Genç Girişimci Desteği Rehberi 2023 Güncel

Genç Girişimci Desteği Rehberi 2022 Güncel
Hosting Fiyatları

Üniversiteden yeni mezun olanlar, iş yeri kurmak isteyenler, aklında bir iş planı olan gençlerin en çok ilgilendiği konulardan biri genç girişimci destekleri oluyor. Genç nüfusun yüksek olduğu ülkemizde yaşam koşulları da her geçen gün zor bir hale geliyor. Durum böyle olunca genç nesiller yeni bir iş, yeni bir gelir kaynağı arıyor. İş kurmak isteyen gençlerin önüne vergi, sigorta gibi şartlar çıkıyor. Bu da gençleri bir hayli korkutuyor. Fakat devletin genç girişimciler için desteği de bulunuyor. Biz de bu yazımızda sizler için güncel 2023 yılına ait genç girişimci desteği için bir rehber olacak yazı hazırladık.

Genç Girişimci Desteği Rehberi 2022 Güncel

Genç Girişimci Desteği Nedir?

Özellikle son yıllarda üniversiteden yeni mezun olan kişiler iş bulma konusunda büyük zorluklar çekiyor. Bazı kişiler ise eğitim aldıkları alanın çok daha dışında bir iş yapmak istiyor. Ülkemizde genç nüfus toplam nüfusun yüzde 15,3’ünü karşılıyor. Genç işsizlik oranı ise en son 2023 Ağustos ayında yüzde 9,2 olarak belirlendi. Durum böyle olunca gençler hem işsizliğe son vermek hem de kendi işlerini kurmak için çareler aramaya başladı. Fakat iş kurmak isteyen gençlerin karşısına bu kez de yüksek vergi maliyetleri ve sigorta primleri çıkıyor. İşte tam da burada devreye genç girişimci desteği giriyor.

İlgili içerik: Vergi Dilimleri-Oranları Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gerekenler

Yani genç girişimci desteği, iş kurmak isteyen gençlerin desteklendiği bir devlet projesi olarak karşımıza çıkıyor. Genç girişimci desteği, 3 yıl boyunca yıllık 150.000 TL’ye kadar olan gelirlerin vergisini ödemekten muaftır. Genç girişimci desteği, 18.05.2018 tarihinde 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. O günden bu yana şartları karşılayan her genç bu destek paketinden faydalanabiliyor.

Genç Girişimci Desteğinden Kimler Faydalanabilir?

 • 18 yaşından büyük ve 30 yaşından küçük herkes bu destekten faydalanabilir. Kişilerin 18 yaşına girmiş, 29 yaşını tamamlamamış olmaları gerekir.
 • Daha önce herhangi bir şirket açmamış ya da ortaklık yapmamış olanlar
 • 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren Bağ-Kur’dan ilk kez faydalanıyor olmak
 • Kendi işinde düzenli bir şekilde çalışmak ya da işin kendisi tarafından yönetiliyor olması
 • Mevcut bulunan bir işletmeye ya da mesleki faaliyete sonradan ortak olmayanlar (İşin kurucusu olmak temel esaslardan biridir)
 • Adi ortaklık ya da şahıs şirketi kurmuş olmak
 • Ticari ya da serbest meslek faaliyeti nedeniyle adına ilk kez mükellefiyet açılmış olanlar 

Genç Girişimci Desteğinden Kimler Faydalanamaz?

 • 01.06.2018 tarihinden önce işe başlayan (mükellef olan) kişiler
 • Başka bir şirkette ortaklığı mevcut bulunan ya da daha önce mükellef olup işletmesini kapatmış olan kişiler
 • 30 yaşını aşmış kişiler
 • Anonim ya da Limited şirket kuruluşları olan kişiler

Genç Girişimci Desteği için Şahıs Şirketi Kurmak

Genç girişimci desteğinden faydalanmak için şahıs şirketine sahip olma gerekliliğinden az önce bahsetmiştik. Şahıs şirketi kurmak aslında sanıldığı kadar zor değil. Şahıs şirketi, tamamen bireyse olarak kurulabilen, küçük ya da orta ölçekli şirketlere verilen isimdir. Kurması ve kapatılması en kolay şirket türü olarak da bilinir. Şahıs şirketlerinin aylık ya da yıllık olarak ödemesi gereken vergiler, muhasebe ücretleri diğer şirket türlerine göre çok daha düşüktür. Şimdi gelin şahıs şirketi kurmak ile ilgili detaylara birlikte bir göz atalım.

 • Şahıs şirketi kurmak için ilk olarak 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Devlet memurları tacir olarak adlandırılmadıkları için bir şahıs şirketi kuramazlar. Bunun dışında herkes şahıs şirketi kurabilir. 
 • İlgili kişinin nüfus cüzdan fotokopisi, noter onaylı imza sirküleri, vesikalık fotoğraf, faaliyet gösterilecek olan adres kira kontratı ya da tapu, e-devletten ya da vergi dairesi üzerinden temin edilen başvuru formu gerekli olan belgelerdir. 
 • Bu belgeler ile birlikte vergi dairesine gidilerek başvuru yapılır. Başvurunun onaylanması kısa bir süre içerisinde gerçekleşir.
 • Başvuru sırasında imza beyannamesi için noter tutarı, damga vergisi tutarı ve muhasebe için belirli bir tutar ödenir. Bunlar da 500 ile 1500 TL arasında değişiklik gösterebilir.

İlgili İçerik: https://www.hosting.com.tr/blog/sahis-sirketi-nedir-nasil-kurulur/ 

Genç Girişimci Desteği Avantajları

 • Genç girişimci desteğinden faydalanabilecek kişiler 3 yıl boyunca yıllık olmak üzere 150.000 TL’ye kadar elde edecekleri kazançlar için vergiden muaf tutulurlar. 
 • 2023 yılından itibaren en düşük Bağ-Kur primi 3,452,76 TL olarak belirlenmiştir. Genç girişimci desteğinden faydalanan kişiler bu primi ödemekten muaf tutulurlar.  Yıllık prim desteği ise 41,433,12 TL’dir. Prim desteğinden yararlanmak için 01.06.2018 senesi itibarıyla ilk kez sigortalı olmanız gerekir.

Genç Girişimci Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

 • Genç girişimci desteği için tüm şartları sağlıyorsanız İnteraktif Vergi Dairesi ile bir dilekçe hazırlamanız yeterli olacaktır.  Bu dilekçeyi hazırladıktan sonra vergi dairesi gerekli incelemeleri yapacaktır.
 • İncelemeler sonucunda başvurunuz olumlu sonuçlanırsa size bir belge verilecektir.
 • Bu belge ile birlikte ikamet ettiğiniz adrese en yakın SGK müdürlüğüne gitmeniz gerekiyor. Belgeyi buraya verdikten hemen sonra destekten faydalanmaya başlamış olacaksınız.
 • Destekten yararlanmaya başladığınız tarih olarak şirket kuruluş tarihiniz belirlenir. Hesaplamalarınızı buna göre yapmanızı öneririz.

18 Yaşından Küçükler Genç Girişimci Desteğinden Faydalanabilir Mi?

Genç girişimci desteğinden faydalanmak için aranan temel şart 18 yaşından büyük olmaktır. SGK açısından aranan temel kural budur. Fakat vergi dairesinin yönetmeliğine göre bu konuda istisnai bir durum söz konusudur. Bununla ilgili kararı aşağıda bulabilirsiniz.

‘‘21/06/2019 tarihi itibariyle telekomünikasyon ekipman ve parçalarının toptan ticareti faaliyetine başladığınızı belirterek Genç Girişimci istisnasından faydalanmak için Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaatta bulunduğunuzu ancak, 18 yaşını doldurmamış olmanız nedeniyle tereddüt yaşandığından bahisle bu istisnadan faydalanıp faydalanamayacağınız hususunda…

…mükellefiyet tesis tarihi itibarıyla bilfiil işinizin başında olduğunuz, işin sevk ve idaresinin tarafınızca yapıldığı ve bu durumun nezdinizde yapılan yoklamalarla tutanak altına alındığı anlaşılmış olup 18 yaşından küçük olmanız, adınıza mükellefiyet tesis edilmesi ve bu mükellefiyetle ilgili ödevlerin kanuni temsilciniz tarafından yerine getirilmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır.

Bu itibarla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası başlıklı Mükerrer 20 nci maddesinde sayılan diğer şartları da taşımanız halinde, mezkur istisna hükümlerinden yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.’’

İşletmenin Devralınması Halinde Genç Girişimci Desteği

Genç girişimci desteğinden faydalanabilmek için işin devralındığı kişinin eş ya da üçüncü dereceye kadar yakın akraba olmaması gerekmektedir. Eğer kişi 18 yaşından büyükse ve 30 yaşını doldurmamışsa, işi devraldığı kişi eşi ya da akrabası değilse genç girişimci desteğinden faydalanabilir.

Bunun yanı sıra vefat nedeniyle işin devralınması durumu da söz konusudur. Vefat durumunda ölen kişinin teşvikten faydalanıp faydalanmadığına bakılmaksızın devralan kişilerin şartları sağlamaları durumunda kişiler teşvikten faydalanır. 

Haksız Teşvik Primi Alan Kişilerin Tespiti ve Cezalandırılması

Kimi kişiler, şartları sağlamamasına rağmen yasal olmayan yollarla teşvik priminden faydalanmaya çalışabilir. Bu kişiler yapılan değerlendirmeler yoluyla tespit edildiğinde teşvik primleri hemen kesilir. Bu kişilere aynı zamanda prim ve gecikme cezası uygulanır. Prim cezasında kişilerden karşılanan primlerin geri ödemesi talep edilir. 

Gecikme cezası, teşvikten yararlanma süreleri geçen kişilerin sürelerinin geçtiğini bildirmemesi durumunda uygulanır. 

Domain Sorgulama