük bir zorluk olabilir. İş zekası araçları güçlü içgörüler sağlayabilirken, teknik olmayan personel için karmaşık ve korkutucu olabilirler. Çalışanları bu araçları etkin bir şekilde kullanmaları için eğitmek ve kurum içinde veri odaklı bir kültürü teşvik etmek zor olabilir. 

Ayrıca, veri hacimleri arttıkça veri gizliliğini ve güvenliğini korumak giderek daha önemli hale gelmektedir ve bunun yapılmaması yasal sorunlara ve şirketin itibarının zedelenmesine yol açabilir. Son olarak, iş zekası sistemleri birçok süreci otomatikleştirebilse de, önemli miktarda ön yatırım ve sürekli bakım gerektirdiğinden bütçesi kısıtlı işletmeler için bir zorluk teşkil eder. Bu, her şeyi yapmakta tereddüt eden şirketlerin, iş zekası ile gerçek anlamda veri odaklı olmak için gereken harcamayı yapmakta da benzer şekilde tereddüt edebilecekleri anlamına gelir.

İş Zekası Türleri

Çoğu şirketin güvendiği birkaç temel iş zekası türü vardır ve bunlar genellikle dört temel kategoriden birine girer:

1. Tanımlayıcı Analitik 

Bu tür analitik, geçmişteki olayları anlamak için geçmiş verileri kullanır. Veri konsolidasyonu ve veri madenciliği metodolojilerinden yararlanarak, daha önce neler olduğuna dair içgörü sağlar. İş metriklerinin tarihsel perspektifini veren raporlar bunun tipik bir örneğidir.

2. Teşhis Analitiği 

Bu tür analitik, sonuçların temel nedenini belirlemek için tanımlayıcı analitiğin bulgularını daha derinlemesine inceler. Cevap vermek için veri keşfi, veri madenciliği ve korelasyon analizi gibi yöntemler kullanır.

3. Tahmine Dayalı Analitik 

Tahmine dayalı analitik, gelecekteki olasılıkları tahmin etmek için istatistiksel modeller ve tahmin yöntemleri uygular. Veri madenciliği, yapay zeka, makine öğrenimi ve tahmine dayalı modelleme gibi çeşitli teknikleri kullanır. Sağlık hizmetleri, perakende, finans ve daha birçok sektör gelecekteki eğilimleri öngörmek için bu yöntemi yaygın olarak kullanmaktadır.

4. Kuralcı Analitik

Kuralcı analitik, potansiyel sonuçları önermek için optimizasyon ve simülasyon algoritmalarını kullanır. Günün sonunda, tüm iş zekası eylemi yönlendirmeye yardımcı olur. Kuralcı analitik, kullanıcının gerçekten karar veren kişi olmasına gerek kalmadan hangi eylemin gerçekleştirileceğini reçete etmeye çalışır. 

Açıklayıcı, tanısal ve tahmine dayalı analitiklerin bulgularına dayanarak hangi adımların atılması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunur. Kuralcı analitiğin en önemli farkı, yalnızca gelecekteki sonuçları tahmin etmekle kalmayıp aynı zamanda bu tahminlerden yararlanmak için eylemler önermesidir.

İş Zekasının Gelecekteki Rolü

Makine öğrenimi ve yapay zeka iş dünyasını değiştirirken, iş zekasının geleceğini tam olarak tahmin etmek neredeyse imkansızdır. Yapay zekanın iş akışlarını dönüştürmesinin yanı sıra, veri hacmi de katlanarak artmaya devam edecektir. Bu da verileri analiz etme ve bu verilerden harekete geçme talebinin artmasını sağlayacaktır.

1. Gizlilik ve Güvenlik 

Şirketler iş zekası yeteneklerini genişletmeye çalıştıkça, güvenlik ve gizlilik daha da önemli hale gelecektir. Artan miktarda verinin gizliliğini, bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamak çok önemli hale gelecektir. Hassas bilgileri korumak ve etik veri uygulamaları sağlamak için muhtemelen yeni protokoller ve düzenlemeler ortaya çıkacaktır. Sonuç olarak, iş zekası araçlarının şifreleme ve çok faktörlü kimlik doğrulama gibi gelişmiş güvenlik özelliklerini içermesi ve düzenleyici standartlara uyması gerekecektir. Ayrıca, işletmeler daha büyük miktarlarda veri işledikçe, veri kalitesi ve güvenilirliğini sağlamak ve veri yönetimi ve kullanımına yönelik politikaların uygulanmasını teşvik etmek için veri yönetişimine odaklanma artacaktır.

2. Verilerin Demokratikleşmesi

Verilerin demokratikleştirilmesi, iş zekasının evriminde çok önemli bir rol oynayacaktır. İş zekası araçları daha kullanıcı dostu ve sezgisel hale gelecek ve bir işletmenin tüm seviyelerindeki çalışanların teknik yeteneklerine bakılmaksızın verileri kullanmasına ve anlamasına olanak tanıyacaktır. Veri odaklı bir kültüre sahip veri odaklı bir şirket olmak artık sadece seçkin şirketler için geçerli olmayacak. Verilerin demokratikleştirilmesine yönelik bu değişim, etkileşimli gösterge tablolarını ve self-servis iş zekası araçlarını norm haline getirecektir.

3. Tahminler

Yapay zeka ve makine öğrenimi ile tahmine dayalı ve kuralcı analitik gelişecek ve işletmelerin yalnızca ne olduğunu ve neden olduğunu anlamasına değil, aynı zamanda bundan sonra ne olacağını tahmin etmesine ve gelecekteki sonuçları optimize etmek için eylemler önermesine olanak tanıyacaktır. Özellikle tahmine dayalı analitik önemli ölçüde gelişecektir. Bu algoritmalar, kalıpları ve eğilimleri belirlemek için büyük miktarda geçmiş veriyi eleyebilir ve bunlar daha sonra gelecekteki eğilimleri ve davranışları tahmin etmek için kullanılabilir. Bu kapasite, tahminlerin doğruluğunu artıracaktır.

4. Daha Hızlı Veri Hazırlama

Yapay zeka ve makine öğrenimi, geleneksel olarak önemli miktarda zaman tüketen veri hazırlama ve gerçek zamanlı süreçleri de otomatikleştirebilir. Bu teknolojiler yapılandırılmamış verileri tanımlayabilir, temizleyebilir ve biçimlendirerek çok daha hızlı ve verimli bir şekilde analize hazır hale getirebilir.

5. NLP Gelişmeleri

Doğal dil işleme (NLP) alanındaki gelişmeler, iş zekası araçlarını daha kullanıcı dostu ve erişilebilir hale getirecektir. Kullanıcılar doğal dillerini kullanarak BI yazılımlarıyla etkileşime girebilecek, sezgisel ve kullanıcı dostu bir şekilde sorular sorup yanıtlar alabilecekler. Bu sadece verileri teknik olmayan kullanıcılar için daha erişilebilir hale getirmekle kalmayacak, aynı zamanda veriye dayalı karar verme sürecinin günlük iş faaliyetlerine entegre edilmesine de yardımcı olacaktır. Bu tür yapay zeka halihazırda kullanılıyor olsa da, önemli ölçüde büyüyecek ve hatta gelecekte kullanıcıların iş zekası ile etkileşime girmesinin temel yolu haline gelebilir. 

6. Gerçek Zamanlı Analitik

Son olarak, yapay zeka ve makine öğrenimi, iş zekası için oyunun kurallarını değiştiren gerçek zamanlı analitiği mümkün kılacaktır. Geleneksel iş zekası analizleri genellikle geçmiş verilere dayanır ve zaman alıcı olabilir. Yapay zeka ve makine öğrenimi sayesinde işletmeler verileri gerçek zamanlı olarak analiz edebilir ve güncel verilere dayalı anlık karar alma süreçlerine olanak tanıyabilir. Bu, özellikle gerçek zamanlı verilerin rekabet avantajı sağlayabileceği hızla değişen sektörlerde faydalı olabilir.

İş Zekası Araçları

İş zekası araçları, genellikle veri ambarında önceden depolanmış olan verileri okumak ve işlemek için kullanılan bazı uygulama yazılımlarıdır. Bu araçlar, verileri almak, analiz etmek ve dönüştürmek, yönetilebilir gösterge tabloları oluşturmak ve son olarak iş zekası için bir rapor oluşturmak için yardımcı olur.

Power BI

Gelişmiş Özellikler ve Entegrasyon: Microsoft tarafından geliştirilen Power BI, esnek ve kullanıcı dostu bir arayüzle sunulan, gelişmiş analitik ve veri görselleştirme özellikleri sunar. Power BI, DAX (Data Analysis Expressions) sorgulama dilini kullanarak karmaşık veri modellerini manipüle etmeye ve gelişmiş analizler yapmaya olanak tanır. Ayrıca, Power Query ile veri transformasyonu ve hazırlığı konusunda güçlü yeteneklere sahiptir. Kurumsal düzeyde raporlama ve dashboard oluşturma konusunda etkili olan Power BI, özellikle Microsoft ekosistemiyle entegre çalışan şirketler için mükemmel bir tercihtir.

Kurumsal Kullanım ve Mobil Erişim: Power BI, hem bulut tabanlı hem de yerel çözümler sunarak, farklı iş gereksinimlerine uyum sağlar. Mobil uygulamaları sayesinde, kullanıcılar veriye her yerden erişebilir ve etkileşimli raporlar oluşturabilir. Bu özellikler, özellikle dinamik ve hızlı karar alınması gereken iş ortamları için idealdir.

Tableau

Tableau, veri görselleştirme ve analizi konusunda endüstri liderlerinden biridir. Kullanıcı dostu arayüzü ve sürükle-bırak özellikleri ile veri görselleştirmesi yapmayı kolaylaştırır. Tableau, hızlı ve etkili veri analizleri için güçlü araçlar sunar ve özellikle büyük veri kümeleriyle çalışırken performans açısından yüksek bir kapasiteye sahiptir. Veri keşfi ve trend analizi konularında derinlemesine özellikler sunan Tableau, geniş ölçekte kurumsal çözümler için de idealdir.

Veri Görselleştirme Uzmanlığı: Tableau, kullanıcı dostu arayüzü ile karmaşık veri setlerini anlaşılır ve etkileyici görseller haline getirme konusunda öne çıkar. Bu araç, özellikle büyük veri setleri ve karmaşık veri görselleştirmeleri için idealdir.

Analitik Derinlik ve Esneklik: Tableau, veri kaynaklarına kolay entegrasyon ve çeşitli görselleştirme seçenekleri sunar. Kullanıcılar, veri keşfi ve analizi için güçlü araçlara erişebilir ve bu sayede derinlemesine içgörüler elde edebilirler.

SAP Business Objects

SAP Business Objects, özellikle kurumsal düzeyde veri raporlama ve analiz ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Güçlü veri entegrasyonu ve yönetim özellikleriyle donatılmış olan bu platform, kompleks iş süreçlerini ve büyük veri kümelerini yönetme konusunda üstün yeteneklere sahiptir. SAP’nin geniş ekosistemiyle uyumlu olarak çalışan SAP Business Objects, özelleştirilmiş raporlama ve veri analizi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilebilir.

Kurumsal Düzeyde Raporlama: SAP Business Objects, özellikle büyük ölçekli ve karmaşık veri ortamları için tasarlanmıştır. Güçlü veri entegrasyonu ve raporlama özellikleri ile, büyük ve çeşitli veri setlerini yönetebilir.

Gelişmiş Analitik ve Özelleştirme: Bu platform, özellikle SAP ekosistemiyle entegre çalışan kuruluşlar için derinlemesine analiz ve özelleştirilmiş raporlama imkanları sunar. Kullanıcılar, iş süreçlerine özel görselleştirmeler ve analizler oluşturabilir.

Datapine

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için ideal bir çözüm olan Datapine, kullanıcı dostu bir arayüzle karmaşık veri analizlerini basitleştirir. SQL bilgisi olmayan kullanıcılar için bile erişilebilir olan Datapine, veri görselleştirme ve dashboard oluşturma konusunda etkili araçlar sunar. Ayrıca, kullanıcıların veri sorgularını kolaylıkla oluşturabilmeleri için intuitive drag-and-drop arayüzüne sahiptir.

Kullanıcı Dostu Arayüz ve Analitik Araçlar: Datapine, özellikle KOBİ’ler için uygundur ve kullanım kolaylığı ile ön plana çıkar. Veri görselleştirme ve sorgulama işlemleri için sezgisel araçlar sunar.

Esnek Veri Keşfi ve Görselleştirme: Bu araç, veri keşfi ve görselleştirmede esneklik sunarak, kullanıcıların hızlı ve etkili şekilde içgörüler elde etmelerine olanak tanır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için ideal bir çözümdür.

Looker

Google Cloud’un bir parçası olan Looker, modern veri analizi ve keşfi için gelişmiş bir platform sunar. LookML adında özgün bir modelleme diline sahip olan Looker, veri setlerinin analizini ve özelleştirilmiş raporların oluşturulmasını kolaylaştırır. Looker, ayrıca veri entegrasyonu ve uygulamalar arası veri paylaşımı konusunda güçlü yeteneklere sahiptir, bu da onu özellikle geniş veri ekosistemlerine sahip kuruluşlar için uygun bir seçenek yapar.

Modern Veri Analizi ve Entegrasyon: Looker, Google Cloud’un bir parçası olarak, modern veri analizi ve entegrasyonu konusunda güçlü bir araçtır. LookML, kullanıcıların özelleştirilmiş veri modelleri oluşturmalarını sağlayan özel bir dilidir.

Kapsamlı Veri Keşfi ve Paylaşımı: Looker, veri keşfi ve paylaşımı konusunda geniş olanaklar sunar. Bulut tabanlı yapısı, veriye her yerden erişim imkanı sağlar ve farklı veri kaynakları arasında etkili entegrasyonlar kurabilir.

Oracle BI

Oracle BI, özellikle Oracle veri tabanı ve uygulamaları ile entegre çalışan kuruluşlar için tasarlanmıştır. Bu platform, gelişmiş analitik, raporlama ve veri görselleştirme özellikleri sunar. Oracle BI, özellikle büyük ölçekli veri depoları ve karmaşık iş süreçlerini yönetme konusunda güçlü araçlar sağlar. Kullanıcıların analitik ihtiyaçlarına

Entegre Analitik Çözüm: Oracle BI, Oracle’ın veri tabanı ve uygulamalarıyla entegre, güçlü bir iş zekası çözümüdür. Kurumsal düzeyde analiz, raporlama ve görselleştirme yeteneklerine sahiptir.

Karmaşık Veri Ortamları için Uygun: Oracle BI, özellikle büyük ve karmaşık veri depolarını yönetmek için uygun bir araçtır. Güçlü veri modelleme ve analitik araçları sunarak, büyük ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarını karşılar.

Zoho Analytics

Zoho Analytics, self servis bir iş zekası ve analiz platformudur. Kullanıcıların anlayışlı gösterge tabloları oluşturmasına ve herhangi bir veriyi görsel olarak analiz etmesine olanak tanır. Kullanıcıların soru sormasına ve anlamlı raporlar şeklinde akıllı yanıtlar almasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir asistana sahiptir.

Esnek ve Kullanıcı Dostu Çözüm: Zoho Analytics, özellikle KOBİ’ler ve bireysel kullanıcılar için tasarlanmış, kullanımı kolay bir iş zekası ve veri analizi platformudur. Bu araç, kullanıcılara veri görselleştirme, raporlama ve dashboard oluşturma yetenekleri sunar. Zoho Analytics, çeşitli veri kaynaklarından veri alabilme ve bu verileri anlamlı görsel raporlara dönüştürebilme yeteneği ile dikkat çeker.

Yapay Zeka ve Otomatik Analiz: Zoho Analytics’in yapay zeka destekli analiz özelliği, kullanıcılara derinlemesine içgörüler sunar ve veri keşfi sürecini kolaylaştırır. Kullanıcılar, veri tabanlarından otomatik sorgular yapabilir ve hızlıca raporlar oluşturabilirler. Bu özellikler, kullanıcıların veriye dayalı kararlar almasını hızlandırır ve iş süreçlerini optimize eder.

Sisense

Sisense, işletmelerin karmaşık veri setlerinden anlamlı içgörüler çıkarmasına olanak tanıyan güçlü bir iş zekası çözümüdür. Büyük veri kümelerini hızlı ve etkin bir şekilde işleyebilme, etkileşimli görselleştirmeler ve dashboardlar oluşturabilme yetenekleriyle öne çıkar. Sisense, özellikle kullanıcı dostu arayüzü ve veri entegrasyonu konusundaki esnekliği ile dikkat çeker. Veri kaynaklarını birleştirme ve bu verileri karmaşık analizler için kullanma konusunda oldukça yeteneklidir.

Esnek ve Kullanıcı Dostu Analitik: Sisense, kullanım kolaylığı ve esnek analitik yetenekleri ile dikkat çeker. Özellikle veri görselleştirme ve hızlı analizler için etkili bir araçtır.

Büyük Veri Kümeleri ve Dashboardlar: Sisense, büyük veri kümeleri ile çalışırken yüksek performans sunar. Kullanıcı dostu dashboardlar ile karmaşık veri setlerini kolayca anlaşılır hale getirir.

SAS Business Intelligence

SAS Business Intelligence, özellikle analitik derinliği ve güvenilirliği ile bilinir. Gelişmiş analitik, veri madenciliği ve istatistiksel analiz yetenekleri sunar. Kurumsal düzeyde raporlama ve veri analizi ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir araç yelpazesi sağlar. SAS, özellikle veri kalitesi, güvenliği ve yönetimi konusunda kapsamlı çözümler sunarak, büyük ölçekli şirketlerin tercih ettiği bir platform haline gelmiştir.

Gelişmiş Analitik ve Veri Yönetimi: SAS Business Intelligence, özellikle gelişmiş analitik ve veri yönetimi konusunda uzmanlaşmıştır. Karmaşık veri analizleri ve istatistiksel modeller için geniş bir araç seti sunar.

Kurumsal Çözümler ve Güvenilirlik: SAS, özellikle büyük ölçekli ve kurumsal işletmeler için güvenilir çözümler sunar. Sağlam güvenlik ve veri yönetimi özellikleri ile öne çıkar.

IBM Cognos Analytics

IBM Cognos Analytics, kapsamlı iş zekası yetenekleri sunan bir platformdur. Veri entegrasyonu, görselleştirme, raporlama ve analiz gibi geniş bir yelpazede hizmetler sunar. Yapay zeka entegrasyonu, veri keşfi ve analizi süreçlerini daha etkili ve kullanıcı dostu hale getirir. IBM Cognos, özellikle kurumsal düzeydeki kullanıcılar için gelişmiş veri analizi ve karar destek sistemleri sunma konusunda oldukça etkilidir.

Kapsamlı İş Zekası ve Analitik: IBM Cognos Analytics, kapsamlı iş zekası ve analitik araçları sunar. Veri entegrasyonu, raporlama ve görselleştirme konusunda güçlü yeteneklere sahiptir.

Yapay Zeka Destekli Analizler: IBM Cognos, yapay zeka destekli analizler ve otomatik veri keşfi özellikleri ile kullanıcıların daha hızlı ve etkili kararlar almasına yardımcı olur. Özellikle karmaşık ve çeşitli veri ortamları için ideal bir çözümdür.

Query.me

Query.me, dağınık gösterge tabloları yerine gerçek bilgiler sunan tamamen özelleştirilebilir güçlü not defterlerinin yardımıyla SQL ekiplerini geleceğe taşımayı amaçlayan bir iş zekası aracıdır.

Query.me ile tüm iş zekası ekibinizin aynı sayfada olmasını sağlayabilir, raporları oluşturup göndererek sayısız saatten tasarruf edebilir ve tek bir uygun konumdan yorum yapmalarına, işbirliği yapmalarına ve paylaşmalarına olanak tanıyabilirsiniz.

Gelişmiş Sorgulama ve Not Defterleri: Query.me, özellikle SQL uzmanları ve veri analistleri için geliştirilmiş bir iş zekası aracıdır. Bu platform, kullanıcılara SQL sorgularını kolaylıkla yazıp yönetebilecekleri not defterleri sunar. Bu özellik, veri analizlerini daha organize ve etkili bir şekilde gerçekleştirmeyi sağlar.

İşbirliği ve Veri Paylaşımı: Query.me, ekipler arası işbirliğini ve veri paylaşımını kolaylaştıran özelliklere sahiptir. Kullanıcılar, oluşturdukları raporları ve analizleri ekip üyeleriyle paylaşabilir ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirler. Bu, özellikle veri odaklı projelerde çalışan ekipler için önemli bir avantajdır.

BiG EVAL

BiG EVAL, bilgi kalitesini sürekli olarak doğrulayarak ve izleyerek kurumsal verilerin değerinden yararlanır. Ayrıca rapor ve analiz geliştirme sırasında test görevlerini otomatikleştirir. Benzersiz otomasyon yaklaşımı ve basit kullanıcı arayüzü, aynı gün içinde fayda sağlamayı garanti eder.

BiG EVAL, RDBMS’den SaaS uygulamalarına kadar çeşitli veri kaynakları için yüzlerce bağlayıcıya sahiptir. Şablonlarla veri testini basitleştirir, GDPR gibi uyumluluk standartlarına uyar ve veri analitiği, gerçek zamanlı raporlama ve daha derin içgörüler için uzantılar gibi güçlü özellikler sunar. 

BiG EVAL, Windows için kapsamlı bir test çözümüdür; planlar, yıllık %10 indirim ve 14 günlük ücretsiz deneme ile aylık 69 dolardan başlar.

Veri Kalitesi ve Doğrulama: BiG EVAL, veri kalitesini sürekli olarak izleyen ve doğrulayan bir araçtır. Kurumsal veri yönetimi süreçlerinde kritik bir rol oynar. BiG EVAL, veri testlerini ve doğrulama işlemlerini otomatikleştirerek, veri kalitesini ve güvenilirliğini sağlamaya yardımcı olur.

Kapsamlı Test Çözümleri ve Uyumluluk: BiG EVAL, çeşitli veri kaynakları için geniş bir bağlayıcı yelpazesi sunar ve bu sayede farklı veri sistemleri arasında uyumluluk sağlar. GDPR gibi uyumluluk standartlarına uymak için gerekli araçları sağlayarak, şirketlerin veri yönetimi süreçlerini güçlendirir ve hukuki gerekliliklere uyumlarını kolaylaştırır.


İlgili İçerikler:

Veri Analizi Nedir, Büyük Veri Analizi Nasıl Yapılır?

Analitik Düşünme Nedir? Verilerle Düşünmek İçin Analitik Düşünme Becerisi Nasıl Geliştirilir?

Big Data (Büyük Veri) Nedir, Nasıl Analiz Edilir?

Domain Sorgulama