Kullanıcılar bölümü, bir Alan Adı Yöneticisinin alan adındaki kullanıcı hesaplarını ekleyebileceği, görüntüleyebileceği ve değiştirebileceği, her hesabın bir kişinin gerçek posta kutusunu ve e-posta adresini (ör: [email protected]örnek.com) temsil ettiği bölümdür. Alan Adı Yöneticileri, bir kullanıcı için parola yöntemi, erişebildikleri özellikler, adresleri yanıtlama, web posta tercihleri ​​ve daha fazlası gibi temel yapılandırma seçeneklerini değiştirebilir.

Kullanıcılar bölümünde gerçekleştirilebilecek eylemleri daha iyi anlamak için, Kullanıcılara Genel Bakış sayfasına bakın.

Alan adınızdaki kullanıcıların listesine erişmek için, ProMail’e  giriş yapın ve Alan adı Ayarları bölümüne gitmek için Menü simgesini kullanın. Ardından gezinme bölmesindeki Hesaplar’a tıklayınız. Kullanıcılar sekmesi varsayılan olarak yüklenir.  Yeni bir kullanıcı oluşturmak için Yeni düğmesine tıklamanız yeterlidir. Aşağıdaki ​​seçenekler mevcut olacaktır:

 • Kullanıcı adı – Kullanıcının ProMail’e giriş yapmak için kullandığı tanımlayıcı. Bu, alan adından önce gelen e-posta adresinin kısmıdır. Örneğin, [email protected]örnek.com’un “isim” kısmı.
 • Kimlik Doğrulama Modu – ProMail’e giriş yapmak için kullanılan kimlik doğrulama yöntemi. Varsayılan olarak, ProMail kendi kullanıcı adı / şifre kimlik doğrulamasını kullanacaktır. Bununla birlikte, ProMail ayrıca şirket girişleri için Microsoft Windows Active Directory’yi kullanan müşterilerle entegre edilebilir.
 • Şifre – Kimlik Doğrulama modu için ProMail seçilirse, bu alan görünecektir. Bu kullanıcının hesabına giriş yapmak için kullanacağı şifreyi giriniz.
 • Şifreyi Onayla – Kimlik Doğrulama modu için ProMail seçilirse, bu alan görünecektir.Bu kullanıcının hesabına giriş yapmak için kullanacağı şifreyi onaylayınız.

Yeni bir kullanıcının ilk oluşturulmasından sonra ve mevcut bir kullanıcıyı düzenlerken, aşağıdaki seçenekler mevcut olacaktır:

Hesap

 • Kullanıcı adı– Kullanıcının ProMail’e giriş yapmak için kullandığı tanımlayıcı. Bir hesabın kullanıcı adını değiştirmek için Eylemler (…) düğmesine ve ardından Yeniden Adlandır öğesine tıklayınız.
 • Kullanıcı Durumu– Alan adı yöneticileri, kullanıcının erişimini gerektiği gibi sınırlamak için bir posta kutusundaki durumu değiştirebilir. Örneğin, bir kullanıcı şirketi ister gönüllü olarak isterse gönüllü olmadan bırakırsa, bir alan adı yöneticisi, şirket yönetiminin daha fazla gözden geçirilmesini beklemek kaydıyla hesabı askıya alabilir. Seçenekler şunları içerir:
  • Etkin– Posta kutusu kullanıcı tarafından kullanılıyor.
  • Engelli (maile izin ver)– Posta kutusu e-posta almaya devam eder ancak kullanıcı posta kutularına erişemez.
  • Engelli (maile izin verme)– Posta kutusu gelen iletileri artık kabul etmiyor ve kullanıcı posta kutularına erişemiyor.
 • Ekran adı– Giden iletilerde görüntülenen ad.
 • Alan Adı Yöneticisi– Bir kullanıcıyı Alan Adı Yöneticileri’nden biri haline getirmek için butonu etkinleştirin; bu, kullanıcının yeni kullanıcılar oluşturmasına ve alan adı genelinde ayarları düzenlemesine olanak tanır.

Kullanıcı

 • Saat Dilimi– Gönderme ve alma tarihini ve saatini işaretlemek için kullanılacak saat dilimi.
 • Yanıtla-E-posta Adresi– Web postası aracılığıyla gönderilen mesajların yanıt başlığında kullanılan e-posta adresi. Bu adres, bir mesaja cevap verirken e-posta istemcileri alınmak suretiyle kullanılacaktır.
 • Kurtarma E-posta Adresi– Bir kullanıcının posta kutusu kimlik bilgilerini unutması durumunda şifre kurtarma bilgileri için kullanılabilecek bir yedek e-posta adresidir.
 • Artı Adresleme– Artı adresleme, kullanıcıların önce içerik filtreleme kuralları oluşturmadan gelen e-postaları otomatik olarak sıralamasını sağlar. Artı adreslemenin önemli bir yararı, kullanıcıların gerçek adreslerini vermek istememeleri halinde özel e-posta adresleri oluşturmasına olanak sağlamasıdır. Örneğin, kullanıcı@örnek.com’un bir bültene kaydolmak için geçerli bir e-posta adresi sağlaması gerekiyorsa, şu adresi kullanarak bülten için kaydolabilir: kullanıcı+teknikhaberbü[email protected]örnek.com. Bülten teslim edildiğinde, otomatik olarak Teknik Bülten klasörüne yönlendirilebilir. Klasör zaten mevcut değilse, otomatik olarak oluşturulabilir. Not: Artı adresleme çalışması için, artı (+) işareti kullanıcı adından önce, ancak alan adından önce gereklidir. Örneğin, kullanıcıadı+dosyaadı@alanadı.com).
  • Devre Dışı– Hesabın artı adreslenmesini kapatmak için bu seçeneği seçiniz.
  • Klasöre Taşı– Hedef klasör zaten varsa, gelen mesaj buna yerleştirilir. Klasör yoksa, otomatik olarak oluşturulur. Not: Kötüye kullanımı önlemek için, altı saat içinde bu yöntemde en fazla 10 klasör otomatik olarak oluşturulabilir.
  • Klasöre Taşı (Var ise)– Hedef klasör zaten mevcutsa, gelen mesaj buna yerleştirilecektir. Klasör yoksa e-posta Gelen Kutusuna yerleştirilir.
  • Gelen Kutusunda Bırak– Gelen mesaj Gelen Kutusuna yerleştirilecektir.
 • Takvim Otomatik Temizleme– ProMail, alan yöneticilerinin kullanıcıların geçmiş takvim etkinliklerini takvim görünümlerini dağıtmalarına engel olmasına olanak tanır. Varsayılan olarak, bu etki alanı için Yönetici tarafından belirlenen ilkeyi izleyen Etki Alanı Varsayılan değerine ayarlanır. Ancak, gerektiğinde kullanıcı başına bu politikayı ayarlayabilirsiniz.
 • Şifre değişikliklerini devre dışı bırak– Kullanıcının oturum açma şifresini değiştirmesini önlemek için bu seçeneği seçin. Bu ayar, Güvenlik ayarlarında bulunan şifre geçerliliğini geçersiz kılar. Bir kullanıcının şifresinin süresi dolmaz veya bu ayar etkinleştirilirse, değiştirilmeye gerek yoktur.
 • Genel Adres Listesinde Göster– Bu ayar varsayılan olarak etkinleştirilmiştir ve kullanıcı hesabının, Kişi bölümünde bulunan Genel Adres Listesi’nde görüntülenmesine izin verir. Bu seçenek yalnızca yardı[email protected]örnek.com gibi departmanların kullandığı adreslerin aksine gerçek kişilere bağlı hesapları görüntülemek için kullanışlıdır.
 • Harici SMTP HesaplarınıEtkinleştir – Kullanıcıların doğrudan ProMail içinden üçüncü taraf posta sunucusu hesabından e-posta göndermesine izin vermek için bu seçeneği etkinleştirin. Örneğin, bir kullanıcının düzenli olarak kullandığı ikinci bir e-posta adresi varsa, bu seçeneğin etkinleştirilmesi kullanıcının o adres için bir SMTP Hesabı oluşturmasına ve yeni mesajlar oluştururken hangi hesabın gönderileceğini seçmesine izin verir.

Webmail

 • Silme Eylemi– Silinen iletilerde gerçekleştirilen eylemi belirtmek için listeden uygun eylemi seçin.
  • Silinmiş Öğeler klasörüne taşı– Silinen öğeler, düzenli olarak boşaltılması gereken silinmiş öğeler klasöründe görünecektir.
  • Otomatik Klasörü Temizleme– Mesajı kalıcı olarak siler. Not: Silinen iletiler temizlendiğinde, eylem sondur. Bu mesajları daha sonra geri alamazsınız.
  • Silindi olarak işaretle– Silinecek mesajı işaretler, ancak iletileri Silinmiş Öğeler klasörüne taşımaz ve dosyalar klasör temizlenene kadar kalır.
  • Silinmiş ve gizlenmiş olarak işaretle– Silinecek mesajları işaretler ve onları gizler, ancak klasör temizlenene kadar kaldırılmazlar. Not: Bu seçenek kullanılırken disk alanı kullanımınızı izlemek için dikkatli olun, çünkü az sayıda mesaj göründüğü gibi doldurabilir.
 • Metin Kodlaması– Web arayüzü ile oluşturulan mesajlarda kullanılan karakter setini belirlemek için listeden uygun seçeneği seçin. Varsayılan olarak ProMail, kodlamayı Batı Avrupa’ya (ISO) ayarlar. Bununla birlikte, ProMail, 35’in üzerinde farklı metin formatı için kodlamayı destekleyerek, dünyanın birçok yerinde kodlamayı desteklemektedir.
 • Yazı Stili Oluştur– Listeden bir seçenek belirleyerek e-postalar için varsayılan yazı tipini belirtin.
 • Yazı Boyutu – Listeden bir seçenek belirleyerek e-postalar için varsayılan yazı tipi boyutunu belirtin.
 • Okundu bilgilerini varsayılan olarak iste– Tüm giden mesajlar için okundu bilgisi oluşturmak için bu seçeneği seçin. Kullanıcılar bunu etkinleştirirken dikkatli olmalı ve yalnızca iş veya uyumluluk veya yasal gereklilikler için gerekiyorsa bunu yapmalıdır.
 • POP tarafından indirilen mesajları okunduolarak işaretle – Bir POP3 bağlantısıyla yüklenen tüm mesajları okumak için bu seçeneği işaretleyin.

E-Posta Yönlendirme

 • Yönlendirilecek Adres– Posta kutunuza gönderilen mesajların otomatik olarak iletileceği e-posta adresi. Not: İçerik filtreleri veya adresleme yoluyla diğer e-posta klasörlerine yönlendirilen mesajlar da bu adrese iletilecektir.
 • Yönlendirme Methodu– İletilerin yönlendirildiği yöntemi belirtmek için listeden uygun seçeneği belirleyin.
  • Normal– Yeni mesajın bir parçası olarak orijinal mesajın yazı tipi stillerini içeren orijinal içeriği içerir.
  • Metin– Orijinal mesajın düz metin sürümünü yeni mesaja ekler. Bağlantıları, yazı tiplerini veya diğer biçimlendirmeleri hariç tutmak istiyorsanız bu yararlıdır.
  • Ek Olarak Göm– Orijinal mesajı ek olarak yeni mesaja ekler. Mesaj, mesajınızın gövdesinde görünmeyecektir.
 • İletilen iletileri silme– İletildikten sonra ProMail posta kutunuzdaki mesajları silmek için bu seçeneği belirleyin.

Gruplar

Gruplar , paylaşılan kaynaklara erişmek için alan adı izninde belirli bir kullanıcı alt kümesi vermek için kullanılır. Kullanıcıyı, alan için yapılandırılmış olan mevcut gruplara eklemek için bu kartı kullanın.

Sınırlandırma

Sınırlandırma, saat başına gönderilen mesajların sayısını ve / veya mesaj göndermek için saat başına kullanılan bant genişliği miktarını sınırlar. Alan yöneticileri, kullanıcıların gün içinde büyük miktarlarda e-posta göndermemelerini sağlamak için bu özelliği her kullanıcı için kullanabilir. Bu nedenle, alan adı kara listeye alınabilir.

 • Saat Başına Giden Mesajlar– Saat başına kullanıcı tarafından gönderilen mesajların sayısı. Varsayılan olarak, giden mesajların sayısı 1.000’dir.
 • Saat Başına Giden Bant Genişliği– Kullanıcı tarafından saat başına gönderilen toplam MB sayısı. Varsayılan olarak giden bant genişliği 100 MB’dir.
 • Kısıtlama Eylemi– İleti veya bant genişliği daraltmayı kullanırken, yöneticiler ProMail için belirli bir kısma seviyesine ulaşıldığında bir işlem seçebilir. Tabii ki, yöneticiler hiç bir şey yapmamayı seçebilir veya gönderilen posta miktarı belirlenen kısıtlama sınırının altına düşene kadar İletileri Geciktir veya Reddedebilir.

Servis Erişimi

Bu kart, bir kullanıcının ProMail’in kullandığı standart protokollere erişimini ayarlamak için kullanılabilir. Örneğin, POP, IMAP ve SMTP gibi hizmetleri sınırlandırabilirsiniz, böylece belirli kullanıcılar e-posta hesaplarını harici e-posta istemcilerine bağlayamaz. Her kullanıcı için aşağıdaki hizmetler yönetilebilir:

 • Webmail– Kullanıcıların web postası arayüzünden ProMail’e giriş yapmalarına izin vermek için bu seçeneği etkinleştirin.
 • POP– Kullanıcının POP3 kullanarak bir e-posta istemcisine posta yüklemesine izin vermek için bu seçeneği etkinleştirin.
 • IMAP– Kullanıcının ProMail ile IMAP kullanarak bir e-posta istemcisi arasında iki yönlü bir e-posta eşitlemesi oluşturmasına izin vermek için bu seçeneği etkinleştirin.
 • Gelen SMTP– Kullanıcıların harici alanlardan e-posta almasına izin vermek için bu seçeneği etkinleştirin.
 • Giden SMTP– Kullanıcıların harici alanlara e-posta göndermesine izin vermek için bu seçeneği etkinleştirin.
 • Sohbet XMPP– Bu seçenek, kullanıcıların ProMail’in canlı sohbet özellikleriyle kullanmak için Adium, Pidgin ve Windows Live Messenger gibi üçüncü taraf sohbet istemcileri kurmasına izin vermek için etkinleştirin.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments