Nedir, Nasıl Yapılır? Startup/KOBİ

Arbitraj Nedir? Nasıl Yapılır? (2023 Güncel)

Hosting Fiyatları

Arbitraj, aynı varlık için farklı piyasalardaki fiyat farklılıklarından yararlanma stratejisidir. Gerçekleşmesi için, fiyatları farklı olan en az iki eşdeğer varlık olmalıdır. Temel olarak arbitraj, bir tüccarın farklı piyasalardaki varlık fiyatlarının dengesizliğinden yararlanabileceği bir durumdur. Arbitrajın en basit şekli, fiyatın daha düşük olduğu piyasadan bir varlık satın almak ve aynı anda varlığın fiyatının yüksek olduğu piyasada varlığı satmaktır.

Uygulama, benzer getiriler sunan ve benzer risklere sahip bir menkul kıymetin veya bir varlığın piyasalarda aynı fiyattan değerlenmesi gerektiğini öne süren “etkin piyasa” teorisinin varsayımlarından yararlanır. Ancak bilindiği üzere farklı döviz kurları, arz kısıtlamaları veya talep yoğunluğu gibi faktörler nedeniyle fiyatlar piyasalar arasında farklılık gösterebilir. Bu nedenle, bir menkul kıymetin fiyatı bir piyasada düşük ve diğerinde yüksek olduğunda, arbitrajcılar risksiz kâr elde etmek için alım satım yaparlar.

Arbitraj, yaygın olarak kullanılan bir ticaret stratejisidir ve muhtemelen var olan en eski ticaret stratejilerinden biridir. Stratejiyi uygulayan tüccarlara arbitrajcı denir.

Örneğin, bir külçe altın, bir piyasada 10.000 TL’den ve diğer piyasada 10.080 TL’den işlem görürse, bir arbitrajcı kolayca 80 TL’lik bir kâr elde edebilir.

Borsada da arbitraj imkanı vardır. Ancak, bu tür fırsatlar genellikle nadirdir.

Arbitraj Nasıl Çalışır?

Arbitraj Nasıl Çalışır?

Hisse senetleri, tahviller, para birimleri ve diğer varlıkların gerçek değerlerine göre fiyatlandırıldığı etkin bir piyasada arbitraj fırsatları olmamalıdır. Fakat küresel piyasalar bazen verimsizdir ve piyasalar arasında fiyat veya oran uyumsuzlukları olabilir. Bu sayede yatırımcılar, “arbitraj” olarak bilinen bir süreçle bu verimsizliklerden para kazanabilirler.

Tabii ki, finansal kurumlar arasında fiyat farklılıkları olmadıkça arbitraj gerçekleşemez. Günümüzde, bu tür fiyat tutarsızlıkları ancak birkaç milisaniye sürer. Ayrıca bu farklar genellikle çok küçüktür. Bu nedenle yatırım yapacak büyük bir miktarınız yoksa, arbitraj stratejilerine girişmek genellikle mantıklı değildir.

Arbitraj Yapmanın Avantajları

Arbitraj yapmak para kazanmanıza olanak tanıyabilir. Bu yüzden aşağıda sizin için arbitrajın temel avantajlarını listeledik:

1. Risksiz kârlar

Alım ve satım fiyatı önceden bilindiğinden, doğru bir şekilde yürütülen arbitrajdan elde edilen karlar risksiz olarak kabul edilebilir. Bir menkul kıymeti şimdi satın alma ve gelecekte bir noktada satma şeklindeki geleneksel bir strateji yoluyla hisse senedi veya tahvil ticareti yapmanın aksine arbitraj, bir menkul kıymetin gelecekteki performansı üzerine bahis yapılmasını gerektirmez.

2. Sıfır sermaye yatırımı

Sadece fiyatlandırma hatalarından veya tutarsızlıklarından yararlanıyorsanız (örneğin, yerel arbitraj yoluyla), bir arbitraj fırsatından yararlanmak için kendi sermayenizi yatırmanız bile gerekmez.

Arbitraj için Riskler

Bir yatırımcı olarak arbitraj yaparken aşağıdaki risklerle karşılaşabilirsiniz:

1. Takipte Zorluk

Birleşme ve satın almalarla ilgili gelişmeler anında ve önceden haber verilmeksizin gerçekleştiği için takip edilmesi zordur. Ayrıca, takip edilirse haberin güvenilir olduğuna dair bir vaat de yoktur. Yanlış olabileceği gibi, risk arbitrajı altında uzun ve kısa pozisyon almış yatırımcılar yatırımlarını kaybedebilir ve büyük kayıplara uğrayabilirler.

2. İşlem Riski

İşlem riski, satın alma işleminin gerçekleşmemesi durumunda yatırımcının aldığı risktir. Başarısız olursa, her iki şirketin fiyatları üzerinde de olumsuz etkiler yaratabilir ve yatırımcıyı büyük miktarda para kaybetmeye zorlayabilir.

3. Fiyat Düşüşü

Yatırımcılar sadece satın alan şirketin hisse fiyatının yükselebileceğini tahmin ettiğinden, çok düşük seviyelere düşebilir. Böyle bir durumda yatırımcılar uzun pozisyonlarında para kaybedebilirler.

4. Belirsiz Zaman Çizelgesi

Satın alma veya birleşme haberlerinden sonra risk arbitrajına girmek risklidir, çünkü anlaşmanın ne kadar zaman alacağını asla bilemezsiniz. Yatırımcıların hisse senedi türevlerine girmesine ve hisse senedi fiyatının dalgalanmasına izin vermesi aylar alabilir.

Arbitraj Yapmak için Gerekli Ticaret Koşullar Nelerdir?

Arbitraj, aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde gerçekleşebilir:

1. Varlık fiyat dengesizliği: Bu, arbitrajın birincil koşuludur. Fiyat dengesizliği çeşitli şekillerde olabilir:

  • Farklı piyasalarda, aynı varlık farklı fiyatlarla işlem görür.
  • Benzer nakit akışlarına sahip varlıklar farklı fiyatlarla işlem görür.
  • Halihazırda gelecekteki nakit akışlarının beklenen değerinden farklı bir fiyattan alınıp satılan gelecekteki fiyatı bilinen bir varlıktır.

2. Eşzamanlı işlem yürütme: Fiyat farklılıklarını yakalamak için aynı veya eşdeğer varlıkların alım ve satımı eş zamanlı olarak gerçekleştirilmelidir. İşlemlerin aynı anda gerçekleştirilmemesi durumunda, işlem önemli risklere maruz kalabilir.

Arbitraj ile Ticaret

Bu basit bir strateji olmasına rağmen, çok az sayıda yatırım fonu sadece böyle bir stratejiye dayanır. Çünkü kısa ömürlü durumdan yararlanmanın getirdiği zorlukları herkes uygulayamaz. Alım satım emirlerini bir saniyeden daha kısa bir sürede gerçekleştirebilen elektronik ticaretin yükselişiyle birlikte, çok kısa bir süre için yanlış fiyatlandırılmış varlık farkları ortaya çıkar. Artan işlem hızı, bu anlamda piyasaların verimliliğini artırmış durumdadır.

Ek olarak, farklı fiyatlara sahip eşit varlıklar, genellikle, bir arbitraj ticaretinin işlem maliyetlerinden daha küçük olan fiyatta küçük bir fark gösterir. Bu, arbitraj fırsatını etkili bir şekilde ortadan kaldırır.

Arbitraj, fırsatları belirlemek ve işlemleri yürütmek için önemli kaynaklar gerektirdiğinden genellikle büyük finansal kurumlar tarafından kullanılır. Eşdeğer varlıkları bulmak için genellikle türev sözleşmeler ve karmaşık finansal araçlar kullanılır. Türev alım satım genellikle marj alım satımını ve alım satımları gerçekleştirmek için gereken büyük miktarda nakit içerir.

Resimler, öznel değeri olan alternatif varlıklardır ve arbitraj fırsatlarına yol açma eğilimindedir. Örneğin, bir ressamın resimleri bir ülkede ucuza satabilirken, resim stilinin daha fazla takdir edildiği başka bir kültürde önemli ölçüde daha fazla satabilir. Bir sanat tüccarı, tabloları daha ucuz olduğu yerden alıp daha yüksek bir fiyat getirdiği ülkede satarak arbitraj yapabilir.

Domain Sorgulama