1990 yılından beri dünya çapında ağ üzerinde kullanılan bir iletişim protokolüdür. HTTP‘nin açılımı “Hyper Text Transfer Protocol” yani “Hiper Metin Transfer Protokolü“dür. HTTP protokolü ağ üzerinden web sayfalarının görüntülenmesini sağlayan protokoldür. HTTP protokolü istemci (PC) ile sunucu (server) arasındaki alışveriş kurallarını belirler. Port olarak ise 80 portunu kullanır. İstemci sunucuya bir istek gönderir. Bu istek Internet Explorer, Google Chrome veya Mozilla Firefox gibi web browser’lar aracılığıyla iletilir. Sunucu bu isteği alır ve Apache veya IIS gibi web sunucu programları aracılığıyla cevap verir.

Ekran Alıntısıhttp1

HTTP Durum Kodları

İstemci bir sunucu içeriğine HTTP kullanarak ulaşmaya çalıştığında sunucu yanıtın durumunu belirten bir sayısal kod gönderir. Bazı durumlarda  HTTP durum kodu (HTTP Status Code) istemcinin tarayıcısında da gösterilebilir Örn; 200, 301, 302, 404 ve 500 kodları en yaygın olanlardır.

Durum kodlarında 1’den 5’e kadar gruplandırılmıştır.

1xx     Bilgi
2xx     Başarı
3xx     Yönlendirme
4xx     Tarayıcı Hatası
5xx     Sunucu Hatası

Code Mesaj Anlamı
1xx Bilgi
100 Continue Devam
101 Switching Protocols Anahtarlama Protokolü
102 Processing İşlem
2xx Başarı
200 OK Tamam
201 Created Yaratıldı
202 Accepted Onaylandı
203 Non-Authoritative Information Yetersiz Bilgi
204 No Content İçerik Yok
205 Reset Content İçeriği Baştan al
206 Partial Content Kısmi İçerik
207 Multi-Status Çok-Statü
210 Content Different Farklı İçerik
3xx Yönlendirme
300 Multiple Choices Çok Seçenek
301 Moved Permanently Sürekli Taşındı
302 Moved Temporarily Geçici Taşındı
303 See Other Diğerlerine Bak
304 Not Modified Nitelenemedi
305 Use Proxy Proxy Kullan
307 Temporary Redirect Geçici olarak yeniden gönder
4xx Tarayıcı Hatası
400 Bad Request Kötü İstek
401 Unauthorized Yetkisiz
402 Payment Required Ödeme Gerekli
403 Forbidden Yasaklandı
404 Not Found Sayfa Bulunamadı
405 İzin verilmeyen Metod
406 Not Acceptable Kabul Edilemez
407 Proxy Sunucuda login olmak gerekli
408 İstek zaman aşamına uğradı
409 Conflict (Hatlar) Çakıştı,Çakışma
410 Gone Bak
411 Length Required
412 Precondition Failed
413 Request Entity Too Large
414 Request-URI Too Long
415 Unsupported Media Type
416 Requested range unsatifiable
417 Expectation failed
422 Unprocessable entity
423 Locked
424 Method failure
5xx Sunucu Hatası
500 Internal Server Error
501 Uygulanmamış
502 Geçersiz Ağ Geçidi
503 Hizmet Yok
504 Gateway Timeout
505 HTTP Version not supported

 

 

 

Kimler Neler Demiş?

avatar