Blog » Nedir, Nasıl Yapılır? » İhracat Nedir, Nasıl Yapılır? E-İhracat vs. İhracat Arasındaki Farklar

İhracat Nedir, Nasıl Yapılır? E-İhracat vs. İhracat Arasındaki Farklar

Hosting Fiyatları

İhracat basitçe ifade etmek gerekirse, bir ülkede üretilen bir mal veya hizmetin, başka bir ülke tarafından satın alınmasıdır. Malın veya hizmetin ne olduğu veya nasıl gönderildiği önemli değildir.

Bir mal veya hizmeti; kargo ile, e-posta ile veya bir uçakta kişisel bir bagajda gönderebilirsiniz.

İhracatın ne olduğu hakkında kafanızda bir şeyler oluştuysa, şimdi de detaylıca inceleyelim.

İhracatın Tanımı ve Örnekler

İhracat, uluslararası ticaretin bir bileşenidir. Bir ülkenin sakinleri tarafından satın alınan ve yabancı bir ulus tarafından üretilen mal ve hizmetlerdir. İthalatla birlikte, bir ülkenin ticaret dengesini oluştururlar.

İşletmeler rekabet avantajına sahip olduklarında mal ve hizmetleri ihraç ederler. Bu, belirli bir ürünü sağlamada diğer herhangi bir işletmeden daha iyi oldukları anlamına gelir. 

Ayrıca, ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğünü yansıtan ürün ve hizmetleri ihraç ederler. Ülkeler, doğal olarak üretme yeteneğine sahip oldukları emtialarda karşılaştırmalı avantajlara sahiptir. Örneğin Kenya, Jamaika ve Kolombiya kahve yetiştirmek için doğru iklime sahiptir. Bu, endüstrilerine kahve ihracatında bir avantaj sağlar.

Hindistan’ın nüfusu, onun karşılaştırmalı üstünlüğüdür. Çalışanları İngilizce konuşur, bu da onlara uygun fiyatlı çağrı merkezi çalışanları olarak avantaj sağlar. Çin, düşük yaşam standardı nedeniyle imalatta benzer bir avantaja sahiptir. İşçileri daha düşük ücretlere çalıştırır.

İhracat Nasıl Yapılır?

İhracat yapmak için ihracat ile ilgili prosedürlerinin üç aşaması vardır.

 • İhracatçı ülkede ihracat kayıt süreci
 • İhracatçı ülkedeki ihracat gümrük işlemleri
 • İhracatçı ülkeden ihracat için gerekli belgeler

1. İhracatçı ülkede ihracat kayıt süreci

Mal veya hizmet ihraç etmeniz gerekiyorsa, çoğu ülkede tek seferlik bir kayıt prosedürü tamamlanmanız yeterlidir. Bu ihracat lisansı, ihracatçı ülkede gerekli olması halinde ilgili devlet dairesinden alınabilir.

Genellikle, ihracatçı ülkeden mal ihracatı için, ihracatçı/ithalatçı olarak hareket etmek için bir kerelik ihracat kaydı yeterlidir. Ancak, kısıtlı kalemler ihraç ediliyorsa, bu tür kısıtlı malları ihraç etmek için ihracatçı ülkede ayrı bir ihracat lisansı gerekebilir.

Serbestçe ihraç edilebilir, ihracatı kısıtlanmış ve ihracatı yasaklanmış olarak sınıflandırılan ürün kategorileri zaman zaman yayınlanır. İhracatçı ülkenin resmi web sitesindeki yasaklı mallar listesindeki ürünlerin ihraç edilmesine izin verilmez.

2. İhracatçı ülkedeki ihracat gümrük işlemleri

Eşyalar ihracat için paketlendikten sonra ihracatçı ülkenin yük limanı gümrüklerinin gerektirdiği gerekli ihracat gümrük belgeleri hazırlanır. İhracat yükünün ülkenin gümrük limanına hareketinden önce, ihracatçı ülkenin gümrükleri için Invoice cum Packing list ve diğer gerekli ihracat belgeleri düzenlenir. İhracat belgeleri elektronik olarak ihracatçı ülke gümrüklerine dosyalanır. Kargo, ihracatçı konumundan uluslararası taşıyıcıların da faaliyet gösterdiği gümrük noktasına taşınır. İhracat kargosu, ihracatçı ülkenin gümrüklü sahasında kargo kontrol sorumlusu tarafından boşaltılır. İhracat limanı konumunda ihracat yükünün elleçlenmesi, ihracatçı ülkede bu tür bir saklama görevlisi tarafından gerçekleştirilir.

İhracatçı ülke gümrüğü tarafından ihracat işlemi tamamlandıktan sonra ihracat kargosunun taşınması için gümrük makamları tarafından gerekli izin verilir. Gerektiğinde ihracatçı ülkenin gümrük makamları tarafından gerekli ihracat muayene işlemleri yapılır.

3. İhracatçı ülkeden ihracat için gerekli belgeler

Temel belgeler dışında, ihracatçı ülkeden ihracat için gerekli belgeler, ihracatçı ülkeden ihraç edilen ürüne, çok taraflı, ikili veya tek taraflı ticaret anlaşmalarına ve ihracatçı ülke hükümetinin diğer ticaret politikalarına dayanır.

İhracatçı ülkede istenen ihracat belgeleri, ihraç edilen malların niteliğine (genel mallar, kişisel eşyalar, tehlikeli mallar, hayvancılık vb.), ihracatçı ülke hükümetinin düzenli ticaret politikasına, ihracatçı ülkeden ihraca edilen belirli mallara (silah ve mühimmat, sağlık ürünleri, gıda ürünleri, kimyasallar vb.) dayanır.

Ancak, genel olarak ihracatçı ülkeden mal ihraç etmek için aşağıdaki belgeler gereklidir:

İhracatçı ülkede gerekli olan ihracat gümrükleme belgeleri

 • Gümrük Giriş Belgesi
 • Gümrük Bonosu
 • Yasal Taahhüt (LUT)
 • Gümrük Beyannameleri
 • İhracat Lisansı
 • Satınalma Siparişi veya Akreditif
 • Ticari Fatura cum Paketleme Listesi
 • Orjinallik Belgesi
 • Sigorta Sertifikası
 • Denetim Sertifikaları
 • ATA Karnesi/Geçici Sevkiyat Sertifikası
 • Analiz Sertifikası
 • Serbest Satış Belgesi
 • Ağırlık Sertifikası
 • Konsolosluk Faturası

İhraç edilecek belirli ürünler için ihracatçı ülkedeki gümrükler için gerekli belgeler:

 • Elektronik İhracat Bilgileri
 • Sağlık veya Sanitasyon Sertifikası
 • Genel Menşe Şahadetnamesi
 • Tehlikeli Madde Sertifikası
 • Balıkçılık Sertifikası
 • Tütsüleme Belgesi
 • Helal Sertifikası
 • Sağlık Sertifikası
 • Malzemeler Sertifikası
 • Muayene Belgesi
 • Sevkiyat Öncesi Muayene Sertifikası
 • Bitki Sağlık Sertifikası/Karantina Sertifikası
 • Radyasyon Sertifikası
 • Rıhtım Fişi ve Depo Fişi
 • ISPM 15 (Ahşap Ambalaj) İşaretleme Sertifikası
 • Ürün Kılavuzu veya Ürün Kataloğu
 • Sertifikalı Mühendis Raporu
 • Yetkili Mühendis Sertifikası
 • Ürün Özellikleri Sertifikası
 • Belirtilen Diğer Belgeler

İhracatçı ülkedeki banka ihracat belgeleri:

 • Satınalma Siparişi veya Akreditif
 • Ticari Fatura cum Paketleme Listesi
 • Proforma Fatura
 • Kambiyo Senedi
 • Orjinallik Belgesi
 • Sigorta Sertifikası
 • Varsa Denetim Sertifikaları
 • Varsa Elektronik İhracat Bilgileri
 • Varsa Sağlık veya Sanitasyon Sertifikası
 • Varsa Belirtilen Diğer Belgeler

Kimler İhracat Yapabilir?

Kimler İhracat Yapabilir?

Birçok ülkedeki çoğu işletme mallarını ihraç eder. Fakat belirli ülkelerde belirli kalemlerin ihracatını yasaklayan yasalar olduğunda sınırlamalar ortaya çıkar. Bu yüzden işletmenizi ihracata açmadan önce, ülkenizdeki ihracat yasalarının ve ihracat yapmak istediğiniz ülkelerdeki ithalat yasalarının ne olduğunu araştırmanız önemlidir. Buna göre plan yaptığınız ve uygun miktarda zaman ve kaynak ayırmaya istekli olduğunuz sürece, çoğu işletmenin önünde büyük engeller olmayacaktır.

İhracat Yapmanın Faydaları Nelerdir?

Çoğu ülke ihracatını artırmak ister. Aynı şekilde şirketleri de daha fazla satış yapmak ister ve kendi ülkelerinde ellerinden geleni sattıklarında, denizaşırı ülkelere satış yapmaya yönelirler. Bu sayede mal ve hizmet üretiminde uzmanlık kazanırlar ve dış pazarlara nasıl satış yapacakları konusunda bilgi sahibi olurlar.

Hükümetler, istihdamı artırdıkları, daha yüksek ücretler getirdikleri ve bölge sakinlerinin yaşam standardını yükselttikleri için ihracatı teşvik eder. 

İhracat aynı zamanda bir ülkenin merkez bankasında tutulan döviz rezervlerini de artırır. Yabancılar ihracat için kendi para birimleri veya ABD doları ile ödeme yapar. Büyük rezervleri olan bir ülke bunu kendi para biriminin değerini yönetmek için kullanabilir. 

Ülkeler ayrıca likiditeyi yönetmek için döviz rezervlerini kullanır. Bu, enflasyonu daha iyi kontrol edebilecekleri anlamına gelir. Enflasyonu kontrol etmek amacıyla kendi para birimlerini satın almak için yabancı para birimini kullanırlar. Bu, para arzını azaltarak yerel para birimini daha değerli hale getirebilirler.

E-İhracat Nedir?

Tüm iş fırsatları gibi, çevrimiçi ihracat yani e-ihracat yapmak da bir takım zorluk ve riskler doğurur. Bununla birlikte, küçük işletmeler için daha eşit bir oyun alanı sağlayan e-ihracat; niş şirketlerin ölçeklenebilir bir iş modeli uygulamasına ve denizaşırı rakiplere ayak uydurmaya da yardımcı olur.

E-ihracat veya “sınır ötesi e-ticaret“, işletmenizin ihracata başlamasına, mevcut pazarlarda satışları artırmasına veya ürünleri yeni pazarlarda test etmesine yardımcı olmak için ideal bir fırsat sunar.

Hazırlık, sıkı çalışma ve bilinçli karar verme gerektirse de, e-ihracat, küçük ve büyük işletmelerin eşit temelde rekabet etmesine izin verebilir.

Eğer e-ihracat yapmak ve başarılı bir çevrimiçi ihracat stratejisi oluşturmak isiyorsanız, yerel çevrimiçi satış ortamını anlamanız ve yüksek kaliteli bir tüketici deneyimi sunabildiğinizden emin olmak için istatistiklerin ve pazar göstergelerinin ötesine bakmanız gerekir.

Örneğin, ideal hedef pazarı seçerken, bir işletmenin kendi web sitesi trafiği ve alıcı davranışı paha biçilmez bir bilgi kaynağıdır. İşletme sahipleri, denizaşırı ziyaretçilerin nereden geldiğine, dönüşüm oranlarına, müşteri sorgularına ve her bir pazara yapılan satışlara özellikle dikkat etmelidir.

Bu ilk dahili araştırma tamamlandıktan sonra, uygun hedef pazarı belirlemek için ürün kategorisi ve rakipler, pazar ve düzenleyici sistemler hakkında derinlemesine masa başı araştırması yapmak önemlidir.

E-İhracat vs. İhracat Arasındaki Farklar

Çevrimiçi bir ihracat stratejisi uygulamak, milyonlarca müşteriyi en küçük üreticinin bile ulaşabileceği bir yere getirebilir ve geleneksel ihracat kanallarından daha kolay pazar erişimi sağlayabilir. Bu nedenle, tüm ihracatçılar çevrimiçi kanalların ticari satış stratejilerine nasıl uyduğunu düşünmeli ve buna göre bir yol izlemelidir.

Geleneksel ihracatta genellikle, ihracatçının müşterisi bir distribütör, toptancı veya perakende mağazası gibi başka bir işletmedir. Bu yüzden işletmeden işletmeye (B2B) modelini içerir. Bu modelde ihracatçılar, ürünlerinin nasıl pazarlandığı, nerede satıldığı ve nasıl fiyatlandırıldığı konusunda gözetimden yoksun olma eğilimindedir.

E-ihracat, işletmelere daha fazla seçenek sunar. Tüketicilere çevrimiçi olarak satılan ürünler için bu, geleneksel ihracata benzer şekilde çalışan bir işletmeden işletmeye tüketiciye (B2B2C) modeli olarak bilinse de, işletmeler bir distribütör kullanarak da bir B2B modelini benimsemeye devam edebilir. Bu modelde işletmeler, ürünleri daha sonra çevrimiçi tüketicilere satacak olan bir distribütöre satar.

İşletmeler ayrıca geleneksel ihracattan oldukça farklı bir işletmeden-tüketiciye (B2C) modeli altında tüketicilere doğrudan satış yapmayı da seçebilir. Bu modeli seçen işletmeler genellikle lojistik, sosyal medya, yabancı dilde müşteri hizmetleri ve web sitesi tasarımı gibi alanlarda yerel uzmanlara ihtiyaç duyar. Bu durumda müşteri, bir distribütör veya perakende mağazasından ziyade son tüketicidir.

Domain Sorgulama
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments