Blog » Nedir, Nasıl Yapılır? » 1 GB Kaç MB Eder?

1 GB Kaç MB Eder?

Hosting Fiyatları

Bilgisayar hayatımıza girdiği günden bu yana günlük hayatımızda kullandığımız terimlerde de büyük değişimler oldu. Bit ve byte kavramları bilgisayar ile ilgilenenlerin en çok kullandığı terimler arasında yer almaya başladı.

1956 yılında ortaya atılan Bit ve byte kavramlarını bizler bugün farklı dosya boyutlarını ifade etmek için kullanıyoruz. Cihazlardaki verilerin depolama kapasitelerini merak edenlerin aklına da 1 GB Kaç MB Eder? sorusu takılıyor. Biz de bu yazımızda bu soruyu sizler için yanıtlıyoruz.

Bit Nedir? Byte Nedir?

Bit kavramı ilk olarak IBM (International Business Machines) yani Uluslararası İş Makinaları tarafından 1956 yılında ortaya atılmıştır. Bilgisayarın işletim sisteminde bulunan en küçük yapıdır ve temel değer birimidir. Bu değer, bilgisayar dilinden bakıldığında ikili bir değer olarak karşımıza çıkar. Yani bu değer ya 0’dır ya da 1’dir. Bu sistemi kısaca anlatmak istersek; değerler yalnızca 0 ve 1 arasında olabilir. 0’dan ne kadar büyük olduğu ya da 1’den ne kadar küçük olduğu önem teşkil etmez. Bu sistem sayesinde verinin doğruluğu kolay ve sağlıklı bir şekilde teyit edilebilir. Bunun sebebi ise verinin iki seçenekli olmasıdır. Yani ya vardır ya da yoktur. Ya 0’dır ya da 1’dir. Arası yoktur. 

Bayt(Byte) ise 8 adet bitten oluşur ve adreslenebilen en küçük bellek  birimidir. Byte, sekizli bit ile eşdeğerdir, doğru amaçlar için, boyutu tamamlandığında bilgi koduna veya karakter koduna bağlı olan bitişik dizidir. Byte, bitten sonra gelen en küçük sayısal bilgisayar birimi olarak bilinir. Bir byte, 0 ile 255 arasında bir değeri temsil eder. Diğer bir anlamla 256 şalter durumunu ifade eder. Bu da 2 üssü 8 anlamına gelir.

Değerler Neden 128, 256, 512 Şeklinde Artar?

Az önce de bahsettiğimiz gibi bit ve byte değerleri aritmetik bir şekilde artar. Bu 8, 128, 256, 512 olarak devam eder. Bir byte, 8 bitten oluşur. Bilgisayar sistemleri, veriyi 2’nin çarpanlarına göre okur. Bir diğer tabirle işletim sisteminde 2 referans alınır.

Bir byte, 8 bitten oluşurken bu değer 2³ olarak okunur. 2 referans alındığı için bilgisayarların sistemlerinde bize sundukları sayı değerleri de 2 sayısının karşılığını oluşturur. Bu sayede bu değerleri gündelik hayatta kullanmak kolay bir hale gelir. Bu durumda  2⁷ = 128 sayısını, 2⁸ = 256’yı, 2⁹ ise 512 sayısını ifade eder. 

Değer, 2¹⁰ olduğunda 1024 sayısına karşılık gelir. Bu değerden sonra ise işler kolaylaşır.Çünkü gündelik hayatta sıkça kullandığımız KB, MB, GB gibi kavramlar devreye girer. 

Byte Ölçü Birimleri

  • 1 Kilobyte = 1 KB = 103= 1.024 Byte
  • 1 Megabyte = 1 MB = 106= 1.048.576 Byte
  • 1 Gigabyte = 1 GB = 109= 1.073.741.824 Byte
  • 1 Terabyte = 1 TB = 1012= 1.099.511.627.776 Byte
  • 1 Petabyte = 1 PB = 1015 Byte
  • 1 Eksabyte = 1 EB = 1018 Byte
  • 1 Zettabyte = 1 ZB = 1021 Byte
  • 1 Yottabyte = 1 YB = 1024 Byte
UnitValueSize
bit (b)0 or 11/8 of a byte
byte (B)8 bits1 byte
kilobyte (KB)1000¹ bytes1,000 bytes
megabyte (MB)10002 bytes1,000,000 bytes
gigabyte (GB)10003 bytes1,000,000,000 bytes
terabyte (TB)10004 bytes1,000,000,000,000 bytes
petabyte (PB)10005 bytes1,000,000,000,000,000 bytes
exabyte (EB)10006 bytes1,000,000,000,000,000,000 bytes
zettabyte (ZB)1000⁷ bytes1,000,000,000,000,000,000,000 bytes
yottabyte (YB)1000⁸ bytes1,000,000,000,000,000,000,000,000 bytes

1 GB Kaç MB Eder?

Yukarıda verdiğimiz tablodan da anlaşılacağı üzere bir kilobyte 1024 byte eder. Bir sonraki byte terimi için ise bu sayının üzerindeki sayıya 10 eklemek gerekir. Bu da 1024 kilobyte ile eşdeğer olur. Yani bir megabyte 2²⁰ byte ile eşdeğerdir. Bu işlem bağlamında bakıldığında 1 GB 1024 MB’a eşit olmaktadır. Bu işlem size biraz karmaşık gelmiş olabilir. Bunu biraz daha detaylı bir biçimde açmaya çalışalım.

Gündelik hayattan örnek vermemiz gerekirse en çok ölçü birimlerini kullanırız. Bu ölçü birimlerini hesaplarken de 10’un çarpanlarını kullanmamız gerekir. Örnek verecek olursak; 1 kilogram 1000 gram eder, 1 metre 100 santimetre eder. Bilgisayar dünyasında da işlemler bundan farklı ama aynı zamanda benzer bir şekilde ilerler.

 Yukarıda bahsettiğimiz gibi 2 sayısı referans alınır ve 2’nin 10’lu kuvvetleri çarpan olarak belirlenir. İşlemler bu sayı üzerinden devam eder. Dosya boyutları bu veri dilinde bizlere sunulur. Bunun sebebi ise bu sistemin bilgisayarlar tarafından çok daha kolay bir şekilde hesaplanmasıdır. Kısaca; ana sayı olan 2 değişmez, üssü olarak yer alan 10 sayısına eklemeler ya da çıkarmalar yapılır. 

Harddiskler Neden Üzerinde Yazan Değerden Daha Az Alana Sahip Olur?

Bu hemen herkesin başına gelen ve merak ettiği bir sorundur. Verileri taşımak, depolamak amacıyla kullandığımız harddiskleri alırken üzerinde yazan alandan daha az bir alana sahip olduğunu fark ederiz. 16 GB hafızaya sahip bir USB belleği aygıta taktığınızda boş alanın yalnızca 14.9 olduğunu görürüz. Peki bu farkın sebebi nedir? Hemen açıklayalım.

Bunun sebebi ürünün bozuk olması değildir. Tamamen üretici firmalar ile alakalıdır. Üretici firmalar, bu diskleri üretirken ağırlık birimlerinde olduğu gibi 10’un katlarını referans alırlar. Bu sebeple bu üretici firmalar 1 GB’ı 1024 MB olarak değil, 1000 MB olarak kabul ederler ve üretimi de bu şekilde gerçekleştirirler. Bu doğrultuda da üretilen diskin, belleğin kapasitesi arttıkça tüketicinin kaybı da artar. 

Bu kayıp birçok kişiyi rahatsız ettiği için Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) yani Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü yeni bir ölçüm standardı geliştirmiş. Fakat bu sistem henüz yaygın bir şekilde kullanılamıyor. Sistemin ölçüm standartlarını sizler için bir tablo halinde aşağıda paylaştık.

BirimIEEE StandartKısaltmaDeğerDeğişimOndalık Sistemle Farkı
KilobaytKibibaytKİB2101024 B% 2.40
MegabaytMebibaytMİB2²⁰1024 KİB% 4.86
GigabaytGibibaytGİB2301024 MİB% 7.37
TerabaytTebibaytTİB2401024 GİB%9.95
PetabaytPebibaytPİB2501024 TİB% 12.59
ZettabaytZebibaytZİB2601024 PİB% 15.29
Domain Sorgulama
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments